duminică, 2 martie 2014

Alegoria recoltei

Dumnezeu ne învață de multe ori adevăruri în Biblie prin compararea lucrurilor spirituale cu activități legate de agricultură. Acest mod de comparație este un procedeu literar obisnuit, cunoscut ca alegorie.Aceleași adevăruri revelate prin alegoria recoltei sunt confirmate si prin alte alegorii cum ar fi clădirea construita pe temelia lui Isus Hristos în 1 Corinteni 3. O familiarizare cu acest procedeu literar este cruciala pentru a înțelege semnificația festivalurilor recoltei, a timpurilor și anotimpurilor.

Ieremia 51:33  Cã așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: "Fiica Babilonului e asemenea unei arii în timpul treieratului: încã puțin și vine vremea secerișului". 

Figura utilizată în pasajul de mai sus este în primul rând o comparație, folosind cuvântul "asemenea" pentru a compara fiica Babilonului cu activitatea de recoltare corespunzătoare. Apoi, noi trebuie să înțelegem activitatile specifice recoltei. Luați în considerare următorul pasaj.

Luca 9:62  Iar Iisus a zis cãtre el: Nimeni care pune mâna pe plug și se uitã îndãrãt nu este potrivit pentru împãrãția lui Dumnezeu. 10:1  Iar dupã acestea, Domnul a ales alți șaptezeci și doi și i-a trimis câte doi înaintea feței Sale, în fiecare cetate și loc, unde Însuși avea sã vinã. 2  Și zicea cãtre ei: Secerișul este mult, dar lucrãtorii sunt puțini; rugați deci pe Domnul secerișului, ca sã scoatã lucrãtori la secerișul Sãu. 

În mod evident, Domnul vorbea la figurat. Cineva care ara un câmp ca pe timpul lui Isus trebuia să țină ochii înainte sau rândurile arate ar fi iesit strâmbe. Rândurile strâmbe sunt ineficiente, reprezentând gospodarirea slabă a câmpului. Cineva care ară în câmpul Domnului în acest mod nu este apt pentru serviciu în Împărăția lui Dumnezeu. Ați  rugat pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui? Acesta este primul lucru pe care Isus l-a poruncit celor 72 sa faca atunci când El i-a numit și i-a trimis în camp. Acest lucru ar trebui să fie rugăciunea noastră azi!

Chiar și astăzi, noi culegem și adunãm plata noastra.

Ioan 4:34  Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este sã fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine și sã sãvârșesc lucrul Lui. 35  Nu ziceți voi cã mai sunt patru luni și vine secerișul? Iatã zic vouã: Ridicați ochii voștri și priviți holdele cã sunt albe pentru seceriș. 36  Iar cel ce secerã primește platã și adunã roade spre viața veșnicã, ca sã se bucure împreunã și cel ce seamãnã și cel ce secerã. 37  Cãci în aceasta se adeverește cuvântul: Cã unul este semãnãtorul și altul secerãtorul. 38  Eu v-am trimis sã secerați ceea ce voi n-ați muncit; alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. 

Isus vorbea figurativ pentru a indica faptul că erau mulți oameni care vor crede mesajul Împărăției care le-a fost prezentat. Temelia pentru această lucrare a fost stabilită de către alți oameni care au predicat împărăția. Cei care propovăduiesc pe Hristos celor care cred culeg. La acel moment, Isus a fost culegator, acum, noi suntem culegătorii, și ne vom bucura împreună cu semanatorului. Activitățile de recoltare, în general, implica predicarea Evangheliei depline despre Hristos oamenilor, și mântuirea.

O figură de stil similară a fost folosită în versetul următor. Aceasta este o alta alegorie obisnuita în Biblie - alegoria pescuitului.Luca 5:9  Cãci spaima îl cuprinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el, pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseserã. 10  Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreunã cu Simon. Și a zis Iisus cãtre Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni. 

Isus a spus că, în loc de a prinde pește, Simon va prinde oamenii de atunci.

Frumoasa alegorie a recoltei este intalnita des în întreaga Biblie.

Vă amintiti binecunoscutele pilde ale semănătorului și seminței? Iată un exemplu de alegorie a recoltei, folosit ca o introducere la alegoria templului.

1Corinteni 3:5  Dar ce este Apollo? Și ce este Pavel? Slujitori prin care ați crezut voi și dupã cum i-a dat Domnul fiecãruia. 6  Eu am sãdit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a fãcut sã creascã. 7  Astfel nici cel ce sãdește nu e ceva, nici cel ce udã, ci numai Dumnezeu care face sã creascã. 8  Cel care sãdește și cel care udã sunt una și fiecare își va lua plata dupã osteneala sa. 9  Cãci noi împreunã-lucrãtori cu Dumnezeu suntem; voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. 10  Dupã harul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca un înțelept meșter, am pus temelia; iar altul zidește. Dar fiecare sã ia seama cum zidește; 11  Cãci nimeni nu poate pune altã temelie, decât cea pusã, care este Iisus Hristos. 12  Iar de zidește cineva pe aceastã temelie: aur, argint, sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie. 13  Lucrul fiecãruia se va face cunoscut; îl va vãdi ziua (Domnului). Pentru cã în foc se descoperã, și focul însuși va lãmuri ce fel este lucrul fiecãruia. 14  Dacã lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va rãmâne, va lua platã. 15  Dacã lucrul cuiva se va arde, el va fi pãgubit; el însã se va mântui, dar așa ca prin foc. 16  Nu știți, oare, cã voi sunteți templu al lui Dumnezeu și cã Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 17  De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru cã sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteți voi. 

Scopul agriculturii este producerea unei culturi. Roadele conteaza. Producția de roade pentru plăcerea lui Dumnezeu este atât de importanta ca acesta este motivul pentru care neamurile au primit har în această perioadă si nu doar evreii.

Matei 21:43  De aceea vã spun cã împãrãția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. 

Vezi, această viață nu este doar o oportunitate pentru plăcere egoistă, aceasta este oportunitatea noastră specială de a muncii la recolta Domnului, ca să spunem așa. Acesta este motivul pentru care ne-a fost dat har în acest moment! Să ținem seama de avertismentele și binecuvântările promise! Si trebuie să ne așteptăm sa impartim recolta din cauza muncii noastre.

1Corinteni 9:10  Sau în adevãr pentru noi zice? Cãci pentru noi s-a scris: "Cel ce arã trebuie sã are cu nãdejde, și cel ce treierã, cu nãdejdea cã va avea parte de roade". 

Trebuie să lucrăm cu speranța și așteptarea de a avea parte la recolta.

2Timotei 2:5  Iar când se luptã cineva, la jocuri, nu ia cununa, dacã nu s-a luptat dupã regulile jocului. 6  Cuvine-se ca plugarul ce se ostenește sã mãnânce el mai întâi din roade. 7  Înțelege cele ce-ți grãiesc, cãci Domnul îți va da pricepere în toate. 

Suntem încurajați să concuram în conformitate cu regulile și sa concurăm pentru a câștiga - să fim gospodari harnici. Există recompense asociate cu această atitudine. Ti-a fost data pricepere în toate lucrurile? Reflecta asupra a ceea ce a spus El! Eu cred că gospodarii harnici se vor califica pentru a fi, într-o altă reprezentare alegorica, Mireasa. Având în vedere că furtul Miresei este stabilita ca prima înviere în ordine în ziua Domnului, ei vor fi primii care vor primi o parte din roade.

Rugăciunea lui Pavel este urarea mea pentru tine.

Filipeni 1:9  Și aceasta mã rog, ca iubirea voastrã sã prisoseascã tot mai mult și mai mult, întru cunoștințã și întru orice pricepere, 10  Ca sã cercați voi cele ce sunt mai de folos și ca sã fiți curați și fãrã poticnire în ziua lui Hristos, 11  Plini de roada dreptãții, care este prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. 

Aceasta roada este spre slava și lauda lui Dumnezeu! Roadele pot fi savurate și impartite numai dacă sunt coapte și recoltate. Aceasta recolta de dreptate se petrece chiar acum! Câteva versete mai incolo citim:

Filipeni 1:22  Dar daca mai traiesc in trup, ca sa lucrez cu roade, face [sa traiesc];... 

Cat timp traim încă în corp și nu suntem încă adunati la Domnul, acesta este sezonul nostru de muncă rodnică.

Vreau să subliniez că există binecuvântări in plus pentru instructori ai cuvântului, pentru invatatori, cum a fost cu siguranță apostolul Pavel.

Gal 6:6  Cel care primește cuvântul învãțãturii trebuie sã împartã toate lucrurile bune cu învãțãtorul sãu. 

Ce ar putea însemna asta? Gândește-te. Când trebuie sã împartã cel care primește învãțãtura toate lucrurile bune cu instructorul lui? Când toate lucrurile bune sunt date - atunci când recompensele sunt date de Dumnezeu! Asta e atunci când Isus Hristos va împărtăși în recompensele noastre, iar noi vom împărtăși în recompensele celor pe care i-am instruit. Dar asigurați-vă că învãțãtura voastra este învãțãtura Domnului, pentru că, într-un alt exemplu de alegorie a recoltei, Iisus a avertizat:

Matei 15:13  Iar El, rãspunzând, a zis: Orice rãsad pe care nu l-a sãdit Tatãl Meu cel ceresc, va fi smuls din rãdãcinã. 

În particular, în acest moment cred că există recompense speciale pentru cei care proclamă mesajul sosirii în curând a lui Isus Hristos. Această lecție urmatoare vine printr-o alegorie despre servirea mesei și a mâncarii, cu o interpretare literala la bază.

Luca 12:37  Fericite sunt slugile acelea pe care, venind, stãpânul le va afla priveghind. Adevãrat zic vouã cã se va încinge și le va pune la masã și, apropiindu-se le va sluji. 

Luați în considerare, de asemenea, ceea ce a spus Isus.

Luca 12:42  Și a zis Domnul: Cine este administratorul credincios și înțelept pe care stãpânul îl va pune peste slugile sale, ca sã le dea, la vreme, partea lor de grâu? 43  Fericitã este sluga aceea pe care, venind stãpânul, o va gãsi fãcând așa. 44  Adevãrat vã spun cã o va pune peste toate avuțiile sale. 

Dacă ți-a fost data "la vreme, partea [ta] de grâu", fa si tu la fel, bine! Recompensele aproape incredibile promise sunt pentru slujire în aceste ultimele zile! 
Dacă aveți programul eSword, puteți face studii de cuvinte pe cuvinte legate de recoltare cum ar fi: semanat, arat, secerat, samanta, planta, ploaie, pamant, roada etc. Este un studiu plin de recompense! Știi ce înseamnă să fii implicat in recolta - arat, semănat, treierat și seceriș? Însumat - ascultare față de Dumnezeu. Oricare ar fi abilitățile și talentele tale date de Dumnezeu ocupăte cu evanghelia și Domnul te va ajuta să dai roade și sa culegi recolta! 
Luați în considerare acum exemplul oferit în Iacov.

Iacov 5:7  Drept aceea, fiți îndelung-rãbdãtori, fraților, pânã la venirea Domnului. Iatã, plugarul așteaptã roada cea scumpã a pãmântului, îndelung rãbdând, pânã ce primește ploaia timpurie și târzie. 8  Fiți, dar, și voi îndelung-rãbdãtori, întãriți inimile voastre, cãci venirea Domnului s-a apropiat. 

Sarbatorile recoltei

Există trei festivaluri care sunt deosebit de relevante pentru vremea bisericii , deoarece acestea sunt vremurile desemnate pentru recolta de oameni. Acestea sunt cele trei sărbători pentru care oamenii era necesar sa faca pelerinaj la Templul din Ierusalim în fiecare an. Pelerinajul spune adevărul profetic că toți oamenii, fără excepție, vor fi adusi la timpul potrivit la realitățile spirituale ultime infatisate de aceste sarabatori. Acesta este același adevăr ca si cu recolta, că diferitele culturi din campul de recolta al Domnului vor fi aduse în hambar în chiar acele timpuri.
Sezonul de recoltare este împărțit în trei perioade de prezentare a primelor roade care corespund celor trei divizii ale bisericii și timpii lor stabiliți de înviere. Prima recoltă este  la Pesah [Paste], care sunt cele dintâi roade din secerișul orzului. Următorul este Shavuot [Cincizecime], atunci când cerealele recoltate sunt constituite de grâu. Ultima recoltă la sfârșitul sezonului este ( în primul rând ), recolta de struguri. Este un popor de orz, unul de grâu și altul de struguri . Orzul este un popor nedospit, grâul, dospit apoi copt. Strugurii, ei bine, tu chiar nu vrei să fii strugurii.


Concluzie

Ce învățătură relevanta pentru timpul nostru! Dumnezeu a folosit cu pricepere temele agricole simple și familiare pentru a ilustra realitățile spirituale. Aratul solului, plantarea semințelor, ploile, seceratul, acestea sunt importante pentru agricultorul care este preocupat de producerea recoltei. Aceasta alegorie nu este specifica pentru acest timp ci cuprinde tot veacul oamenilor.

În cele din urmă, ia în considerare dacă am putea fi în măsură să producem recolta pe care Dumnezeu intenționează sa o producem în ultimele zile, dacă suntem nestiutori cu privire la anotimpuri? O conștientizare a sezonului și o cunoaștere de a face lucrurile potrivite la momentele potrivite sunt elemente cruciale pentru succesul oricarui gospodar, și cu siguranță nu mai puțin al nostru muncind în campul Lui, dorind mai presus de toate pentru a fi găsiti plăcuti Domnului.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu