miercuri, 5 martie 2014

Meghido II - Noua Eră - subtitrare în limba Română
1
00:00:13,057 --> 00:00:19,012
Ceea ce vrem de la
tinerii de mâine este diferit

2
00:00:19,908 --> 00:00:23,588
de ceea ce s-a vrut în trecut.

3
00:00:24,157 --> 00:00:29,926
Noi trebuie să creăm omul nou
pentru ca rasa noastră să  nu cadă pradă

4
00:00:30,568 --> 00:00:37,966
fenomenului de degradare,
tipic pentru timpurile moderne.

5
00:00:42,289 --> 00:00:46,595
“Să ştii că în zilele din urmă 
vor fi vremuri grele.

6
00:00:50,260 --> 00:00:55,853
Căci oamenii vor fi iubitori de sine...”

7
00:02:12,519 --> 00:02:15,991
“Prea iubiţilor, aceasta este a doua
epistolă, pe care v-o scriu.

8
00:02:16,239 --> 00:02:19,979
În care, caut să vă trezesc
mintea sănătoasă, prin înştiinţări,

9
00:02:20,013 --> 00:02:22,549
ca să vă fac să vă aduceţi
aminte de lucrurile

10
00:02:22,574 --> 00:02:24,574
vestite mai dinainte
de sfinţii prooroci,

11
00:02:25,323 --> 00:02:29,253
şi de porunca Domnului şi
Mîntuitorului nostru, ...

12
00:02:29,551 --> 00:02:33,670
Înainte de toate, să ştiţi că în zilele
din urmă vor veni batjocoritori

13
00:02:34,073 --> 00:02:36,846
care vor umbla după poftele lor,
Şi vor zice:

14
00:02:36,989 --> 00:02:39,436
Unde este făgăduinţa venirii Lui?

15
00:02:39,805 --> 00:02:42,652
Căci de cînd au adormit
părinţii noştri,

16
00:02:42,677 --> 00:02:46,477
toate rămîn aşa cum erau
de la începutul lumii!

17
00:02:46,480 --> 00:02:50,012
Căci înadins se fac că nu ştiu

18
00:02:50,254 --> 00:02:53,422
că prin cuvântul Domnului, cerurile erau
de demult

19
00:02:53,608 --> 00:02:57,256
şi că pământul s-a închegat,
din apă şi prin apă,

20
00:02:57,747 --> 00:03:04,657
şi că lumea de atunci a pierit
tot prin ele, înecată de apă.

21
00:03:07,226 --> 00:03:10,848
La început, Dumnezeu a făcut
cerurile şi pămîntul.

22
00:03:11,490 --> 00:03:17,564
Şi pământul era fără formă şi gol şi
întuneric era deasupra adâncului

23
00:03:17,943 --> 00:03:21,468
şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe
deasupra apelor.

24
00:03:22,466 --> 00:03:24,585
Şi Dumnezeu a zis: “Să fie lumină!”

25
00:03:24,952 --> 00:03:26,614
Şi a fost lumină.

26
00:03:27,010 --> 00:03:30,604
Şi Dumnezeu a văzut că lumina era bună;

27
00:03:33,175 --> 00:03:36,103
Şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.

28
00:03:36,270 --> 00:03:40,870
Şi Dumnezeu a numit lumina zi,
iar întunericul l-a numit noapte.

29
00:03:41,475 --> 00:03:49,305
Şi Dumnezeu a zis: “Să fie o întindere între ape,
şi ea să despartă apele de ape.”

30
00:03:49,476 --> 00:03:52,756
Şi Dumnezeu a despărţit apele
care sânt sub întindere

31
00:03:52,781 --> 00:03:55,381
de apele care sânt
deasupra întinderii.

32
00:03:55,462 --> 00:03:57,243
Şi aşa a fost.

33
00:03:58,555 --> 00:04:01,622
Şi Dumnezeu a numit întinderea cer.

34
00:04:07,078 --> 00:04:11,316
Şi Dumnezeu a zis: “Să se adune apele
de sub cer la un loc

35
00:04:11,317 --> 00:04:14,535
şi să se arate uscatul!

36
00:04:14,693 --> 00:04:16,064
Şi a fost aşa.

37
00:04:18,344 --> 00:04:25,179
Şi Dumnezeu a numit uscatul pămînt,
iar grămada de ape a numit-o mări.

38
00:04:25,677 --> 00:04:28,446
Şi Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

39
00:04:29,580 --> 00:04:34,846
Apoi Dumnezeu a zis: “Să dea pămîntul
verdeaţă, iarbă cu sămînţă,

40
00:04:35,042 --> 00:04:38,605
şi pomi roditori, care să facă rod
după soiul lor...

41
00:04:39,262 --> 00:04:42,877
Dumnezeu a zis: “Să fie nişte luminători
în întinderea cerului,

42
00:04:43,031 --> 00:04:45,511
pentru a separa ziua de noapte.

43
00:04:46,739 --> 00:04:48,871
Şi Dumnezeu a făcut cei doi luminători mari:

44
00:04:49,001 --> 00:04:51,856
luminătorul cel mai mare
ca să stăpînească ziua,

45
00:04:51,881 --> 00:04:55,281
şi luminătorul cel mai mic
ca să stăpînească noaptea;

46
00:04:55,306 --> 00:04:56,906
a făcut şi stelele.

47
00:04:57,469 --> 00:05:01,861
Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului,
ca să lumineze pămîntul,

48
00:05:02,060 --> 00:05:07,709
să stăpînească ziua şi noaptea,
şi să despartă lumina de întuneric.

49
00:05:08,202 --> 00:05:10,475
Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

50
00:05:11,812 --> 00:05:16,522
Dumnezeu a zis: “Să mişune
apele de vieţuitoare,

51
00:05:16,547 --> 00:05:20,447
şi să zboare păsări deasupra
pămîntului pe întinderea cerului.”

52
00:05:20,516 --> 00:05:24,520
Dumnezeu a făcut peştii cei mari
şi toate vieţuitoarele care se mişcă

53
00:05:25,036 --> 00:05:28,052
şi de care mişună apele, după soiurile lor;

54
00:05:31,511 --> 00:05:35,011
Şi Dumnezeu a zis: “Să dea pămîntul
vieţuitoare după soiul lor,

55
00:05:35,694 --> 00:05:39,845
vite, tîrîtoare şi fiare pămînteşti,
după soiul lor.”

56
00:05:40,143 --> 00:05:41,963
Şi aşa a fost.

57
00:05:42,053 --> 00:05:44,486
Dumnezeu a făcut fiarele pămîntului
după soiul lor,

58
00:05:44,857 --> 00:05:50,851
vitele după soiul lor şi toate tîrîtoarele
pămîntului după soiul lor.

59
00:05:51,228 --> 00:05:53,328
Şi Dumnezeu a văzut că erau bune.

60
00:05:54,658 --> 00:06:00,297
Apoi Dumnezeu a zis: ‘Să facem om după
chipul Nostru, după asemănarea Noastră;

61
00:06:00,627 --> 00:06:05,580
el să stăpînească peste peştii
mării, peste păsările cerului,

62
00:06:05,605 --> 00:06:08,505
peste vite, peste tot pămîntul

63
00:06:08,671 --> 00:06:12,279
şi peste toate tîrîtoarele care
se mişcă pe pămînt.”

64
00:06:12,825 --> 00:06:18,774
Şi Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său,
l-a făcut după chipul lui Dumnezeu

65
00:06:22,268 --> 00:06:25,183
Domnul Dumnezeu a făcut pe om
din ţărîna pămîntului,

66
00:06:25,542 --> 00:06:28,771
i-a suflat în nări suflare de viaţă,

67
00:06:28,771 --> 00:06:31,867
şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.

68
00:06:48,667 --> 00:06:51,366
Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o
grădină în Eden, spre răsărit;

69
00:06:51,584 --> 00:06:54,238
şi a pus acolo pe omul
pe care-l întocmise.

70
00:06:54,402 --> 00:06:58,892
Domnul Dumnezeu a făcut să răsară
din pămînt tot felul de pomi,

71
00:06:58,917 --> 00:07:01,917
plăcuţi la vedere şi buni de mîncare,

72
00:07:01,932 --> 00:07:07,542
pomul vieţii în mijlocul grădinii,
şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.

73
00:07:08,148 --> 00:07:11,043
Şi Domnul Dumnezeu a dat omului
porunca aceasta:

74
00:07:11,114 --> 00:07:13,838
“Poţi să mănînci după plăcere
din orice pom din grădină;

75
00:07:14,172 --> 00:07:18,600
dar din pomul cunoştinţei
binelui şi răului să nu mănînci,

76
00:07:18,938 --> 00:07:23,430
căci în ziua în care vei mînca din el,
vei muri negreşit.”

77
00:07:27,812 --> 00:07:31,223
Domnul Dumnezeu a zis: “Nu este bine
ca omul să fie singur;

78
00:07:31,687 --> 00:07:34,089
am să-i fac un ajutor
potrivit pentru el.”

79
00:07:34,157 --> 00:07:38,050
Şi Domnul Dumnezeu a făcut din
pămînt toate fiarele cîmpului

80
00:07:38,075 --> 00:07:40,275
şi toate păsările cerului;

81
00:07:40,329 --> 00:07:43,305
şi le-a adus la om, ca să vadă
cum are să le numească;

82
00:07:43,653 --> 00:07:48,997
şi orice nume pe care-l dădea Adam
fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.

83
00:07:49,165 --> 00:07:52,302
Şi Adam a pus nume
tuturor vitelor,

84
00:07:52,327 --> 00:07:55,527
păsărilor cerului şi
tuturor fiarelor cîmpului;

85
00:07:55,589 --> 00:07:59,484
dar pentru Adam, nu s-a găsit nici un
ajutor, care să i se potrivească.

86
00:08:02,178 --> 00:08:07,082
Atunci Domnul Dumnezeu a trimes
un somn adînc peste om,

87
00:08:09,698 --> 00:08:14,152
Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui
şi a închis carnea la locul ei.

88
00:08:14,536 --> 00:08:17,405
Din coasta pe care
o luase din om,

89
00:08:17,430 --> 00:08:21,930
Domnul Dumnezeu a făcut o
femeie şi a adus-o la om.

90
00:08:40,910 --> 00:08:43,508
 Şi Adam a zis: “Iată aceasta-i os
din oasele mele

91
00:08:43,710 --> 00:08:49,884
şi carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie,
pentru că a fost luată din om.”

92
00:09:16,549 --> 00:09:20,286
Omul şi nevasta lui erau amîndoi goi,
şi nu le era ruşine.

93
00:09:24,817 --> 00:09:28,181
Şarpele însă era mai şiret
decît toate fiarele cîmpului

94
00:09:28,275 --> 00:09:30,015
pe care le făcuse
Domnul Dumnezeu.

95
00:09:30,040 --> 00:09:34,040
El a zis femeii: “Oare a zis
Dumnezeu cu adevărat:

96
00:09:34,121 --> 00:09:37,201
“Să nu mîncaţi din toţi pomii din grădină?”

97
00:09:37,649 --> 00:09:41,951
 Şi Femeia a zis: “Putem să mîncăm din rodul
tuturor pomilor din grădină.”

98
00:09:42,114 --> 00:09:45,294
Dar despre rodul pomului din
mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis:

99
00:09:45,319 --> 00:09:49,319
“Să nu mîncaţi din el, şi nici să
nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”

100
00:09:49,350 --> 00:09:52,710
Atunci şarpele a zis femeii:
“Hotărît, că nu veţi muri:

101
00:09:53,033 --> 00:09:58,528
dar Dumnezeu ştie că, în ziua cînd veţi mînca
din el, vi se vor deschide ochii,

102
00:09:58,850 --> 00:10:03,238
şi veţi fi ca Dumnezeu,
cunoscînd binele şi răul”.

103
00:10:04,359 --> 00:10:09,196
 Femeia a văzut că pomul era bun
de mîncat şi plăcut de privit,

104
00:10:09,306 --> 00:10:12,063
şi că pomul era de dorit
ca să deschidă cuiva mintea.

105
00:10:12,088 --> 00:10:14,788
A luat deci din rodul lui,
şi a mîncat;

106
00:10:14,867 --> 00:10:18,278
a dat şi bărbatului ei, care era lîngă ea,
şi bărbatul a mîncat şi el.

107
00:10:30,072 --> 00:10:35,692
Atunci li s-au deschis ochii la amîndoi;
au cunoscut că erau goi,

108
00:10:37,138 --> 00:10:40,709
au cusut laolaltă frunze de smochin
şi şi-au făcut şorţuri din ele.

109
00:10:41,656 --> 00:10:46,278
Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu,
care umbla prin grădină în răcoarea zilei:

110
00:10:46,457 --> 00:10:52,004
şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de Faţa
Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.

111
00:10:53,013 --> 00:10:58,192
Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om,
şi i-a zis: “Unde eşti?”

112
00:11:02,848 --> 00:11:09,164
 El a răspuns: “Ţi-am auzit glasul în grădină;
şi mi-a fost frică, pentru că eram gol,...

113
00:11:11,342 --> 00:11:15,374
Şi Domnul Dumnezeu a zis:
“Cine ţi-a spus că eşti gol?

114
00:11:16,170 --> 00:11:21,198
Nu cumva ai mîncat din pomul din care
îţi poruncisem să nu mănînci?”

115
00:11:22,105 --> 00:11:28,968
Omul a răspuns: “Femeia pe care mi-ai dat-o ca
să fie lîngă mine, ea mi-a dat din pom şi am mîncat.”

116
00:11:29,404 --> 00:11:34,122
Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii:
“Ce ai făcut?”

117
00:11:34,309 --> 00:11:38,853
Femeia a răspuns:
“Şarpele m-a amăgit, şi am mîncat...”

118
00:11:39,017 --> 00:11:43,098
Atunci Domnul Dumnezeu a zis şarpelui:
Pentru că ai făcut lucrul acesta,

119
00:11:43,433 --> 00:11:48,170
blestemat eşti între toate vitele
şi între toate fiarele de pe cîmp;

120
00:11:48,535 --> 00:11:50,611
... să te tîrăşti pe pîntece,

121
00:11:50,822 --> 00:11:54,250
Vrăşmăşie voi pune între tine şi femeie,

122
00:11:54,513 --> 00:11:56,895
între sămînţa ta şi sămînţa ei.

123
00:11:57,074 --> 00:12:01,565
Aceasta îţi va zdrobi capul,
şi tu îi vei zdrobi călcîiul.”

124
00:12:02,269 --> 00:12:07,857
Femeii i-a zis: “Voi mări foarte
mult suferinţa şi însărcinarea ta;

125
00:12:08,011 --> 00:12:13,441
cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale
se vor ţine după bărbatul tău,

126
00:12:13,650 --> 00:12:16,505
iar el va stăpîni peste tine.”

127
00:12:17,199 --> 00:12:22,583
Omului i-a zis: “Fiindcă ai ascultat
de glasul nevestei tale,

128
00:12:22,980 --> 00:12:28,155
şi ai mîncat din pomul despre care îţi poruncisem:
“Să nu mănînci din el,”

129
00:12:28,325 --> 00:12:31,034
blestemat este acum pămîntul din pricina ta.

130
00:12:31,287 --> 00:12:35,355
Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana
din el în toate zilele vieţii tale;

131
00:12:35,937 --> 00:12:40,893
spini şi pălămidă să-ţi dea,...
pînă te vei întoarce în pămînt,

132
00:12:41,918 --> 00:12:43,326
căci din el ai fost luat;

133
00:12:44,126 --> 00:12:48,717
căci ţărînă eşti, şi în ţărînă te vei întoarce.”

134
00:13:00,283 --> 00:13:07,647
MEGHIDO
Drumul catre Armaghedon.
A doua parte

135
00:13:54,819 --> 00:14:02,604
Şi cînd se surpă temeliile, ce ar putea
să mai facă cel neprihănit?

136
00:14:04,480 --> 00:14:14,380
“Când oamenii uită de Dumnezeu
tiranii işi făuresc lanţurile.”

137
00:14:16,596 --> 00:14:20,954
Faimosul autor rus şi Laureat Nobel,
Alexander Soljeniţin a scris despre

138
00:14:20,960 --> 00:14:26,805
necazurile care s-au abătut asupra poporul lui
în ajunul sângeros al revoluţiei Ruseşti.

139
00:14:27,520 --> 00:14:32,567
El a spus atunci: “Mai mult de jumătate
de secol în urmă, cînd eram încă un copil,

140
00:14:32,605 --> 00:14:36,496
îmi amintesc cum oamenii mai în vârstă

141
00:14:36,520 --> 00:14:40,220
explicau dezastrul întâmplat Rusiei:

142
00:14:40,808 --> 00:14:45,527
Oamenii l-au uitat pe Dumnezeu, ziceau,
de-aia se întâmplă toate astea.

143
00:14:45,967 --> 00:14:51,304
De atunci, am petrecut mai bine de 50 de ani
lucrând la istoria revoluţiei noastre.

144
00:14:51,746 --> 00:14:55,379
Dar dacă mi s-ar cere astăzi
să formulez cât mai simplu

145
00:14:55,861 --> 00:15:01,954
principala cauză a revoluţiei dezastruoase
care a înghiţit 60 de milioane de oameni

146
00:15:02,245 --> 00:15:07,052
nu aş putea spune mai precis decât să repet:
Oamenii l-au uitat pe Dumnezeu.

147
00:15:07,294 --> 00:15:09,310
de aceea s-au întâmplat
toate astea."

148
00:15:10,132 --> 00:15:13,336
În Statele Unite, fraza
“Ne încredem în Dumnezeu”,

149
00:15:13,361 --> 00:15:16,061
împodobeste bancnotele
de un dolar.

150
00:15:16,065 --> 00:15:21,354
Totusi, chiar azi există o dezbatere
aprinsă despre tradiţia creştină Americană

151
00:15:21,425 --> 00:15:24,325
şi intenţia adevarată a
Părinţilor Fonadatori.

152
00:15:24,388 --> 00:15:26,975
Dar de unde a început această discuţie?

153
00:15:26,982 --> 00:15:30,462
Coloniştii timpurii din
Jamestown şi mai târziu Plymouth

154
00:15:30,648 --> 00:15:36,274
au ajuns în America sub domnia Regelui James
care a aprobat Biblia King James.

155
00:15:38,146 --> 00:15:41,599
William Bradford, care a sosit în
America pe nava Mayflower

156
00:15:41,617 --> 00:15:45,293
pentru a deveni guvernator
al coloniei Plymouth, a scris:

157
00:15:45,296 --> 00:15:48,810
“Să zică copii acestor părinţi
pe bună dreptate:

158
00:15:48,810 --> 00:15:53,124
'Părinţii noştrii au fost englezi care au
venit peste acest vast ocean

159
00:15:53,200 --> 00:15:55,690
şi au fost dispuşi să
piară în pustia aceasta,

160
00:15:55,774 --> 00:15:58,965
dar au strigat către Domnul,
şi El a auzit vocea lor.'

161
00:15:59,469 --> 00:16:05,159
Să lăudăm, prin urmare, pe Domnul, deoarece
e bun, şi mila lui este veşnică.”

162
00:16:07,079 --> 00:16:10,858
John Winthrop, primul guvernator al
Massachusetts Bay Colony,

163
00:16:11,005 --> 00:16:14,029
parţial responsabil pentru
infiintarea oraşului Boston, a spus:

164
00:16:14,251 --> 00:16:17,024
“Găsim că Dumnezeul lui Israel este cu noi,

165
00:16:17,587 --> 00:16:21,636
căci trebuie să considerăm că
suntem ca un oraş pe un deal.

166
00:16:21,723 --> 00:16:26,584
Deci, dacă vom acţiona necredincios
cu Dumnezeul nostru în această muncă,

167
00:16:26,612 --> 00:16:30,359
şi făcându-l astfel să-şi retragă
ajutorul de la noi,

168
00:16:30,368 --> 00:16:34,978
vom fi făcuţi de poveste şi
vom fi o bătaie de joc în lume.”

169
00:16:35,973 --> 00:16:41,027
Prima şcoală construită în America a fost
Universitatea Harvard în 1636

170
00:16:41,054 --> 00:16:43,854
numită după reverendul
John Harvard.

171
00:16:43,869 --> 00:16:48,096
Motto-ul ei a fost iniţial:
"Adevărul pentru Hristos şi Biserică."

172
00:16:48,357 --> 00:16:51,156
Harvard astepta următoarele
de la elevii săi:

173
00:16:51,348 --> 00:16:54,721
“Fiecare student să fie
clar instruit şi impulsionat 

174
00:16:55,206 --> 00:16:58,286
să considere bine că scopul principal
al vieţii sale şi al învăţării este

175
00:16:58,609 --> 00:17:02,858
să cunoscă pe Dumnezeu şi pe Isus Hristos
care este viaţa veşnică.

176
00:17:02,890 --> 00:17:05,478
... de aceea să pună pe Hristos ca bază,

177
00:17:05,531 --> 00:17:09,581
ca singura temelie a cunoaşterii
şi învăţăturii sănătoase...”

178
00:17:10,044 --> 00:17:12,845
La Universitatea Princeton
Motto-ul oficial a fost:

179
00:17:13,100 --> 00:17:15,960
'Sub puterea lui Dumnezeu ea progresează.'

180
00:17:16,346 --> 00:17:19,819
Primul preşedinte al Princeton
Reverendul Jonathan Dickinson a spus:

181
00:17:20,094 --> 00:17:24,501
'Blestemate să fie toate învăţăturile
contrare crucii lui Hristos.'

182
00:17:25,017 --> 00:17:28,187
În timp ce la [Universitatea] Yale 
scopul stabilit era:

183
00:17:28,420 --> 00:17:32,657
'Toţi elevii vor trăi vieţi 
evlavioase şi fără vină

184
00:17:32,877 --> 00:17:38,092
conform cu normele Cuvântului lui Dumnezeu,
citind cu sârguintă Sfintele Scripturi.'

185
00:17:38,778 --> 00:17:42,011
[Universitatile] Dartmouth, Columbia,
William & Mary, şi Brown,

186
00:17:42,322 --> 00:17:44,474
toate au avut
proclamaţii similare.

187
00:17:44,593 --> 00:17:50,671
De fapt, 123 din primele 126
de colegii fondate în America

188
00:17:50,860 --> 00:17:53,402
s-au bazat pe
principii creştine.

189
00:17:54,594 --> 00:17:58,291
Sistemul American de educaţie,
a reflectat în mod clar convingerile

190
00:17:58,617 --> 00:18:01,680
unora dintre cei mai timpurii fondatori
şi conducători.

191
00:18:02,104 --> 00:18:07,564
James Edward Oglethorpe a înfiinţat
colonia Georgia în 1732,

192
00:18:07,758 --> 00:18:11,618
parţial ca un refugiu pentru Protestanţii
persecutaţi din Europa.

193
00:18:12,000 --> 00:18:15,707
Când primii colonişti au atins ţărmul,
au îngenuncheat şi au declarat:

194
00:18:16,078 --> 00:18:20,858
“Motivul pentru care am părăsit patria natală
nu este achiziţionarea de avere şi de onoare,

195
00:18:20,858 --> 00:18:24,812
ci numai acesta: Să trăim cu sfinţenie
pentru slava lui Dumnezeu.”

196
00:18:25,142 --> 00:18:27,942
William Penn,
fondatorul Pensilvaniei a scris:

197
00:18:28,221 --> 00:18:31,681
“Dacă doriţi să conduceţi bine,
 trebuie să conduceţi pentru Dumnezeu,

198
00:18:31,974 --> 00:18:34,967
şi pentru a face asta, trebuie să  fiţi
conduşi de El...”

199
00:18:35,286 --> 00:18:39,479
“Cei care nu vor fi guvernaţi de
Dumnezeu, vor fi guvernaţi de tirani.”

200
00:18:39,816 --> 00:18:42,732
Jonathan Trumbull,
guvernatorul Britanic al Connecticut,

201
00:18:42,897 --> 00:18:47,744
care a devenit simpatizant al cauzei Americane,
în 1773 a spus:

202
00:18:47,880 --> 00:18:50,645
“Dacă întrebaţi un american
cine este stăpânul lui,

203
00:18:50,844 --> 00:18:56,030
vă va spune că nu nu are nici unul,
cu excepţia lui Isus Hristos.”

204
00:18:56,721 --> 00:19:00,446
George Washington
pe 12 Mai, 1779,

205
00:19:00,645 --> 00:19:04,398
s-a adresat şefului indian
din Delaware care şi-a adus copii

206
00:19:04,675 --> 00:19:07,136
să fie educaţi în şcoli Americane.

207
00:19:07,329 --> 00:19:10,941
Washingtonul le-a zis: “...faceţi bine
că vreţi să învăţaţi competenţele

208
00:19:11,007 --> 00:19:14,235
şi modul nostru de viaţă,
şi mai presus de toate

209
00:19:14,320 --> 00:19:16,375
religia lui Isus Hristos."

210
00:19:16,720 --> 00:19:21,651
“...Congresul va face tot posibilul pentru a
să vă ajuta în această intenţie înţeleaptă.”

211
00:19:22,397 --> 00:19:25,816
Secretarul de stat, nominalizat de două ori,
Daniel Webster a spus:

212
00:19:26,065 --> 00:19:30,911
“Dacă puterea Evangheliei nu este simţită
in toată ţara,

213
00:19:31,086 --> 00:19:36,089
anarhie şi abuz de putere,
degradare şi mizerie, corupţie şi întuneric

214
00:19:36,258 --> 00:19:39,082
vor domni, fără temperare sau sfârsit.”

215
00:19:39,420 --> 00:19:44,440
Noah Webster, al cărui celebru dicţionar Webster
este faimos chiar si azi, a spus:

216
00:19:44,616 --> 00:19:49,094
“Nici un adevăr nu mi se pare mai
evident decât că religia creştină

217
00:19:49,493 --> 00:19:54,661
trebuie să fie fundamentul oricărui guvern
care vrea să protejeze drepturile şi privilegiile

218
00:19:55,083 --> 00:19:56,571
unor oameni liberi.”

219
00:19:57,069 --> 00:20:03,669
“Toate nenorocirile şi răul pe care oamenii le
suferă datorită viciilor, crimei, ambiţiei, nedreptăţii,

220
00:20:03,706 --> 00:20:08,544
asupririi , sclaviei şi războiului vin din
dispreţul sau respingerea

221
00:20:08,715 --> 00:20:11,602
preceptelor cuprinse în Biblie.

222
00:20:12,032 --> 00:20:16,484
Samuel Adams a scris în Drepturile Coloniştilor
in 1772:

223
00:20:17,268 --> 00:20:22,044
“Drepturile Coloniştilor ca şi creştini,
pot fi cel mai bine înţelese prin citirea

224
00:20:22,433 --> 00:20:27,966
şi studierea cu atenţie a normelor Marelui
Legiuitor şi cap al Bisericii Creştine,

225
00:20:28,128 --> 00:20:32,113
care pot fi găsite, scrise clar,
în Noul Testament .

226
00:20:32,379 --> 00:20:38,544
La celebrarea Zilei Independenţei din 1837,
Preşedintele John Quincy Adams a întrebat:

227
00:20:39,096 --> 00:20:42,745
“De ce pe lângă ziua de naştere a
Mântuitorului Lumii

228
00:20:43,015 --> 00:20:47,621
este sărbătorită cea mai apreciată 
sărbătoare a voastră azi?”

229
00:20:48,116 --> 00:20:54,378
“Oare nu în lanţul evenimentelor,
ziua de naştere a naţiunii este legată indisolubil

230
00:20:54,547 --> 00:20:57,347
de data naşterii Mântuitorului?”

231
00:20:57,367 --> 00:21:02,291
“Oare nu a pus Declaraţia de Independenţă
piatra de temelie a guvernării umane

232
00:21:03,014 --> 00:21:06,624
pe principiile creştinismului.”

233
00:21:07,698 --> 00:21:12,885
Reverendul Jedediah Morse, tatăl lui Samuel
B. Morse care a inventat codul Morse a spus:

234
00:21:12,974 --> 00:21:18,782
“Influenţei bune a Creştinismului
datorăm acest grad al libertăţilor civile,

235
00:21:19,001 --> 00:21:23,380
binecuvântare politică şi socială,
de care omenirea se bucură acum.

236
00:21:23,772 --> 00:21:29,614
În proporţie cu reducerea influenţei
Creştinismul într-o naţiune

237
00:21:29,822 --> 00:21:33,183
fie prin necredinţă, sau corupţia doctrinei,

238
00:21:33,510 --> 00:21:39,906
se vor reduce şi binecuvântările
şi adevărata libertate a poporului,

239
00:21:39,906 --> 00:21:44,333
până la mizerie şi tiranie absolută.”

240
00:21:46,504 --> 00:21:50,476
Preşedintele Andrew Jackson a spus
în legătură cu Biblia:

241
00:21:50,671 --> 00:21:55,407
“Acea carte, domnule este stânca
pe care stă republica noastră."

242
00:21:57,293 --> 00:22:01,684
In 1831 francezul Alexis de Tocqueville
a venit în America

243
00:22:01,840 --> 00:22:04,484
pentru a investiga sistemul
American de închisoare.

244
00:22:04,903 --> 00:22:08,204
A venit să  afle de ce ţara lui, Franţa, avea
atât de multe închisori

245
00:22:08,635 --> 00:22:10,608
în timp ce America avea atat de puţine.

246
00:22:11,090 --> 00:22:14,703
În cartea sa, acum celebră, 'Democraţia
în America', va scrie mai târziu:

247
00:22:15,637 --> 00:22:20,284
Nu există nici o ţară în întreaga lume,
în care credinţa Creştină

248
00:22:20,620 --> 00:22:25,129
are o inflenţă mai mare asupra oamenilor,
decât America.”

249
00:22:25,345 --> 00:22:31,472
"Americanii asociază în mintea lor
noţiunea de Creştinism şi de libertate atât de intim,

250
00:22:31,663 --> 00:22:36,250
că le este imposibil a le
imagina una fără cealaltă.”

251
00:22:36,718 --> 00:22:41,113
“Când am ajuns în SUA,
aspectul religios al ţării

252
00:22:41,325 --> 00:22:44,117
a fost primul lucru
care mi-a atras atenţia.”

253
00:22:44,440 --> 00:22:49,508
“În Franţa am văzut aproape întotdeauna
spiritul religiei şi libertăţii

254
00:22:49,751 --> 00:22:52,873
urmând direcţii diametric
opuse unul altuia,

255
00:22:53,115 --> 00:22:57,047
dar în America am găsit că
acestea sunt strâns legate,

256
00:22:57,248 --> 00:23:01,313
şi că stăpânesc în comun peste aceeaşi ţară.”

257
00:23:02,965 --> 00:23:06,071
Totuşi după atâtea declaraţii
despre credinţa creştină,

258
00:23:06,477 --> 00:23:10,677
istoria este martoră la ceea ce s-ar
putea numi 'neghina din grâu'.

259
00:23:12,148 --> 00:23:14,235
Guvernatorul de Plymouth,
William Bradford a scris:

260
00:23:14,438 --> 00:23:19,085
“Este uimitor să vezi
ce fel de răutate

261
00:23:19,248 --> 00:23:24,712
s-a dezvoltat aici într-o ţară în care
s-a predicat atât de mult impotrivă “.

262
00:23:24,880 --> 00:23:31,144
Bradford scrie că, în 1628 una dintre
primele colonii s-a dedat obiceiurilor păgâne,

263
00:23:31,238 --> 00:23:33,916
ridicând un stâlp de lemn [arminden],
bând şi dansând în jurul lui

264
00:23:34,161 --> 00:23:36,961
îndemnând femeile indiene să “socializeze”.

265
00:23:37,186 --> 00:23:42,589
ca şi cum ar fi reînviat practicile
bestiale ale bacanţilor demenţi.

266
00:23:43,853 --> 00:23:48,134
În 1642, Bradford scrie despre:
“...beţie şi necurăţie;

267
00:23:48,202 --> 00:23:54,292
Nu doar relaţii între persoane
necăsătorite dar şi căsătorite.

268
00:23:54,543 --> 00:24:00,036
“..chiar şi sodomie, lucruri înfricoşător a fi
numite s-au dezlănţuit în această ţară.”

269
00:24:01,647 --> 00:24:06,231
Totuşi comportamentul depravat nu a fost
singura preocupare a coloniştilor timpurii.

270
00:24:06,897 --> 00:24:10,863
In 1637 guvernatorul de
Massachusetts, John Winthrop,

271
00:24:10,888 --> 00:24:14,723
a condus un proces împotriva lui
Anne Marbury Hutchinson,

272
00:24:14,724 --> 00:24:19,170
o femeie numită la vremea aceea
“Izabela Americană”.

273
00:24:19,228 --> 00:24:23,336
Hutchinson organiza reuniuni în casa ei
şi a câştigat mulţi adepţi.

274
00:24:23,546 --> 00:24:28,041
Ea a fost acuzată că a perturbat pacea
comunităţii şi a bisericilor.

275
00:24:28,386 --> 00:24:30,776
Printre invăţăturile ei controversate erau:

276
00:24:31,077 --> 00:24:35,717
“Omul este unit cu Hristos
şi justificat fără credinţă.”

277
00:24:36,118 --> 00:24:41,284
La proces, ea a susţinut că invăţăturile ei
i-au fost date prin revelaţie directă.

278
00:24:41,503 --> 00:24:45,177
Acuzată adesea de antinomianism sau
doctrină fără lege, ea a spus:

279
00:24:45,416 --> 00:24:49,442
“În înţelegerea mea, legi,
ordine, norme şi edicte

280
00:24:49,652 --> 00:24:53,608
sunt pentru cei care nu au lumina care face
clară calea.”

281
00:24:54,715 --> 00:24:59,061
Fostul ei dascăl, reverendul
John Cotton a numit reuniunile ei:

282
00:24:59,289 --> 00:25:02,869
“O adunare promiscuă şi murdară
de bărbaţi şi femei.”

283
00:25:03,164 --> 00:25:07,850
Spunând că opiniile ei:
“ar mânca din chiar miezul religiei”.

284
00:25:12,299 --> 00:25:16,151
La sfârşitul procesului împotriva lui Hutchinson,
ea a zis sfidător judecătorilor:

285
00:25:16,852 --> 00:25:19,474
“Dacă veţi continua în acest
mod în care aţi început,

286
00:25:19,556 --> 00:25:23,056
veţi aduce un blestem
pentru voi şi urmaşii voştrii,

287
00:25:23,159 --> 00:25:25,824
şi gura Domnului a vorbit aşa.”

288
00:25:27,002 --> 00:25:31,074
Cu toate acestea, Hutchinson a fost declarată
vinovată şi expulzată din colonie.

289
00:25:31,425 --> 00:25:35,037
În ciuda ameninţărilor ei, nu există nici
un caz cu privire la vreun rău

290
00:25:35,038 --> 00:25:40,088
care l-ar fi lovit pe guernatorul Winthrop
şi pe cei care au expulzat-o.

291
00:25:40,544 --> 00:25:44,031
Cu toate acestea, soţul lui Hutchinson,
William, a murit patru ani mai târziu.

292
00:25:44,067 --> 00:25:50,469
Apoi anul următor, în 1643,
Anne Hutchinson şi cei cinci copii,

293
00:25:50,665 --> 00:25:53,639
au fost omorâţi cu sălbăticie de indieni războinici,

294
00:25:53,867 --> 00:25:59,931
eveniment pe care unii din Massachusetts
l-au numit o manifestare a judecăţii divine.

295
00:26:01,520 --> 00:26:04,152
Dar după moartea ei, Hutchinson,
a avut adepţi printre 

296
00:26:04,338 --> 00:26:09,044
cei care au admirat-o
pentru exemplul ei de sfidare.

297
00:26:09,969 --> 00:26:14,634
Două secole mai târziu, în 1850,
Nathaniel Hawthorne a numit-o:

298
00:26:14,910 --> 00:26:20,882
“Sfânta Anne Hutchinson” în primul capitol
al lucrării sale celebre: “Litera Stacojie”.

299
00:26:21,234 --> 00:26:24,567
Unii cred că personajul Hester Prynne
al lui Hawthorne, 

300
00:26:24,899 --> 00:26:29,810
femeia adulteră marcată cu Litera Stacojie,
este Anne Hutchenson însăşi.

301
00:26:31,503 --> 00:26:35,802
În timp ce America timpurie a recunoscut-o pe
Hutchenson ca Izabela Americană,

302
00:26:35,882 --> 00:26:39,299
ea este acum considerată
un exponent curajos

303
00:26:39,324 --> 00:26:43,024
al libertăţilor civile şi
toleranţei religioase.

304
00:26:43,093 --> 00:26:45,146
Trei secole şi jumătate mai târziu,

305
00:26:45,171 --> 00:26:48,271
Predicatorul rezident de la
Universitatea din Harvard

306
00:26:48,347 --> 00:26:50,423
şi profesor de etică creştină,
Peter Gomez,

307
00:26:50,448 --> 00:26:53,548
o laudă cu mândrie
spunând că a fost:

308
00:26:53,622 --> 00:26:56,188
“...surdă la certurile
teologice şi legale,

309
00:26:56,213 --> 00:26:58,613
superioară intelectual
acuzatorilor ei,

310
00:26:58,689 --> 00:27:03,829
şi o femeie cu conştiinţă care nu s-a
supus nici unei autorităţi.”

311
00:27:05,520 --> 00:27:09,596
Comentând despre Harvard,
Gomez admite faptul că

312
00:27:09,621 --> 00:27:14,321
Universitatea a fost iniţial înfiinţată
pentru a proteja generaţiile viitoare

313
00:27:14,397 --> 00:27:18,029
de învăţături mincinoase
ca ale Anei Hutchenson.

314
00:27:18,203 --> 00:27:21,750
Gomez, a numit-o:
“Moaşa întâmplătoare a unui colegiu

315
00:27:21,909 --> 00:27:25,823
înfiinţat  în parte pentru a proteja
generaţiile viitoare de greşelile ei.”

316
00:27:25,986 --> 00:27:29,759
“Anne Hutchinson,
ar fi, în mod ironic,

317
00:27:29,925 --> 00:27:34,145
mai acasă la Harvard astăzi decât 
oricare din criticii ei.”

318
00:27:34,955 --> 00:27:37,559
Această modificare pare să simbolizeze

319
00:27:37,757 --> 00:27:41,579
conflictul modern despre întelesul iniţial
American al cuvântului 'libertate'.

320
00:27:43,044 --> 00:27:46,006
Primii colonişti au considerat ca o datorie
a lor să se elibereze

321
00:27:46,188 --> 00:27:49,056
pe ei înşişi şi umanitatea de Evul Mediu
Întunecat European.

322
00:27:49,723 --> 00:27:54,897
Poate fi aceasta diferenţa între America
care a fost odată şi ceea ce a devenit?

323
00:27:57,186 --> 00:28:00,691
Un pasaj misterios din concluzia
lui Hawthorn,

324
00:28:00,692 --> 00:28:04,070
la romanul lui clasic, 
pare să întruchipeze transformarea.

325
00:28:04,311 --> 00:28:07,859
El scrie: “Litera Stacojie
a încetat să mai fie un stigmat

326
00:28:07,898 --> 00:28:10,698
care atrăgea dispreţul şi veninul lumii,

327
00:28:10,743 --> 00:28:16,643
şi a devenit ceva privit
cu uimire dar şi cu mare respect.

328
00:28:17,002 --> 00:28:20,598
În vremuri mai bune,
atunci când lumea va fi gata pentru el,

329
00:28:20,961 --> 00:28:25,500
cu permisiunea cerului, un nou
adevăr va fi dezvăluit.”

330
00:28:29,014 --> 00:28:35,309
Noua Eră

331
00:28:36,234 --> 00:28:40,063
“...Tu singur ştii că poporul acesta
este pornit la rău.”

332
00:28:49,353 --> 00:28:53,805
Apoi am întrebat: Este aceasta o fiinţă umană
care răspunde aşa de corect la întrebările mele?

333
00:28:54,444 --> 00:28:55,897
Nu a fost nici un răspuns.

334
00:28:56,076 --> 00:29:00,965
Am întrebat: Este un spirit?
Dacă este aşa, bate de două ori.

335
00:29:01,107 --> 00:29:04,343
Două lovituri s-au auzit imediat după cerere.

336
00:29:04,787 --> 00:29:09,124
Atunci am zis: Dacă ai fost un spirit rănit
bate de două ori.

337
00:29:09,635 --> 00:29:13,970
Am întrebat: Ai fost
rănit în această casă?

338
00:29:14,844 --> 00:29:19,654
În acelaşi mod am găsit
că a fost un om, de 31 de ani,

339
00:29:20,002 --> 00:29:25,394
care a fost ucis în casa asta şi
rămăşiţele sale au fost îngropate în subsol.

340
00:29:28,330 --> 00:29:30,576
Declaraţia doamnei  Margaret Fox,
11 aprilie 1848

341
00:29:30,958 --> 00:29:35,526
Această declaraţie a fost dată de d-na
Margaret Fox din Hydesville, New York,

342
00:29:35,912 --> 00:29:40,942
în ceea ce priveşte evenimentele care
au avut loc pe 31 martie 1848

343
00:29:41,124 --> 00:29:46,793
şi descrie începutul a ceea ce mulţi
consideră naşterea spiritismului modern;

344
00:29:47,156 --> 00:29:53,297
comunicarea cu sufletele celor morţi
sau cu fiinţe de dincolo de realitate.

345
00:29:53,733 --> 00:29:58,167
În timp ce Dna Fox a înregistrat evenimentul,
fiicele ei, Kate şi Margaretta,

346
00:29:58,347 --> 00:30:00,512
fotografiate aici cu sora lor Leah,

347
00:30:00,570 --> 00:30:03,654
au fost considerate adevăratele mediumuri
ale acestei întâlniri.

348
00:30:03,954 --> 00:30:08,661
Surorile au susţinut că au intrat în contact
cu o fiinţa neîncarnată,

349
00:30:08,809 --> 00:30:12,169
numită de ele Dl. Copită.

350
00:30:12,255 --> 00:30:15,955
Surorile Fox au început o Mişcare
care s-a extins în secolul 19

351
00:30:16,032 --> 00:30:18,872
şi a provocat mari controverse.

352
00:30:19,089 --> 00:30:24,371
Surorile au devenit bogate şi faimoase şi
chiar au călătorit cu P. T. Barnum,

353
00:30:24,372 --> 00:30:28,878
din Circul Barnum şi Bailey,
ca mediumuri profesioniste.

354
00:30:29,964 --> 00:30:34,331
Deşi suspiciuni şi acuzaţii de fraudă
le-au inconjurat pe durata vieţii,

355
00:30:34,506 --> 00:30:39,180
56 de ani mai târziu,
pe 22 noiembrie 1904,

356
00:30:39,357 --> 00:30:41,471
Jurnalul Boston va anunţa că:

357
00:30:41,836 --> 00:30:45,127
scheletul omului care ar fi fost
cauza bătăilor,

358
00:30:45,309 --> 00:30:48,518
auzite prima dată de surorile Fox în 1848,

359
00:30:48,847 --> 00:30:52,803
a fost găsit în pereţii casei
în care au locuit surorile,

360
00:30:53,089 --> 00:30:56,904
şi aceasta le eliberează de
sigurele îndoieli cu privire la

361
00:30:56,905 --> 00:31:01,162
onestitatea lor privind descoperirea
comunicării cu spiritele.

362
00:31:03,641 --> 00:31:09,610
Ca urmare a evenimentelor din Hydesville,
Margareta Fox va experimenta întâlniri ulterioare.

363
00:31:09,973 --> 00:31:11,961
Utilizând alfabetul pentru a comunica,

364
00:31:12,273 --> 00:31:15,803
a obţinut următorul mesaj de la un spirit
care i-a spus:

365
00:31:16,023 --> 00:31:20,140
“Dragi prieteni trebuie să transmiteţi acest
adevăr lumii:

366
00:31:20,475 --> 00:31:22,811
“Acesta este răsăritul unei noi ere.”

367
00:31:22,958 --> 00:31:25,766
“...nu trebuie să-l mai ascunde-ţi.”

368
00:31:26,106 --> 00:31:29,037
“Când vă veţi face datoria
Dumnezeu vă va proteja,

369
00:31:29,103 --> 00:31:32,703
şi spiritele bune vor
veghea asupra voastră.”

370
00:31:35,544 --> 00:31:38,460
La cabana surorilor Fox,
pe Strada Hydesville la nr. 1510,

371
00:31:38,761 --> 00:31:41,805
a fost ridicat un monument
care spunea:

372
00:31:41,977 --> 00:31:44,532
“Locul naşterii  spiritismului modern .

373
00:31:44,695 --> 00:31:47,660
În acest loc se află Cabana Hydesville,

374
00:31:47,900 --> 00:31:52,665
casa surorilor Fox,
prin care s-a stabilit

375
00:31:52,666 --> 00:31:57,253
comunicarea  cu lumea spiritelor,
31 Martie 1848.”

376
00:31:57,386 --> 00:31:59,307
În plus pe monument se mai spune:

377
00:31:59,489 --> 00:32:02,735
“Nu există moarte, nu există morţi.”

378
00:32:02,808 --> 00:32:06,383
Plasat aici pe 5 Decembrie 1927

379
00:32:07,941 --> 00:32:12,715
Un obelisc masonic, în Rochester New York,
marchează de asemenea evenimentul.

380
00:32:12,973 --> 00:32:18,085
Dar cercetătorii continuă să  investigheze
ce au întâlnit surorile mai exact.

381
00:32:18,285 --> 00:32:22,847
Numele misterios dat spiritul lor,
Domnul Copită,

382
00:32:23,031 --> 00:32:26,877
este considerat de unii o referire,
veche de când lumea,

383
00:32:27,262 --> 00:32:30,829
la adversarul omenirii,
Diavolul.

384
00:32:32,089 --> 00:32:36,260
In urma întâlnirilor surorilor Fox,
un bărbat numit Phineas Quimby

385
00:32:36,318 --> 00:32:41,718
a deschis un birou dedicat
vindecărilor spirituale în 1859.

386
00:32:42,187 --> 00:32:45,561
Quimby este considerat tatăl
mişcării Gândul Nou,

387
00:32:45,719 --> 00:32:50,001
considerat predecesorul a ceea ce este
numit azi New Age (Noua Eră).

388
00:32:50,236 --> 00:32:54,244
Quimby a dezvoltat o metodă de tratament
prin stări modificate ale conştiinţei,

389
00:32:54,442 --> 00:32:57,238
care se realizează în mod
deosebit prin hipnoză.

390
00:32:57,394 --> 00:33:01,817
El credea că boala unui om este rezultatul
convingerilor sale spirituale.

391
00:33:02,060 --> 00:33:07,491
În consecinţă, renunţând la vechile
credinţe şi prin familiarizarea cu “gândul nou”

392
00:33:07,663 --> 00:33:10,441
putea, chipurile, să-i vindece.

393
00:33:10,608 --> 00:33:13,428
Discipolii săi au scris că:
“In tratarea pacienţilor lor

394
00:33:13,580 --> 00:33:17,803
Dr.Quimbly permitea
ca mintea lui să fie pasivă

395
00:33:18,037 --> 00:33:21,830
şi în acest fel era afectat de mintea
tulburată a pacientului său

396
00:33:22,011 --> 00:33:24,800
şi astfel el putea simţi suferinţele
şi durereile lui.”

397
00:33:25,954 --> 00:33:30,246
“Apoi, deoarece simţurile sale spirituale
erau eliberate de propriile credinţe,

398
00:33:30,264 --> 00:33:34,553
erau activate şi controlate de o
inteligenţă superioară.

399
00:33:36,220 --> 00:33:38,819
Din cauza a ceea ce a învăţat
în aceste sesiuni

400
00:33:38,985 --> 00:33:42,017
Dr. Quimbly a început să-şi abandoneze
credinţele tradiţionale

401
00:33:42,052 --> 00:33:45,552
în favoarea a ceea ce dezvăluia
inteligenţa superioară.

402
00:33:45,596 --> 00:33:47,898
Revista Gândul Nou
a raportat că:

403
00:33:47,898 --> 00:33:50,910
“Dr.  Quimbly credea că
Isus din Nazaret

404
00:33:50,910 --> 00:33:53,172
a fost cel care a predicat această stiinţă.”

405
00:33:53,541 --> 00:33:57,217
El a spus: “Nu am nici o îndoială că
el a fost singurul profet adevărat

406
00:33:57,218 --> 00:34:00,451
care avea idei total superioare lumii .”

407
00:34:00,542 --> 00:34:07,485
“Nu că el, ca om, ar fi fost mai bun, ci a fost
întruchiparea unei înţelepciuni mai înalte.”

408
00:34:11,664 --> 00:34:14,546
Unul dintre pacienţii lui Quimby
a fost Marie Baker Eddie,

409
00:34:14,746 --> 00:34:18,316
care va fonda Biserica Ştiinţifică
a lui Hristos în 1879.,

410
00:34:19,066 --> 00:34:22,082
bazată în parte pe
învăţăturile lui Quimby.

411
00:34:22,266 --> 00:34:27,151
Tânăra Marie Baker şi-a imaginat că el
avea o înţelegere a legii lui Dumnezeu

412
00:34:27,211 --> 00:34:29,663
şi a fost gata
să-l proclame

413
00:34:29,706 --> 00:34:33,206
descoperitorul adevăratei naturi a vindecărilor
făcute în vremurile biblice.

414
00:34:33,998 --> 00:34:37,948
Deşi Eddy s-a separat de Quimby,
ea a continuat practica de vindecare

415
00:34:37,949 --> 00:34:41,898
prin corectarea aşa ziselor erori ale
credinţelor tradiţionale.

416
00:34:42,102 --> 00:34:46,610
Ea a pretins că invăţăturile ei
sunt bazate exclusiv pe Biblie,

417
00:34:46,611 --> 00:34:50,807
dar că Biblia este plină de erori
şi ea este cea care le va corecta.

418
00:34:51,351 --> 00:34:54,158
Se raportează că: “Eddy
credea că Biblia conţine

419
00:34:54,501 --> 00:34:59,006
30.000 de greşeli în Vechiul Testament
şi 300.000 în Noul Testament.”

420
00:35:00,505 --> 00:35:04,606
Când  a publicat cartea ei “Stiinţă şi
Sănătate cu Cheia Sfintelor Scripturi”,

421
00:35:04,778 --> 00:35:08,876
a susţinut că este ultima
revelaţie a lui Dumnezeu pentru omenire

422
00:35:08,877 --> 00:35:12,234
şi a susţinut faptul că lucrarea
ei este inspirată de Dumnezeu.

423
00:35:12,312 --> 00:35:16,318
Cuvântul “Cheie” în titlul
cărţii ei, înseamnă că

424
00:35:16,319 --> 00:35:20,391
ea este cheia pentru a descuia Biblia
pe care ea o numeşte “cartea întunecată”

425
00:35:20,484 --> 00:35:25,626
şi că munca ei oferă cheia care
este menţionată în Apocalipsa 3:7.

426
00:35:25,833 --> 00:35:30,492
De aceea, fiind “Cheia”, Eddy a căutat să
clarifice unele neînţelegeri.

427
00:35:30,608 --> 00:35:34,336
De exemplu, Biblia spune:
“Dacă cineva este bolnav între voi

428
00:35:34,676 --> 00:35:38,304
să se cheme bătrânii bisericii
ca să se roage pentru el.”

429
00:35:38,791 --> 00:35:41,642
“Şi rugăciunea credinţei
va vindeca bolnavul.”

430
00:35:41,927 --> 00:35:44,245
Totuşi Eddy este criticată
pentru că învaţă că:

431
00:35:44,574 --> 00:35:48,279
“..rugăciunea pentru bolnavi nu este
ceea ce duce la vindecarea cuiva,

432
00:35:48,424 --> 00:35:51,224
numai înţelegerea
iluminată vindecă.”

433
00:35:51,498 --> 00:35:54,947
Eddy a scris în mod clar că:
“Practica obişnuită de rugăciune pentru

434
00:35:54,948 --> 00:35:58,809
recuperarea bolnavilor, găseşte sprijin
în credinţa oarbă,

435
00:35:59,003 --> 00:36:03,345
pe când sprijinul ar trebui să
vină din înţelegerea iluminată.”

436
00:36:03,673 --> 00:36:07,413
Printre alte probleme erau
chestiunile păcatului şi a morţii.

437
00:36:07,656 --> 00:36:11,398
Eddy învăţa că aceste lucruri sunt
doar o iluzie şi că o persoană

438
00:36:11,399 --> 00:36:14,740
trebuie să le depăşească prin
realizarea irealităţii lor.

439
00:36:15,878 --> 00:36:17,914
Dar Biblia spune:

440
00:36:18,106 --> 00:36:20,964
“ Căci toţi au păcătuit, şi sunt
lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”

441
00:36:21,110 --> 00:36:25,527
Şi că: “...moartea a trecut asupra tuturor...,
din pricină că toţi au păcătuit.”

442
00:36:25,723 --> 00:36:31,210
În plus Scriptura spune: “Dacă zicem
că nu avem păcat, ne înşelăm singuri,

443
00:36:31,388 --> 00:36:33,220
şi adevărul nu este în noi.”

444
00:36:34,248 --> 00:36:37,968
Cu toate acestea, Marie Baker Eddy
a învăţat că: “nu există nici un păcat”

445
00:36:38,159 --> 00:36:44,820
“şi credinţa în păcat, care a crescut teribil 
în influenţă, este o greşeală inconştientă.”

446
00:36:46,499 --> 00:36:49,922
În ceea ce priveşte sacrificiul lui
Hristos pe Cruce ea a învăţat că:

447
00:36:50,075 --> 00:36:54,311
“Sângele material al lui Hristos nu a fost
cu nimic mai eficient în curăţarea păcatelor

448
00:36:54,312 --> 00:36:57,746
atunci când s-a varsat pe
“lemnul blestemat”

449
00:36:57,820 --> 00:36:59,953
ca atunci când curgea
prin venele sale,

450
00:37:00,069 --> 00:37:02,741
pe când vedea zilnic de
treburile tatălui său.”

451
00:37:03,895 --> 00:37:06,193
Ulterior Eddy a încercat să
nege însăşi moartea lui

452
00:37:06,337 --> 00:37:09,074
prin redefinirea Învierii lui Hristos

453
00:37:09,271 --> 00:37:12,608
print-un limbaj vag, care este
similar cu cel al New Age.

454
00:37:13,434 --> 00:37:17,366
Ea a spus: “Demonstraţia  finală
a adevărului pe care Isus l-a învăţat

455
00:37:17,528 --> 00:37:22,113
şi pentru care a fost răstignit,
a deschis o nouă eră pentru lume.”

456
00:37:22,275 --> 00:37:26,468
“Incinta solitară a mormântului i-a dat
lui Isus un refugiu temporar de duşmanii săi;

457
00:37:26,624 --> 00:37:30,383
un loc pentru a rezolva
problemele majore ale existenţei.”

458
00:37:30,658 --> 00:37:35,693
 “Cele trei zile în mormânt au pus
pecetea eternităţii pe timp .”

459
00:37:35,865 --> 00:37:38,718
 “A dovedit că viaţa
este fără moarte.”

460
00:37:41,351 --> 00:37:45,378
Părerile lui Eddy cu privire la Isus
par a fi similare cu aceleaşi concluzii

461
00:37:45,379 --> 00:37:49,076
derivate de surorile Fox ca rezultat
al întâlnirilor spirituale,

462
00:37:49,172 --> 00:37:53,517
ideea că nu există moarte şi nici morţi.

463
00:37:53,842 --> 00:37:57,732
Cercetătorul Gary Hand a însumat
părerile lui Eddy cu privire la Isus,

464
00:37:57,891 --> 00:38:01,405
spunând că ea a crezut că:
“Isus Hristos a fost doar un om

465
00:38:01,546 --> 00:38:05,292
care a învins moartea
realizând că aceasta nu există,

466
00:38:05,393 --> 00:38:10,083
de aceea nu s-a ridicat din morţi
pentru că nu a murit niciodată.”

467
00:38:11,706 --> 00:38:15,449
“Isus Hristos nu a fost Fiul lui Dumnezeu,
nu a venit de la Dumnezeu,

468
00:38:15,608 --> 00:38:21,556
ci este decât o idee din Mintea Infinită,
adică Principiul lui Dumnezeu.”

469
00:38:24,223 --> 00:38:27,276
Eddy a declarat că:
“Isus a arătat puterea

470
00:38:27,477 --> 00:38:30,482
Stiinţei Creştine pentru a se vindeca
minţile şi trupurile muritoare.”

471
00:38:30,954 --> 00:38:35,733
“Dar această putere s-a pierdut şi
trebuie din nou să fie înţeleasă spiritual.”

472
00:38:35,994 --> 00:38:39,676
Această dorinţă de a genera tratamente
prin mijloace spirituale

473
00:38:39,817 --> 00:38:42,501
a câştigat o mare influenţă în secolul 19.

474
00:38:42,996 --> 00:38:48,110
În 1848, în aceeaşi zi, chipurile, când
surorile Fox au comunicat cu morţii,

475
00:38:48,172 --> 00:38:52,909
un om numit Andrew Jackson Davis
a scris în jurnalul său:

476
00:38:52,993 --> 00:38:57,083
“... în zori în această dimineaţă,
o adiere caldă a trecut peste faţa mea

477
00:38:57,255 --> 00:39:00,466
şi am auzit o voce,
blândă dar puternică  spunând:

478
00:39:00,621 --> 00:39:06,282
“Frate , lucrarea cea bună a început.
Iată, o demonstraţie vie a luat fiintă.”

479
00:39:07,154 --> 00:39:11,307
Ca Phineas Quimby şi mai târziu
Edgar Cayce în secolul 20,

480
00:39:11,447 --> 00:39:14,840
Andrew Jackson Davis a
făcut diagnostice medicale

481
00:39:14,964 --> 00:39:18,398
şi vindecări în timp ce se afla într-o
stare de transă hipnotică,

482
00:39:19,135 --> 00:39:23,748
folosind ceea ce el a numit:
'ochii spirituali din frunte.'

483
00:39:24,366 --> 00:39:31,006
Acesta va fi cunoscut ca 'Ioan Botezătorul al
spritismului modern' şi 'Profetul noii revelaţii'.

484
00:39:33,633 --> 00:39:38,168
În 1844. Davis a pretins că a fost luat
din casa lui din Poughkeepsie,

485
00:39:38,314 --> 00:39:40,903
la 70 km distanţă în Munţii Catskill,

486
00:39:41,024 --> 00:39:45,449
unde a întâlnit spiritele de mult
moarte ale filosofului grec Galen

487
00:39:45,750 --> 00:39:48,766
şi sirului suedez
Emanuel Swedenborg.

488
00:39:48,801 --> 00:39:51,560
“Galen i-a dat lui Davis o ...
baghetă magică pentru vindecare,

489
00:39:51,711 --> 00:39:55,182
iar  Swedenborg a promis să-l
înveţe şi să-l îndrume.”

490
00:39:55,351 --> 00:40:01,732
“Apoi  Davis s-a considerat îndrumat
personal de misticul suedez.”

491
00:40:02,326 --> 00:40:05,280
Ca urmare, învăţăturile lui
Andrew Jackson Davis

492
00:40:05,362 --> 00:40:08,162
au fost aproape identice cu
cele ale lui Swedenborg.

493
00:40:09,085 --> 00:40:12,819
Swedenborg, care era numit ocazional
“omul care a vorbit cu îngerii”

494
00:40:12,819 --> 00:40:16,877
a fost un medium spiritist
care a murit în 1771.

495
00:40:17,089 --> 00:40:20,770
El este cel mai bine cunoscut pentru
ideile ne-biblice despre Rai şi Iad.

496
00:40:20,951 --> 00:40:24,495
În timpul vieţii a scris
multe cărţi despre experienţele sale,

497
00:40:24,496 --> 00:40:27,900
deşi a zis că nu erau scrise de el.

498
00:40:28,038 --> 00:40:33,034
El a susţinut că au fost inspirate de
spirite şi îngeri din lumea spirituală.

499
00:40:33,183 --> 00:40:38,472
Aceste spirite i-au spus repetat lui Swedenborg
despre erorile doctrinei tradiţionale a Bisericii.

500
00:40:38,860 --> 00:40:43,191
Ca urmare el argumenta împotriva
Trinităţii

501
00:40:43,523 --> 00:40:46,491
şi ca şi Marie Baker Eddy
a  respins vehement

502
00:40:46,491 --> 00:40:50,360
conceptul Ispăşirii Creştine
şi idea de Păcat Originar.

503
00:40:50,536 --> 00:40:56,379
Respingerea lui Swedenborg a Ispăşirii lui
Hristos pe cruce era atât de extremă că a scris:

504
00:40:58,848 --> 00:41:03,733
“Pot afirma, că ori de câte ori
îngerii aud pe cineva spunând

505
00:41:03,924 --> 00:41:07,319
că Dumnezeu a condamnat rasa umană,

506
00:41:07,409 --> 00:41:10,683
şi că, precum un inamic, a fost
împăcat prin Fiul Lui,

507
00:41:10,911 --> 00:41:18,669
îi afectează la fel ca pe cineva
care are vărsături de la stomac.”

508
00:41:18,854 --> 00:41:25,130
Îngerii spun atunci: “Ce poate fi mai nebunesc decât
să spui astfel de lucruri despre Dumnezeu?”

509
00:41:26,494 --> 00:41:30,560
Potrivit adepţilor săi, învăţăturile lui
Swedenborg declară că:

510
00:41:30,704 --> 00:41:33,300
“Nu există pedeapsă veşnică

511
00:41:33,510 --> 00:41:36,420
şi că cei care se află
în Iad după moarte

512
00:41:36,564 --> 00:41:39,973
pot să-şi găsescă o cale
spre ceva mai înalt.”

513
00:41:42,298 --> 00:41:44,592
Totuşi Swedenborg însuşi

514
00:41:44,699 --> 00:41:47,499
avertizează împotriva aceloraşi
spirite cu care el comunica.

515
00:41:47,767 --> 00:41:50,683
În lucrările sale el a scris:

516
00:41:50,837 --> 00:41:54,697
“Spiritele  povestesc lucruri
complet greşite şi mint.

517
00:41:54,857 --> 00:41:59,064
Când spiritele vorbesc omului, el
ar trebui să fie atent să nu le creadă

518
00:41:59,335 --> 00:42:03,122
deoarece aproape tot ce spun
este inventat de ele şi mint.”

519
00:42:03,324 --> 00:42:05,510
“... şi dacă omul ascultă ele insistă,

520
00:42:05,693 --> 00:42:10,154
şi în diverse feluri înşală şi seduc.”

521
00:42:10,866 --> 00:42:16,484
În ciuda acestor contradicţii, influenţa lui
Swedenborg a fost mare asupra bisericilor,

522
00:42:16,630 --> 00:42:20,166
şi asupra vechilor Ordine
ale Francmasoneriei.

523
00:42:20,685 --> 00:42:25,327
Multe loji Masonice din Europa au devenit
cunoscute ca Loje Swedenborghiene,

524
00:42:25,448 --> 00:42:29,433
şi Ritul lui Swedenborg
a devenit parte din ritualul masonic.

525
00:42:31,529 --> 00:42:36,865
Astăzi, Emanuel Swedenborg este aclamat ca un erou
printre spiritişti şi creştinii liberali,

526
00:42:37,033 --> 00:42:42,014
care chiar au înfiinţat biserici Swedenborghiene
cum ar fi Biserica Noului Ierusalim,

527
00:42:42,214 --> 00:42:43,893
dedicată învăţăturilor sale.

528
00:42:44,378 --> 00:42:50,510
Poate cel mai important este exemplul lui Swedenborg
de comunicare prin scriere controlată de spirite,

529
00:42:50,533 --> 00:42:54,676
acesta stabilind o practică care s-a
repetat pe parcursul secolului 20

530
00:42:55,002 --> 00:42:58,548
de către aproape fiecare lider
a ceea ce avea să devină

531
00:42:58,548 --> 00:42:59,935
Mişcarea New Age (Noua Eră).

532
00:43:00,434 --> 00:43:02,453
În timp ce Swedenborg a servit
ca mediu pentru multe spirite,

533
00:43:02,617 --> 00:43:07,371
ani de la moartea sa, A.J. Davis
va pretinde că este în comunicare cu el.

534
00:43:07,892 --> 00:43:11,486
Chipurile “...în timp ce el era într-o transă,
Davis a funcţionat ca un mediu

535
00:43:11,691 --> 00:43:14,533
prin care Swedenborg a putut
să-şi continue munca,

536
00:43:14,572 --> 00:43:17,066
dictând o varietate de cărţi filozofice.

537
00:43:17,211 --> 00:43:22,862
Într-una, publicată în 1847,
prezicând începutul spiritismului.”

538
00:43:24,601 --> 00:43:32,470
“Din 1845 până în 1847 Davis a dat
157 de prelegeri într-o stare de transă,

539
00:43:32,662 --> 00:43:37,844
la New York, pe teme ştiinţifice,
istorice şi filozofice.”

540
00:43:39,430 --> 00:43:42,736
Se spune că celebrul scriitor macabru,
Edgar Allan Poe,

541
00:43:42,884 --> 00:43:45,684
a participat la unele
şedinţe ale lui Davis.

542
00:43:46,359 --> 00:43:48,538
În ceea ce este considerată
cea mai bună lucrare a sa,

543
00:43:48,706 --> 00:43:53,190
'Principiile naturii, revelaţiile ei divine
şi mesajul ei pentru omenire',

544
00:43:53,454 --> 00:43:58,840
A. J. Davis a descris o viziunea mistică
a cosmosului şi a creaţiei,

545
00:43:59,347 --> 00:44:02,263
promovând teologia Universalismului.

546
00:44:03,267 --> 00:44:06,404
Unii spiritişti moderni cred
că scrierile lui Davis

547
00:44:06,405 --> 00:44:11,832
au reprezentat 'fantoma gândirii evoluţioniste',
care va fi prezentată în curând de Charles Darwin.

548
00:44:12,354 --> 00:44:14,409
Teoria evoluţiei a lui Darwin,

549
00:44:14,537 --> 00:44:20,119
probabil punctul culminant al mişcării care a căutat
să introducă Gândul Nou în mintea oamenilor,

550
00:44:20,334 --> 00:44:24,462
va îndepărta pentru mulţi teama
de un Creator Atotputernic

551
00:44:24,720 --> 00:44:28,528
şi va deschide larg porţile către
tărâmul necunoscutului.

552
00:44:35,628 --> 00:44:39,676
Pe parcursul sec. 19 şi 20
cultura occidentală a fost inundată

553
00:44:40,223 --> 00:44:45,552
de fascinaţia pentru comunicarea cu
spiritele şi de fenomenele paranormale.

554
00:44:45,866 --> 00:44:48,902
Unele dintre cele mai influente
persoane în era modernă

555
00:44:49,043 --> 00:44:53,531
au fost influenţate, ele însele, de
Spiritualismul New Age ocult.

556
00:44:55,500 --> 00:45:00,448
De la Mary Todd Lincoln, soţia lui A. Lincoln,
care ţinea şedinţe de spiritism la Casa Albă,

557
00:45:00,593 --> 00:45:04,314
să comunice cu fiul ei Willy
care a murit la o vârstă fragedă,

558
00:45:04,601 --> 00:45:08,572
până la Hillary Clinton care chipurile
a intrat în contact cu spiritul

559
00:45:08,573 --> 00:45:12,207
lui Eleanor Roosevelt, cu ajutorul
mediumului New Age, Jeane Dixon.

560
00:45:12,464 --> 00:45:17,599
Hillary este fotografiată aici supunându-se
puterii unui şaman indian american.

561
00:45:20,952 --> 00:45:25,626
Inventatori, eroi, dictatori, lideri
mondiali şi chiar preşedinţi americani

562
00:45:25,627 --> 00:45:30,746
au fost fie influenţaţi sau direct
implicaţi în Mişcare.

563
00:45:32,205 --> 00:45:35,140
Thomas Edison a petrecut ani
încercând să dezvolte un dispozitiv

564
00:45:35,141 --> 00:45:38,357
care ar fi capabil să intre în
contact cu spiritele morţilor.

565
00:45:38,583 --> 00:45:40,680
Deşi eforturile sale au fost zadarnice,

566
00:45:40,852 --> 00:45:45,137
el era convins că într-o zi
o asemenea invenţie va fi posibilă.

567
00:45:45,368 --> 00:45:50,689
Chester Carlson, inventatorul, celebrului
acum, proces de copiere Xerox,

568
00:45:50,690 --> 00:45:55,098
se spune că a primit inspiraţia
pentru invenţia lui din lumea spiritelor.

569
00:45:55,649 --> 00:45:59,478
Carl Gustav Jung, ale căror învăţături
despre mintea subconştientă

570
00:45:59,651 --> 00:46:03,151
au avut un impact uriaş
în psihologia modernă,

571
00:46:03,215 --> 00:46:07,809
a susţinut că este condus de un
spirit misterios numit Filimon.

572
00:46:09,309 --> 00:46:11,536
Contemporanul lui Jung,
Sigmund Freud a spus că:

573
00:46:11,689 --> 00:46:17,388
“... nu mai poate fi ignorată cercetarea
aşa numitelor adevăruri oculte...

574
00:46:17,533 --> 00:46:23,410
sau existenţa reală a forţele psihice,
în care până acum nu am crezut.”

575
00:46:24,471 --> 00:46:27,542
Comentând despre propriile experienţe
cu puteri necunoscute,

576
00:46:27,702 --> 00:46:32,812
Dr. Andrija Puharich a scris:
“Sunt personal convins că fiinţe superioare

577
00:46:32,966 --> 00:46:38,755
din alte spaţii şi timpuri au
re-iniţiat un dialog cu umanitatea.”

578
00:46:39,121 --> 00:46:41,842
“ În timp ce eu nu mă îndoiesc
de existenţa lor,

579
00:46:42,087 --> 00:46:47,015
nu ştiu ce intenţii au
cu privire la umanitate.”

580
00:46:49,233 --> 00:46:53,000
Unii argumentează că intenţiile
acestea au fost simţite în parte

581
00:46:53,145 --> 00:46:54,641
în al doilea Război Mondial.

582
00:46:54,766 --> 00:46:58,232
Adolf Hitler a fost în mare măsură
influenţat de forţe spirituale.

583
00:46:58,718 --> 00:47:03,377
O influenţă care pare să  fi dat formă
oribilei sale Mişcări Naziste.

584
00:47:11,053 --> 00:47:14,086
Intelectualul Francez Denis de Rougement
a descris, o dată,

585
00:47:14,224 --> 00:47:17,646
experienţa lui la o adunare
Nazistă din 1938.

586
00:47:18,168 --> 00:47:21,815
De Rougement a indicat că,
în ciuda eforturilor sale riguroase

587
00:47:21,989 --> 00:47:25,500
de a ramâne neutru la spectacolul
ce se întâmpla în faţa lui,

588
00:47:25,652 --> 00:47:32,894
'am fost involuntar atras în vârtejul adulării
isterice de către mulţime a lui Adolf Hitler.'

589
00:47:33,053 --> 00:47:38,096
'Doar printr-un efort supraomenesc,'
a spus filozoful francez,

590
00:47:38,292 --> 00:47:40,793
acesta 'a reuşit să-şi recapete echilibrul

591
00:47:40,925 --> 00:47:45,941
înaintea hipnotizantei prezenţe
a geniului malefic al lui Hitler.'

592
00:47:54,076 --> 00:47:56,595
Se relatează că De Rougement a spus
despre Hitler că:

593
00:47:56,647 --> 00:48:00,139
“Unii oameni spun că au
simţit în prezenţa lui

594
00:48:00,286 --> 00:48:04,343
un sentiment de groază şi o
impresie de puteri supranaturale,

595
00:48:04,497 --> 00:48:08,090
că el este recipientul pentru
'Tronuri, Domnii şi Puteri'

596
00:48:08,229 --> 00:48:11,773
prin care Sfântul Paul înţelegea
acele spirite ierarhice

597
00:48:11,773 --> 00:48:16,841
care pot coborî în orice om obişnuit şi
să-l ocupe ca pe o garnizoană...”

598
00:48:18,068 --> 00:48:22,246
“Ceea ce spun ar fi cea mai ieftină
formă de aiureală romantică

599
00:48:22,246 --> 00:48:26,850
dacă ceea ce a fost realizat
de acest om sau mai degrabă prin el

600
00:48:27,051 --> 00:48:31,274
nu este o realitate care este una
dintre minunile acestui secol.”

601
00:48:32,211 --> 00:48:38,110
Formarea lui Hitler ca mistic spiritual a venit
printr-un Ordin secret cunoscut ca Societatea Thule,

602
00:48:38,277 --> 00:48:40,190
care a fost o organizaţie ocultă.

603
00:48:41,047 --> 00:48:43,470
Deşi motivele unei astfel de
societăţi pot varia,

604
00:48:43,470 --> 00:48:47,407
aceleaşi principii oculte pot fi
găsite în rândul fraternităţilor masonice,

605
00:48:48,603 --> 00:48:55,047
ai căror membrii i-au inclus pe unii din cei mai
puternici lideri ai secolului 20.

606
00:48:58,712 --> 00:49:04,807
Pentru a dovedi acest argument, consideră visul
lui Hitler despre 'Supra-om' în paralel cu acest citat,

607
00:49:04,863 --> 00:49:11,234
al scriitorului Masonic W. L. Wilmshurst,
din cartea sa: 'Înţelesul Francmasoneriei.'

608
00:49:11,736 --> 00:49:18,054
El scrie:  “Aceasta... evoluţia omului în
supra-om a fost întotdeauna, scopul

609
00:49:18,054 --> 00:49:22,842
misterelor antice, şi religia masonică.
Omul, care a ieşit din pământ şi s-a dezvoltat

610
00:49:22,842 --> 00:49:27,662
prin domeniile de jos ale naturii,
trebuie, încă, să-şi termine evoluţia

611
00:49:27,799 --> 00:49:31,026
prin a deveni o fiinţă
asemănătoare lui Dumnezeu.”

612
00:49:32,804 --> 00:49:37,398
Wilmshurst dă un indiciu, dezvăluind
că, deşi mişcarea spirituală modernă

613
00:49:37,549 --> 00:49:43,500
este considerată o nouă descoperire,
originea sa se găseşte de fapt secole în urmă,

614
00:49:43,500 --> 00:49:46,949
în lumea subterană a lumii antice;

615
00:49:47,235 --> 00:49:52,748
un timp cand comunicarea cu morţii era
considerat ceva obişnuit în rândul oamenilor,

616
00:49:52,929 --> 00:49:57,095
şi stătea în chiar inima
religiei antice a misterelor.

617
00:49:59,220 --> 00:50:02,650
Dar cu această practică veche vin şi
vechi avertizmente,

618
00:50:02,772 --> 00:50:06,174
scrise în Vechiul Testament:

619
00:50:06,572 --> 00:50:09,990
Autorul Dave Hunt comentează
cartea lui Isaia:

620
00:50:11,271 --> 00:50:16,126
"În Isaia 8:20 scrie: 'De ce întrebi
spiritele care şoaptesc şi bolborosesc,

621
00:50:16,270 --> 00:50:18,360
aceşti vrăjitori, spiritele celor morţi?'

622
00:50:18,794 --> 00:50:21,452
Mătuşa Jane nu a fost prea
inteligentă atunci când era în viaţă,

623
00:50:21,492 --> 00:50:25,745
dar acum că e în 'cealaltă parte' pare că
a devenit o 'fântână' de înţelepciune.

624
00:50:26,640 --> 00:50:29,665
Asta are prea mult sens.
De unde vin acestea

625
00:50:29,789 --> 00:50:32,080
şi cum ştii că vorbeşti cu mătuşa Jane?

626
00:50:31,894 --> 00:50:36,599
Toţi au 'ghizii lor spirituali' 
sau cum le-o zice,

627
00:50:39,374 --> 00:50:43,776
dar ei nu ştiu cine sunt aceste
fiinţe care vorbesc cu ele şi prin ele.

628
00:50:45,197 --> 00:50:52,182
Dacă te duci la un mediu sau clar-văzător
aşa cum a făcut Episcopul James Pike,

629
00:50:52,455 --> 00:50:54,555
preot Episcopal din California...

630
00:50:56,345 --> 00:51:01,950
Fiul său s-a sinucis şi el era
în apartamentul său din Londra,

631
00:51:02,273 --> 00:51:03,801
şi unele lucruri se mişcau din loc...

632
00:51:03,963 --> 00:51:11,720
El a venit înapoi de afară şi a constatat cărţile
într-o anumită poziţie şi mesaje etc.

633
00:51:12,075 --> 00:51:17,004
El a început să creadă că fiul său Jim
Junior încearcă să comunice cu el.

634
00:51:17,155 --> 00:51:22,241
Deci s-a dus la Ena Twigg,
un medium de renume din Londra.

635
00:51:22,407 --> 00:51:24,992
Si, ce să-ţi povestesc,
ea intră într-o transă...

636
00:51:26,757 --> 00:51:29,273
Apropo, profeţii din Biblie
nu intră în transă.

637
00:51:29,602 --> 00:51:32,575
Nu intră în stări modificate de conştiinţă,
după care ceva preia controlul,

638
00:51:32,852 --> 00:51:34,672
Dumnezeu vorbeşte prin ei.

639
00:51:36,478 --> 00:51:40,349
Dar oricum, ea intră într-o
transă şi se pare că

640
00:51:40,350 --> 00:51:44,058
vocea fiului său, Jim Junior
vorbeşte prin ea.

641
00:51:44,171 --> 00:51:48,696
Şi el spune lucruri pe care
numai el şi fiul lui le ştiau.

642
00:51:49,001 --> 00:51:53,018
Ea nu putea să le ştie. Acest lucru
s-a întâmplat de nenumărate ori.

643
00:51:53,464 --> 00:51:56,274
Şi acest lucru l-a convins că
într-adevăr trebuie să fie fiul său.

644
00:51:56,796 --> 00:51:58,816
Da, dar ce spune fiul său?

645
00:51:58,841 --> 00:52:05,041
Ne ghidăm parţial, pentru a
analiza, după ceea ce spun.

646
00:52:05,306 --> 00:52:11,643
Primul lucru pe care fiul său, Jim îl spune este:
'Tată, eu nu sunt aici pentru a face conversaţie,

647
00:52:11,763 --> 00:52:12,965
acum am o misiune.

648
00:52:14,002 --> 00:52:17,581
Vreau să ştii că Dumnezeu
nu e o persoană, el este o forţă.

649
00:52:18,065 --> 00:52:24,015
Şi Isus nu este Mântuitorul,
el este doar mai evoluat decât mine.

650
00:52:24,769 --> 00:52:29,438
Nu l-am văzut încă, dar el este pe
un nivel mai ridicat de existenţă, etc, etc.'

651
00:52:30,754 --> 00:52:37,063
'Nu tată, nu e nici o judecată. Dumnezeu nu judecă,
Nu te înfăţişezi la judecată,

652
00:52:37,197 --> 00:52:43,296
doar absolvim liceul şi continuăm să ne
învăţăm lecţiile şi progresăm s.a.m.d.'

653
00:52:43,714 --> 00:52:47,013
Toate minciunile, subminând
ceea ce spune Biblia.

654
00:52:47,021 --> 00:52:51,943
Dar Biblia este o carte care conţine
profeţii adevărate.

655
00:52:52,828 --> 00:52:55,086
Nu poţi nega! E adevărată!

656
00:52:55,332 --> 00:53:02,843
Aşa că atunci când aceste creaturi nu sunt
de acord cu Biblia şi o submină, ştiu cine sunt.

657
00:53:03,101 --> 00:53:06,455
De fapt, stii, am vorbit
cu oameni din întreaga lume.

658
00:53:06,604 --> 00:53:08,197
Studiez acest subiect de ani de zile.

659
00:53:08,557 --> 00:53:15,251
Mediumuri... aveam 1000 în Los Angeles.
Nu ştiu câţi or mai fi.

660
00:53:15,756 --> 00:53:19,116
Citiţi unele din cărţile lor New Age,
ele vor admite,

661
00:53:20,041 --> 00:53:26,094
indiferent de medium, ghicitor sau vizionar,

662
00:53:26,262 --> 00:53:30,808
din întreaga lume, deşi nu în contact
unii cu alţii, au ceva comun.

663
00:53:31,567 --> 00:53:36,146
E o similaritate uimitoare.

664
00:53:36,146 --> 00:53:41,644
Nu numai ca este similar ci, 
evident, vine din aceeaşi sursă.

665
00:53:42,325 --> 00:53:48,204
Şi ne este prezentată 
o anumită filozofie bine definită

666
00:53:48,204 --> 00:53:54,855
care se conformează celor patru minciuni
pe care şarpele le-a spus Evei în Eden:

667
00:53:55,762 --> 00:54:01,493
Că Dumnezeu nu este o persoană ci o forţă; Că nu mori,
nu există moarte, doar 'intrii în reciclare',

668
00:54:01,873 --> 00:54:08,019
adică reîncarnare. 
Că evoluăm spre divinitate.

669
00:54:08,194 --> 00:54:11,078
Poţi deveni Dumnezeu, asta e minciuna şarpelui.

670
00:54:11,252 --> 00:54:13,980
Şi a patra: nu e nimic greşit
în felul cum gândeşti,

671
00:54:14,134 --> 00:54:18,074
trebuie doar să fii iniţiat în această
cunoaştere, 'Pomul Cunoştinţei',

672
00:54:18,436 --> 00:54:21,936
cu partea luminoasă şi intunecată,
'Forţa' din [filmul] Star Wars s.a.m.d. ...

673
00:54:22,078 --> 00:54:26,706
Toţi spun acelaşi lucru.
Mereu la fel.

674
00:54:26,970 --> 00:54:28,888
Ei bine asta imi spune cine stă în spate.

675
00:54:29,072 --> 00:54:33,959
E acelaşi lucru pe care Satana
l-a spus Evei prin şarpe în grădină.

676
00:54:34,122 --> 00:54:38,639
Deci nu mă uit la aceşti oameni cu respect.

677
00:54:38,772 --> 00:54:44,872
Unii dintre ei pot fi sinceri, din păcate,
dar s-au vândut Satanei,

678
00:54:45,013 --> 00:54:48,333
deoarece au respins pe Dumnezeul adevărat
şi Cuvântul lui Dumnezeu.

679
00:54:48,525 --> 00:54:52,000
Când luăm în considerare
ceea ce spune Biblia

680
00:54:52,001 --> 00:54:55,974
şi profeţiile care dovedeasc că Isus este Mesia.

681
00:54:56,238 --> 00:55:01,747
Tot ce spune de secole şi mii de
ani înainte ca el să fi venit,

682
00:55:01,748 --> 00:55:07,076
unde se va naşte, chiar şi ziua
când va intra pe un măgăruş în Ierusalim s.a.m.d.

683
00:55:07,338 --> 00:55:09,973
Nu poţi nega! Este adevărul!

684
00:55:10,805 --> 00:55:17,703
Se abat de la această carte... deşi avem 
unii oameni oneşti care pot fi creştini adevăraţi

685
00:55:17,793 --> 00:55:24,518
în mişcarea carismatică - eu nu sunt împotriva
cuiva care crede în puterea Duhului Sfânt,

686
00:55:24,848 --> 00:55:26,726
dar Biblia nu este suficientă pentru ei.

687
00:55:26,833 --> 00:55:29,249
Dacă doar Dumnezeu le-ar da
porunci în fiecare dimineaţă

688
00:55:29,339 --> 00:55:33,320
un semn scris cu neon pe lungimea cerului,

689
00:55:33,416 --> 00:55:35,096
sau cel puţin dacă i-ar putea auzi vocea...

690
00:55:35,434 --> 00:55:37,469
Unii dintre aceşti oameni cu care vorbesc zic:

691
00:55:37,614 --> 00:55:39,723
'Hei Dave lasă-mă să-ţi spun ce mi-a zis
Domnul despre tine.'

692
00:55:40,012 --> 00:55:44,841
'Serios? Dar Dumnezeu nu mi-a spus şi mie,
te testez în conformitate cu Biblia şi nu-mi pasă!'

693
00:55:46,211 --> 00:55:48,763
Dar vă întrebaţi de ce oamenii se implică în asta?

694
00:55:48,905 --> 00:55:50,933
Vor să ştie viitorul.

695
00:55:51,316 --> 00:55:54,017
Vor să ştie ce se va întâmpla cu ei.

696
00:55:54,580 --> 00:55:57,025
Adică dacă ai ştii ce o să
să se întâmple cu tine, ce ai face?

697
00:55:58,758 --> 00:56:03,182
Vei avea un accident sau vei incerca
să eviţi acel drum?

698
00:56:04,138 --> 00:56:06,843
Ce să  zic... nu merge, nu are sens.

699
00:56:07,518 --> 00:56:12,433
Dar ei doresc cumva să aibă o
putere, un control asupra vieţii lor,

700
00:56:12,885 --> 00:56:15,481
şi sunt foarte curioşi
ce se va întâmpla.

701
00:56:15,825 --> 00:56:19,017
Dar se duc la sursa greşită pentru
a afla ce se va întâmpla,

702
00:56:19,017 --> 00:56:21,881
şi le-a adus dezastru -

703
00:56:22,037 --> 00:56:26,468
am scris cărţi despre asta.
A adus dezastru în multe vieţi."

704
00:56:33,428 --> 00:56:36,914
Mediumuri şi 'clar-audiatori' [channeler]
din toate sferele sociale

705
00:56:37,143 --> 00:56:39,987
susţin că au intrat în contact
cu lumea spirituală.

706
00:56:40,486 --> 00:56:45,233
Se pare că scopul acestui contact,
este de a învăţa omenirea să realizeze

707
00:56:45,234 --> 00:56:49,831
un nivel mai înalt de conştiinţă,
prin cunoaşterea pe care o oferă.

708
00:56:50,624 --> 00:56:55,109
Un exemplu clasic este J.Z. Knight,
un mediu de foarte mare succes

709
00:56:55,110 --> 00:56:59,780
care este “clar-audiatorul” unui spirit
care se auto-intitulează Ramtha.

710
00:57:00,603 --> 00:57:07,018
'Şcoala de Iluminare a lui Ramtha' pretinde
că este prezentă în 60 de oraşe şi 26 de ţări.

711
00:57:08,594 --> 00:57:11,174
În acest interviu filmat în 1998,

712
00:57:11,341 --> 00:57:15,578
Knight explică cum a ajuns
în contact cu ghidul ei spiritual.

713
00:57:15,831 --> 00:57:19,243
"Era ca un înger, în bucătăria mea.

714
00:57:19,348 --> 00:57:26,016
Nu ai timp pentru a reacţiona
sau să înţelegi ce se întâmplă.

715
00:57:26,230 --> 00:57:28,547
Asta se întâmplă în bucătăria ta mică.

716
00:57:30,307 --> 00:57:32,912
Am zis 'Eşti aşa frumos. Cine eşti tu?'

717
00:57:33,392 --> 00:57:37,535
El a zâmbit, un zâmbet frumos
care luminează întreaga cameră,

718
00:57:37,695 --> 00:57:43,014
şi a spus: 'Eu sunt Ramtha cel iluminat,
şi am venit să te ajut la bucătărie.'

719
00:57:43,158 --> 00:57:48,658
M-am uitat la el şi a zis:
'Fiică  iubită,

720
00:57:49,175 --> 00:57:52,924
am venit pentru a te face
o lumină a lumii.'"

721
00:57:53,029 --> 00:57:57,699
Folosind un accent britanic prost, ceva
care este comun în rândul “clar-audiatorilor”,

722
00:57:57,825 --> 00:58:01,678
Knight se abandonează spiritului lui Ramtha:

723
00:58:02,026 --> 00:58:11,578
“Eu sunt Ramtha cel iluminat. Sunt în varstă
de 35 de mii 362 de ani şi 37 de secunde.

724
00:58:13,093 --> 00:58:18,893
M-am născut în acest mare şi frumos loc
care este numit Lemuria.

725
00:58:19,073 --> 00:58:23,889
Şi destinul meu aici este de a te învăţa
ceea ce vrei să ştii.

726
00:58:24,396 --> 00:58:30,105
Şi să-ţi fac cunoscut că orice cuvânt pe care-l spun
îl voi manifesta pentru tine în viaţa ta.”

727
00:58:30,320 --> 00:58:32,541
În mod uimitor în cursul
întregului interviu, Ramtha

728
00:58:32,541 --> 00:58:36,064
şi Knight repetă aceaşi temă principală
a mişcării New Age iar şi iar,

729
00:58:37,306 --> 00:58:41,927
insistând că nu există moarte şi
că omul însuşi este un Dumnezeu,

730
00:58:42,326 --> 00:58:46,266
şi că sarcina sa este doar
să-şi realizeze propria putere.

731
00:58:46,711 --> 00:58:55,158
“Aşa că trebuie să devin un învăţător. Trebuie să
plantez în mintea voastră idei scandaloase.”

732
00:58:55,354 --> 00:58:59,667
Aici Knight contestă faptul că Ramtha
e demon şi consideră că el este omul

733
00:58:59,668 --> 00:59:03,715
care a obţinut statutul de zeitate
prin cunoaştere şi experienţă.

734
00:59:05,289 --> 00:59:15,053
El nu e diavol sau demon, nici guru.
El este un Dumnezeu!

735
00:59:15,841 --> 00:59:23,370
“Sunt un învăţător şi un Dumnezeu. Dumnezeu deoarece
am experimentat toate aceste lucruri.

736
00:59:23,959 --> 00:59:29,015
Şi sunt un învăţător nu de adevăr
ci de filosofie.”

737
00:59:29,194 --> 00:59:31,042
Ramtha susţine că învăţăturile lui sunt simple,

738
00:59:31,254 --> 00:59:35,567
pentru ai face pe oameni să realizeze marea
inteligenţă din interiorul lor,

739
00:59:35,681 --> 00:59:37,667
şi că nu pot face nimic rau.

740
00:59:37,843 --> 00:59:39,486
“E foarte simplu.

741
00:59:40,541 --> 00:59:48,590
În primul rând trebuie să recunoşti că tu
eşti marea inteligenţă care trăieşte în tine,

742
00:59:48,937 --> 00:59:52,706
şi corpul tău este o
prelungire a acestei inteligenţe,

743
00:59:53,062 --> 00:59:56,804
şi nu există nimic bun sau
rău în Dumnezeu. Asta e imposibil.”

744
00:59:56,980 --> 00:59:59,327
Ca şi cum ar fi ecoul vocii şarpelui,

745
00:59:59,472 --> 01:00:03,878
Knight direcţionează ascultătorii 
spre calea cunoaşterii sacre:

746
01:00:04,318 --> 01:00:06,166
“Merităm să ştim adevărul.

747
01:00:06,323 --> 01:00:12,908
Iar cei care întreabă vor primi totul.
Vor primi toate cunoştinţele sacre.

748
01:00:13,050 --> 01:00:16,950
Noi nu primim doar o viaţă pentru
a dovedi ceea ce ştim.

749
01:00:17,077 --> 01:00:20,387
Acesta nu este un test,
este o oportunitate.”

750
01:00:20,549 --> 01:00:24,408
Ramtha promovează minciuna New Age
că omul are multe oportunităţi

751
01:00:24,598 --> 01:00:28,163
să acţioneze în mod corespunzător,
prin reîncarnare şi evoluţie.

752
01:00:28,771 --> 01:00:35,956
“... aş spune ca sunt relativ tânăr, m-am reîncarnat

753
01:00:36,156 --> 01:00:38,388
şi, încet, am evoluat pentru a întreba

754
01:00:38,526 --> 01:00:45,617
marile întrebări şi a descoperi marile
mistere, pentru a vi le revela vouă.

755
01:00:45,754 --> 01:00:50,992
Fiica mea este aici pur şi simplu
pentru a spune că sunteţi nemuritori.

756
01:00:51,421 --> 01:01:00,626
Purtaţi acest corp ca şi cum aţi purta
un costum de mătase sau lână moale.

757
01:01:01,444 --> 01:01:04,892
Esti aici ca să porţi costumul
şi să  trăieşti experienţa,

758
01:01:04,893 --> 01:01:08,269
dar nu ai murit niciodată şi
niciodată nu vei muri.

759
01:01:08,482 --> 01:01:11,292
Asta nu este în planul lui Dumnezeu.”

760
01:01:11,514 --> 01:01:14,545
Apoi Knight şi Ramtha neagă
faptul că Dumnezeu este o persoană

761
01:01:14,697 --> 01:01:19,501
şi insistă că acesta este o forţă naturală
a vieţii care există în toţi.

762
01:01:19,909 --> 01:01:25,845
“El a văzut ce e de fapt Dumnezeu.
Dumnezeu nu este o fiinţă, este viaţa însăşi.

763
01:01:26,002 --> 01:01:30,241
Este dorinţa de viaţă şi
este în toate lucrurile.”

764
01:01:30,874 --> 01:01:35,382
“Doreşti să ajuţi oamenii? Atunci
trebuie să-ţi trăieşti viaţa.

765
01:01:35,709 --> 01:01:41,313
Şi trebuie să fii mândru că accepţi
că Dumnezeu trăieşte, el este în mine,

766
01:01:42,027 --> 01:01:48,407
şi tu eşti un om drept dacă spui aşa, pentru că
dacă trăieşte în mine atunci trăieşte în toată lumea.”

767
01:01:48,600 --> 01:01:52,180
“De ce nu poate toată lumea să
împartă aşa o comoară?"

768
01:01:52,541 --> 01:01:55,131
“Îmi place mesajul lui:
Iată-l pe Dumnezeu.

769
01:01:55,721 --> 01:01:59,617
Îmi place că ne-a spus că suntem divini.

770
01:01:59,950 --> 01:02:04,543
Drumul spre trezire
nu este printr-un Mântuitor,

771
01:02:04,725 --> 01:02:07,632
ci să ne dăm seama că noi suntem
propriul nostru Mântuitor."

772
01:02:08,045 --> 01:02:15,333
“E o minciună, o minciună
ce vă spun fanaticii!”

773
01:02:15,517 --> 01:02:19,341
Ca şi pentru restul Mişcării respingerea
Evangheliei lui Isus Hristos

774
01:02:19,341 --> 01:02:23,019
şi a învăţăturilor bisericii,
este esenţa mesajului.

775
01:02:23,495 --> 01:02:33,639
"Atâta timp cât credem că un
mediu sau un Hristos, un preot,

776
01:02:33,782 --> 01:02:39,790
un predicator, o zeitate sau
un profet este Mântuitorul nostru,

777
01:02:39,791 --> 01:02:44,530
care ne scuteşte de a ne trăi
viaţa, atunci nu am înţeles mesajul.

778
01:02:44,626 --> 01:02:50,999
De ce nu învăţăm să gândim singuri şi să
găsim noi binefăcători pentru această măreţie?"

779
01:02:51,877 --> 01:02:58,123
“Geniul nu este mediocritate.

780
01:02:58,647 --> 01:03:05,576
Nu este previzibil. Nu este finanţat.
Nu este angajat.

781
01:03:06,490 --> 01:03:11,030
Este acela ce poate visa dincolo
de paradigme.”

782
01:03:11,390 --> 01:03:13,327
“Ai capacitatea de a fi un geniu,

783
01:03:13,519 --> 01:03:16,472
şi stiai că fiecare
vis pe care l-ai visat,

784
01:03:16,620 --> 01:03:19,455
nu trebuie să fie
respins ca o fantezie?

785
01:03:19,495 --> 01:03:23,267
Fiecare vis este următoarul
pas în evoluţia ta.”

786
01:03:23,402 --> 01:03:26,523
“Ramtha ne dă permisiunea
şi spune: sunteţi Dumnezeu,

787
01:03:26,706 --> 01:03:29,911
acum hai să învăţam cum să fim Dumnezeu.”

788
01:03:30,298 --> 01:03:35,625
“Religia nu mai este sacră.
Toată lumea se îndoieşte de biserică.

789
01:03:35,768 --> 01:03:37,589
Aşa şi trebuie.

790
01:03:37,914 --> 01:03:47,014
Toţi se întreabă care e sensul vieţii
şi se indoiesc de direcţia pe care a luat-o ştiinţa.

791
01:03:47,796 --> 01:03:51,317
Şi când faceţi acest lucru,
atunci este o epocă a iluminării.

792
01:03:52,101 --> 01:03:59,909
Iluminarea nu vine pe călcâiele
ciumei negre.

793
01:04:01,410 --> 01:04:08,264
Nu, nu asta este iluminare.
Iluminarea vine pe călcâiele bogăţiei.

794
01:04:08,553 --> 01:04:13,756
Pentru că numai când eşti fericire
şi examinezi tot

795
01:04:13,814 --> 01:04:17,063
ai dreptul să ştii ceea ce
nu ai ştiut niciodată.

796
01:04:17,523 --> 01:04:23,474
Asa că uită trecutul şi trăieste prezentul în
înţelepciunea şi virtutea a ceea ce ai câştigat.

797
01:04:24,022 --> 01:04:27,445
Nu este nevoie să te mai simţi
vinovat pentru viaţa ta.

798
01:04:27,631 --> 01:04:32,445
Mi-ar plăcea ca cineva să se ridice şi să zică:
Dumnezeu nu trăieşte în afara ta.

799
01:04:32,476 --> 01:04:34,585
Dumnezeu eşti tu!"

800
01:04:35,652 --> 01:04:40,551
Deşi J. Z. Knight este printre mediumurile de
succes ea nu este cu siguranţă singură.

801
01:04:40,778 --> 01:04:45,954
Aproape aceeaşi doctrină este predicată
de o serie de spiritişti, care cred că sunt

802
01:04:45,955 --> 01:04:50,975
în contact cu spirite extraterestre
de pe alte planete şi galaxii.

803
01:04:51,788 --> 01:04:56,399
În documentarul “OZN-urile şi Channeling-ul” ,
regretatul actor Telly Savalas,

804
01:04:56,799 --> 01:05:00,330
a aratăt că scopul clar-audiţiei 
acestor fiinţe extraterestre

805
01:05:00,602 --> 01:05:04,930
are exact aceleaşi obiective cu scopul
Mişcării Noua Eră/Noul Gând,

806
01:05:05,361 --> 01:05:07,980
de a schimba mentalitatea omenirii:

807
01:05:08,769 --> 01:05:15,553
"Astăzi vă vom arăta un film care ar
putea schimba viziunea voastră asupra vieţii."

808
01:05:15,734 --> 01:05:24,562
Apoi ni se prezintă o femeie care clar-audiază
un spirit care se numeşte pe sine Leah:

809
01:05:32,970 --> 01:05:36,280
"- Buna Phillip, ce mai faci azi?
- Foarte bine Leah , tu ce mai faci?

810
01:05:36,477 --> 01:05:38,297
- Foarte bine, mulţumesc.

811
01:05:38,963 --> 01:05:42,702
- Deci, ce vrei să ştii?
- De unde eşti?

812
01:05:42,802 --> 01:05:44,622
- Eu sunt de pe Venus.

813
01:05:44,638 --> 01:05:48,589
- Nu cred că cineva va crede că tu sau
oricine altcineva ar putea fi de pe Venus.

814
01:05:48,739 --> 01:05:53,268
Poţi explica cum este posibil acest lucru,
atunci când toată lumea ştie că nu este locuibil?

815
01:05:53,484 --> 01:05:59,612
- Ei cred că nu se poate trăi acolo pentru că
nu este locuibil de forme de viaţă fizice?

816
01:05:59,779 --> 01:06:02,095
Noi avem corpuri de lumină."

817
01:06:02,241 --> 01:06:05,234
Leah continuă cu
alte idei fantastice după care

818
01:06:05,234 --> 01:06:08,796
începe imediat să îndemne audienţa
spre Unitate Globală,

819
01:06:08,946 --> 01:06:12,171
mesaj care este parte din miezul
mişcării New Age:

820
01:06:12,682 --> 01:06:18,820
"- Şi ceea ce se întâmplă pe această planetă,
va afecta întregul univers.

821
01:06:19,703 --> 01:06:25,078
Puteţi voi, cu toate ideile voastre diferite
şi toate rasele voastre diferite,

822
01:06:25,178 --> 01:06:28,813
să vă uniţi ca o singură planetă
şi ca un singur popor?

823
01:06:29,525 --> 01:06:35,955
Am dedicat mileniu peste mileniu
acestei idei.

824
01:06:36,776 --> 01:06:45,135
Experimentele anterioare cu Pan, Lemuria
şi Atlantis nu au avut succes.

825
01:06:47,044 --> 01:06:49,401
Dar acesta va avea!"

826
01:06:49,684 --> 01:06:53,001
Acum intervievatorului, solicită
femeia pentru a înlocui spiritul

827
01:06:53,188 --> 01:06:57,250
şi a invoca un alt spirit
care se numeşte pe sine Tibetanul.

828
01:07:01,488 --> 01:07:05,627
Tibetul este considerat un centru
pentru împuternicire în New Age.

829
01:07:06,102 --> 01:07:08,500
Ocultiştii Nazişti ai lui Hitler
s-au dus în Tibet,

830
01:07:08,572 --> 01:07:12,800
gândindu-se că vor găsi
anticii lor strămoşi Arieni.

831
01:07:13,779 --> 01:07:18,615
Ascultaţi cu atenţie mesajul Tibetanului
atunci când vorbeşte de marele Eu Sunt,

832
01:07:18,794 --> 01:07:22,365
numele pe care Dumnezeu l-a revelat
în Biblie pentru a se descrie pe Sine:

833
01:07:23,198 --> 01:07:27,106
"Eu Sunt Tibetanul şi am venit
în acest continuum de spaţiu şi timp

834
01:07:27,228 --> 01:07:33,578
pentru a discuta cu tine ideea
singurei întrebări din univers,

835
01:07:33,644 --> 01:07:41,095
adică: 'Ce este?'
Iar răspunsul este: 'Eu sunt!'

836
01:07:41,683 --> 01:07:46,731
Pentru că tot ceea ce Dumnezeu a creat,
ce a fost creat şi ce va fi creat,

837
01:07:46,732 --> 01:07:51,207
cade sub întrebarea: 'Ce este?'

838
01:07:51,770 --> 01:07:58,457
Şi voi, fiecare dintre voi, este răspunsul
iar răspunsul este: 'Eu sunt!'

839
01:07:59,436 --> 01:08:05,995
Eu Sunt este de asemenea,
numele creatorului acestui univers.

840
01:08:06,995 --> 01:08:12,775
Asta e tot. Predau controlul
entităţii, Leah."

841
01:08:14,373 --> 01:08:18,638
După ce entitatea Leah se întoarce,
ea confirmă  mesajul “sunteţi dumnezei”

842
01:08:18,818 --> 01:08:22,863
şi vorbeşte despre Noua Rasă care
se va ridica prin mişcarea New Age.

843
01:08:23,783 --> 01:08:27,956
Majoritatea New Age-rilor de azi
nu realizează ca această Rasă Nouă

844
01:08:27,957 --> 01:08:31,657
este identică cu Rasa-Stăpânilor
proorocită de Adolf Hitler.

845
01:08:31,821 --> 01:08:35,884
O rasă de aşa zişi super-oameni care
vor fi proprii lor dumnezei

846
01:08:35,885 --> 01:08:39,487
după ce au respins Dumnezeul
adevărat al Bibliei.

847
01:08:39,863 --> 01:08:52,453
"În această nouă eră va trăi o rasă
pe această planetă şi în toate galaxiile,

848
01:08:52,790 --> 01:08:55,916
şi numele acestei rase va fi: 'Pace'.

849
01:08:57,211 --> 01:09:00,762
A fost minunat să petrec
acest timp cu voi.

850
01:09:01,180 --> 01:09:08,002
Luaţi această informaţie cu voi
şi să ştiţi că nu sunteţi niciodată singuri.

851
01:09:08,927 --> 01:09:13,820
Sunteţi toţi conectaţi la
sursa creatoare a universului.

852
01:09:14,822 --> 01:09:21,464
Şi nimic nu poate opri acel curs,
cu excepţia negării că sunteţi Dumnezeu.

853
01:09:21,957 --> 01:09:25,009
Va mulţumim!
O zi bună!"

854
01:09:26,079 --> 01:09:29,205
Acest om invocă spiritul
care se numeşte Bashar,

855
01:09:29,402 --> 01:09:35,680
care ţine audienţa fermecată spunându-le 
că sunt egali cu Creatorul universului:

856
01:09:36,032 --> 01:09:40,503
"Prin urmare, suntem cu toţii făcuţi în
imaginea Creatorului infinit,

857
01:09:40,739 --> 01:09:44,127
şi asta înseamnă că sunteţi toţi
creatori infiniţi.

858
01:09:44,184 --> 01:09:45,320
Va mulţumim!"

859
01:09:45,532 --> 01:09:49,055
Jack Pursell a devenit unul
dintre cele mai populare mediumuri,

860
01:09:49,210 --> 01:09:51,791
posedat de un spirit numit Lazăr:

861
01:09:58,687 --> 01:10:01,136
"Să începem acolo unde doriţi."

862
01:10:01,342 --> 01:10:05,196
Lazăr spune ascultătorului
că Dumnezeu este deja în om

863
01:10:05,356 --> 01:10:09,817
şi dacă omul vrea să-l găsească pe Dumnezeu,
trebuie doar să se găsească pe sine:

864
01:10:10,183 --> 01:10:15,566
"Problema este că oamenii se uită pretutindeni
ca şi cum Dumnezeul lor este cumva în afara lor.

865
01:10:15,620 --> 01:10:16,696
E înăuntru.

866
01:10:16,852 --> 01:10:20,569
Toate textele spirituale,
fie ele fundamentale sau de avangardă

867
01:10:20,725 --> 01:10:22,335
vorbesc de spiritul dinăuntru.

868
01:10:22,378 --> 01:10:24,191
Aş sugera că este acolo.

869
01:10:24,521 --> 01:10:28,855
De aceea scopul tău în această viaţă nu este de
a-L găsi pe Dumnezeu pentru că El este peste tot.

870
01:10:29,127 --> 01:10:32,148
Dumnezeu este tot ce există, este pretutindeni.

871
01:10:32,594 --> 01:10:36,415
Scopul tău în fiecare întrupare
fizică este să te găseşti pe tine."

872
01:10:37,155 --> 01:10:41,802
Jane Roberts a fost un pionier al New Age
care a clar-audiat un spirit cu numele de Seth.

873
01:10:42,209 --> 01:10:46,297
Roberts a vândut mai mult de un milion
de cărţi şi a inspirat pe mulţi.

874
01:10:46,510 --> 01:10:50,699
În această înregistrare
audio îl auzim pe Seth:

875
01:10:52,168 --> 01:10:53,878
"Am spus asta de multe ori,

876
01:10:55,722 --> 01:10:57,959
voi repeta un milion de ori,

877
01:10:59,246 --> 01:11:02,489
aici în acest seminar
şi în cărţile mele,

878
01:11:02,689 --> 01:11:04,789
voi creaţi propria voastră realitate.

879
01:11:04,952 --> 01:11:13,471
Atunci ce este acest tu care creează
realitatea uimitoare pe care o ştii?

880
01:11:13,922 --> 01:11:23,723
Când veţi fi gata să recunoaşteţi măreţia
care este în fiecare dintre voi, fără frică,

881
01:11:24,243 --> 01:11:30,932
şi să nu mai spuneţi în această sferă 
a realităţii 'Nu este posibil',

882
01:11:31,261 --> 01:11:37,657
şi să întâlniţi acea măreţie 
din fiecare din voi?"

883
01:11:38,710 --> 01:11:44,160
"Evident principalul mesaj pe care
Seth încearcă să-l transmită

884
01:11:44,310 --> 01:11:47,973
este că oamenii sunt dumnezei în formare."

885
01:11:48,130 --> 01:11:54,627
Unii vor considera interesant că numele
Seth este sinonim cu zeul egiptean Seth,

886
01:11:54,978 --> 01:12:00,170
şi în ocultism, Seth este unul
dintre numele infernale ale lui Satana.

887
01:12:03,958 --> 01:12:07,303
Actriţa Shirley MacLaine a fost
fata de pe coperta revistei Time

888
01:12:07,343 --> 01:12:10,229
pentru mişcarea New Age
în anii 80.

889
01:12:10,321 --> 01:12:13,812
MacLaine joacă în mini-serialul biografic:
'Pe marginea prăpastiei',

890
01:12:13,851 --> 01:12:16,517
bazat pe iniţierea ei în convingerile New Age.

891
01:12:16,923 --> 01:12:22,009
Seria a fost numită: 'Cea mai discutată
serie din toate timpurile.'

892
01:12:22,159 --> 01:12:28,287
Titlul se referă la pericolul implicat
când se caută fructul Pomului Cunoaşterii  .

893
01:12:28,438 --> 01:12:32,255
“Mayan mi-a spus să-ti spun un lucru
dacă ţi-e greu.

894
01:12:33,377 --> 01:12:36,877
Ea mi-a spus că dacă vrei să ajungi la fructul
pomului va trebui să te duci pe marginea prăpastiei."

895
01:12:37,178 --> 01:12:40,571
Mayan este un ghid spiritual care
trimite un mesaj lui MacLaine,

896
01:12:40,726 --> 01:12:43,834
un mesaj care se repetă
de-a lungul seriei.

897
01:12:44,175 --> 01:12:50,053
În această scenă, MacLaine şi mentorul ei New Age
se declară pe ei înşişi a fi Dumnezeu:

898
01:12:51,071 --> 01:12:54,103
"Sunt Dumnezeu!

899
01:13:00,674 --> 01:13:02,033
Sunt Dumnezeu!

900
01:13:02,260 --> 01:13:04,152
Sunt Dumnezeu!

901
01:13:05,689 --> 01:13:12,579
Sunt Dumnezeu!"

902
01:13:20,785 --> 01:13:24,485
Autoarea şi realizatorul de film,
Caryl Matrisciana,

903
01:13:24,792 --> 01:13:29,283
expune oamenii-zei ai religiei Hinduse în
documentarul numit după cartea ei,

904
01:13:29,479 --> 01:13:31,095
'Zei ai Noii Ere [New Age]',

905
01:13:31,206 --> 01:13:34,152
în care şi cei mai neaşteptaţi
discipoli din Vest

906
01:13:34,362 --> 01:13:36,693
venerează oameni obişnuiţi ca dumnezei:

907
01:13:37,042 --> 01:13:40,668
"Dacă cineva ar putea fi
aproape de iubitul Maestru

908
01:13:40,669 --> 01:13:44,783
şi să  fie martor al iubirii, pasiunii,
umilinţei, generozităţii lui...

909
01:13:44,999 --> 01:13:50,548
nimeni cu mintea întreagă nu ar spune că
acesta nu este un dumnezeu viu pe pământ."

910
01:13:51,093 --> 01:13:55,340
"Un lucru care este foarte interesant 
în mişcarea New Age,

911
01:13:55,341 --> 01:13:59,918
este că nu există un grup
mai important decât celelalte.

912
01:14:00,035 --> 01:14:03,384
Două decenii în urmă, când am făcut
filmul Zei ai New Age ,

913
01:14:03,902 --> 01:14:09,874
registrul New Age cuprindea mai mult de 10.000
de organizaţii într-o reţea,

914
01:14:10,099 --> 01:14:12,075
care lucrau toate împreună,

915
01:14:12,302 --> 01:14:14,973
şi dacă oricare dintre ele devenea
o piedică pentru celelalte,

916
01:14:15,142 --> 01:14:18,558
cum a fost Jim Jones care aparţinea
Templului Popoarelor,

917
01:14:18,719 --> 01:14:22,683
care a făcut sute din
adepţii săi să se sinucidă,

918
01:14:22,928 --> 01:14:25,272
el a fost parte a acestui Registru New Age,

919
01:14:25,421 --> 01:14:27,379
lucrând la crearea unei Super-Rase,

920
01:14:27,526 --> 01:14:34,393
încercând a deveni mai buni prin
Potenţialul Uman şi diverse tehnici etc. etc.,

921
01:14:35,802 --> 01:14:43,647
dar când a devenit o piedică pentru ei,
a fost şters din Reţeaua New Age."

922
01:14:43,841 --> 01:14:47,689
Jim Jones, care a pretins
că el este reîncarnarea lui Isus Hristos,

923
01:14:47,833 --> 01:14:51,420
a fost de fapt sedus de minciuna şarpelui.

924
01:14:51,923 --> 01:14:54,398
"Eu sunt un dumnezeu
şi voi sunteţi dumnezeu.

925
01:14:54,634 --> 01:14:58,734
şi sunt un dumnezeu şi voi rămâne un dumnezeu
până când vei recunoaşte că esti un dumnezeu

926
01:14:58,768 --> 01:15:02,556
şi când tu vei recunoaşte că eşti dumnezeu
mă voi intoarce în Principiu

927
01:15:02,623 --> 01:15:04,619
şi nu voi mai apărea ca o persoană.

928
01:15:05,509 --> 01:15:08,833
Dar până când voi vedea
că ştiţi cu toţii cine sunteţi,

929
01:15:08,847 --> 01:15:13,116
voi fi ceea ce sunt, Dumnezeu,
Dumnezeu Atotputernic!"

930
01:15:14,251 --> 01:15:18,025
David Koresh, liderul mişcării
David-ienilor, ai cărui adepţi

931
01:15:18,065 --> 01:15:21,972
au fost ucişi în incendiul din Waco, Texas,

932
01:15:22,108 --> 01:15:25,393
a fost la fel indus în eroare
de înşelăciunea Satanei.

933
01:15:26,392 --> 01:15:29,251
"Sunt Dumnezeu!"

934
01:15:33,647 --> 01:15:36,131
O mare îngrijorare a fost
exprimată de cercetătorii

935
01:15:36,270 --> 01:15:40,326
care au văzut această doctrină
introdusă în Biserica Creştină,

936
01:15:40,642 --> 01:15:43,017
în rândul predicatorilor,
precum Kenneth Copeland.

937
01:15:43,243 --> 01:15:44,222
Copeland a declarat:

938
01:15:44,368 --> 01:15:49,194
“Omul a fost creat în clasa zeilor.
Suntem o categorie de dumnezei.

939
01:15:49,376 --> 01:15:53,285
Dumnezeu însuşi ne-a creat
din fiinţa lui cea mai profundă.”

940
01:15:53,513 --> 01:15:58,703
Ascultaţi acum cum Copeland
se compară cu Eu Sunt al bibliei:

941
01:15:58,716 --> 01:16:00,931
"Când citesc în Biblie unde spune Eu Sunt

942
01:16:01,058 --> 01:16:03,639
zâmbesc doar şi spun:
şi eu sunt."

943
01:16:04,737 --> 01:16:10,890
Într-o conversaţie cu Copeland, fondatorul
TBN, Paul Crouch, adoptă aceeaşi doctrină:

944
01:16:11,085 --> 01:16:13,532
"- Ştii ce altceva au aranjat astă seară?

945
01:16:13,890 --> 01:16:19,882
Acest strigăt şi controversă
care a fost inventată de către diavol

946
01:16:20,046 --> 01:16:22,368
să introducă discordie în trupul lui Hristos,

947
01:16:22,517 --> 01:16:25,766
că suntem dumnezei.
Eu sunt un mic dumnezeu!

948
01:16:25,794 --> 01:16:27,697
- Da, da!

949
01:16:28,076 --> 01:16:30,443
- Am numele Lui.
Eu sunt una cu El.

950
01:16:30,648 --> 01:16:34,332
Sunt în legământ cu El.
Sunt un mic dumnezeu!"

951
01:16:34,487 --> 01:16:39,465
“Tu esti un mic dumnezeu” au declarat
Copeland şi Benny Hinn pe TBN.

952
01:16:39,654 --> 01:16:44,093
'Sunt un mic dumnezeu' exclamă
Paul Crouch pe Internaţional Television,

953
01:16:44,285 --> 01:16:49,607
şi apoi condamnă la iad, vânătorii de erezii
care spun că această doctrină nu este biblică.

954
01:16:49,788 --> 01:16:55,209
"Plecaţi din calea lui Dumnezeu
pentru ca Dumnezeu te va impuşca daca nu eu."

955
01:16:58,633 --> 01:17:02,630
Dar minciuna Satanei pare
să nu aibă limite confesionale.

956
01:17:02,774 --> 01:17:05,381
Catehismul Bisericii Catolice spune:

957
01:17:05,477 --> 01:17:09,831
"Fiul lui Dumnezeu a devenit om
pentru ca noi să putem deveni dumnezei.

958
01:17:09,879 --> 01:17:14,586
Singurul Fiu al lui Dumnezeu a vrut
să-şi împărţească divinitatea cu noi,

959
01:17:14,611 --> 01:17:20,411
el şi-a asumat natura noastră
pentru a face din oamenii dumnezei."

960
01:17:21,974 --> 01:17:26,290
Papa Ioan Paul al II-lea a spus:
“Omul este chemat să coopereze cu Dumnezeu

961
01:17:26,425 --> 01:17:29,969
în mântuirea lui şi în divinizarea lui.”

962
01:17:30,105 --> 01:17:34,346
“Divinizarea omului vine de la
Dumnezeu.”

963
01:17:36,186 --> 01:17:39,076
Biserica Mormona nu este străină
de această doctrină.

964
01:17:39,229 --> 01:17:43,458
Profetul Mormon
Spencer W. Kimball a spus:

965
01:17:43,642 --> 01:17:47,860
“În fiecare dintre noi există
potenţialul de a deveni un dumnezeu.

966
01:17:48,009 --> 01:17:54,188
Omul se poate transforma, are în sine
o sămânţă divină care poate să crească.”

967
01:17:55,989 --> 01:18:00,108
Poate mai înspăimântător ca toate este
acest citat al colonelul Michael Aquino,

968
01:18:00,263 --> 01:18:02,703
fost membru al Bisericii lui Satana,

969
01:18:02,883 --> 01:18:07,196
care a început propria biserică
satanică numită Templul lui Seth.

970
01:18:07,388 --> 01:18:09,754
Aquino a spus în
show-ul lui Oprah Winfrey:

971
01:18:09,889 --> 01:18:15,531
“Noi nu suntem slujitorii vreunui dumnezeu,
noi suntem dumnezeii noştrii proprii.”

972
01:18:16,784 --> 01:18:20,928
În cartea lui, Frăţia,
adeptul New Age, Brad Stiger scrie că:

973
01:18:21,269 --> 01:18:26,259
“Mulţi sunt convinşi că Era
Vărsătorului aduce o religie nouă.

974
01:18:26,448 --> 01:18:29,296
Chiar cuvântul religie
nu va mai fi folosit.

975
01:18:29,471 --> 01:18:34,087
pentru că partea principală
va apărea mult mai reală.

976
01:18:34,100 --> 01:18:39,299
Persoana va evolua de la credinţa
în ceva la a deveni ceva.

977
01:18:39,822 --> 01:18:45,273
Persoana va şti ceea ce vechile religii
au încercat mereu să demonstreze:

978
01:18:45,428 --> 01:18:48,602
să fii şi să ştii că tu eşti dumnezeu.

979
01:18:48,627 --> 01:18:52,127
Într-adevăr, aceasta este marea religie nouă.

980
01:18:52,397 --> 01:18:56,367
Fiecare persoană va şti că este dumnezeu.”

981
01:19:00,043 --> 01:19:05,581
Biblia nu susţine ideea că omul este dumnezeu
sau că el va deveni vreodată un dumnezeu.

982
01:19:05,713 --> 01:19:07,650
În Biblie Dumnezeu spune:

983
01:19:07,675 --> 01:19:15,000
“...înţelegeţi că Eu sînt: înainte de Mine n-a fost
făcut nici un Dumnezeu, şi după Mine nu va fi,”

984
01:19:15,109 --> 01:19:19,089
În timp ce New Age declară că Dumnezeu
este în toată lumea şi în toate,

985
01:19:19,239 --> 01:19:22,483
Biblia ne spune în mod repetat
că Dumnezeu este sfânt.

986
01:19:22,483 --> 01:19:25,006
Cuvântul sfânt înseamnă separat.

987
01:19:25,061 --> 01:19:30,800
Cu alte cuvinte, în timp ce Dumnezeu a creat
toate lucrurile, El este separat de creaţia sa.

988
01:19:31,255 --> 01:19:34,490
Apostolul Pavel a avertizat că
în zilele de pe urmă,

989
01:19:34,633 --> 01:19:38,329
“pentru că n-au primit dragostea
adevărului ca să fie mîntuiţi,

990
01:19:38,455 --> 01:19:43,717
din această pricină, Dumnezeu le trimete o
lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,

991
01:19:43,875 --> 01:19:50,027
pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci
au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.”

992
01:19:50,765 --> 01:19:54,135
În timp ce New Age învaţă încrederea în sine,
Isus a spus că:

993
01:19:54,290 --> 01:19:57,064
“Fără Mine,
nu puteţi face nimic”.

994
01:20:01,955 --> 01:20:03,937
În Biblie, Dumnezeu spune:

995
01:20:03,962 --> 01:20:10,962
“Eu te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea
pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui,
şi te voi [ghida cu ochiul Meu].”

996
01:20:12,658 --> 01:20:21,184
El spune: “Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde;
şi îţi voi arăta lucruri mari, lucruri ascunse,
pe care nu le cunoşti.”

997
01:20:29,793 --> 01:20:39,507
Psalmistul scrie: “Aşteaptă pe Domnul,
îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta
şi aşteaptă pe Domnul.”

998
01:20:45,631 --> 01:20:50,123
În Vechiul Testament povestea regelui
Saul serveşte ca un avertisment pentru cei

999
01:20:50,124 --> 01:20:54,822
care caută să consulte morţii sau mediumuri
spirituale, mai degrabă decât pe Dumnezeu.

1000
01:20:56,145 --> 01:20:59,238
Saul nu a ascultat ce
ceea ce Dumnezeu a poruncit.

1001
01:20:59,410 --> 01:21:05,454
Dar curând peste el a venit necazul şi s-a întâlnit
cu un număr mare de inamici, Filistenii.

1002
01:21:05,598 --> 01:21:10,339
Biblia spune că i-a fost frică
şi inima lui s-a cutremurat mult.

1003
01:21:10,810 --> 01:21:16,052
La început el a căutat sfat de la Dumnezeu,
dar când Dumnezeu nu a răspuns imediat,

1004
01:21:16,053 --> 01:21:21,962
în loc să aştepte, a decis să consulte un medium,
cunoscut sub numele de Vrăjitoarea din Endor.

1005
01:21:22,827 --> 01:21:26,055
Saul a rugat-o să invoce
spiritul profetului Samuel,

1006
01:21:26,055 --> 01:21:28,094
care a murit în urmă cu ceva timp.

1007
01:21:28,284 --> 01:21:32,165
Apoi, a apărut spiritul lui Samuel,
numai ca să proorocească

1008
01:21:32,165 --> 01:21:35,941
despre înfrângerea şi moartea lui Saul
din cauza neascultării sale.

1009
01:21:36,225 --> 01:21:40,769
Saul a fost dat în mâinile inamicilor lui
şi a fost ucis în ziua următoare.

1010
01:21:40,875 --> 01:21:42,726
Scriptura spune în mod specific:

1011
01:21:42,751 --> 01:21:50,751
“Saul a murit, pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege
faţă de Domnul, al cărui cuvînt nu l-a păzit,

1012
01:21:50,776 --> 01:21:59,176
şi pentru că a întrebat şi cerut sfatul
celor ce cheamă morţii. N-a întrebat pe
Domnul: de aceea El l-a ucis.”

1013
01:22:01,044 --> 01:22:04,132
În ciuda acestui avertisment,
3000 ani mai târziu,

1014
01:22:04,251 --> 01:22:09,672
un site web modern efectiv urează: 'Bun venit
pe site-ul Vrăjitoarei din Endor',

1015
01:22:09,930 --> 01:22:12,521
invitându-i să pună întrebări morţilor,

1016
01:22:12,667 --> 01:22:15,475
la fel cum a făcut regele Saul
în timpurile biblice.

1017
01:22:15,994 --> 01:22:18,277
“Aceasta este şansa ta”
scriu ei.

1018
01:22:18,707 --> 01:22:23,690
Din păcate, acest site web nu avertizează
vizitatorii de judecata lui Dumnezeu.

1019
01:22:37,754 --> 01:22:43,821
Cuvântul lui Dumnezeu spune despre:
“...cei ce împart cerul, care pândesc stelele,
care vestesc după lunile noi ce are să ţi se întîmple."

1020
01:22:43,919 --> 01:22:51,172
“Iată-i, au ajuns ca miriştea,
pe care o arde focul, şi nu-şi
vor scăpa viaţa din flăcări...”

1021
01:22:51,810 --> 01:22:53,124
Dumnezeu avertizează că:

1022
01:22:53,187 --> 01:22:59,536
“...vrăjitorii, închinătorii la idoli, şi toţi
mincinoşii, partea lor este în iazul,
care arde cu foc şi cu pucioasă...”

1023
01:22:59,669 --> 01:23:04,691
Şi "cei care se ocupă cu vrăjitoriile
nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu."

1024
01:23:12,637 --> 01:23:14,763
În cartea lui Isaia, Dumnezeu spune:

1025
01:23:14,785 --> 01:23:21,878
"Şi când vă vor zice: 'Întrebaţi pe cei ce cheamă
morţii şi ghicitorii care şoptesc şi bolborosesc'

1026
01:23:21,918 --> 01:23:25,117
Nu se cuvine oare poporului să
alerge la Dumnezeul său?

1027
01:23:25,274 --> 01:23:28,304
Să întrebe oare pe morţi
pentru soarta celor vii?

1028
01:23:28,457 --> 01:23:37,677
La lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa,
atunci nu-i lumină în ei.”

1029
01:23:44,832 --> 01:23:48,624
În Noul Testament, apostolul Pavel
a avertizat biserica atunci cand a scris:

1030
01:23:48,907 --> 01:23:54,692
“Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă,
 unii se vor lepăda de credinţă,

1031
01:23:54,832 --> 01:24:01,683
 luând aminte la duhurile înşelătoare
şi la învăţăturile demonilor,
vorbind minciuni cu ipocrizie."

1032
01:24:01,828 --> 01:24:06,054
Se pare că duhurile înşelătoare
ale secolelor 18 şi 19

1033
01:24:06,221 --> 01:24:10,611
sau concentrat mai întâi pe crearea unei
noi mentalităţi în minţile oamenilor

1034
01:24:10,740 --> 01:24:14,462
privitor la interpretarea
tradiţională a Bibliei.

1035
01:24:14,895 --> 01:24:21,123
Dar pe măsură ce mişcarea a progresat, asaltul
a ajuns în chiar inima autorităţii lui Dumnezeu.

1036
01:24:27,227 --> 01:24:32,722
Când profetul spiritist A. J. Davis a clar-audiat
cartea sa despre Principiile Naturii ,

1037
01:24:32,734 --> 01:24:35,284
el a pretins 'să fie o voce pentru omenire,

1038
01:24:35,758 --> 01:24:39,864
care expune revelaţia divină
a naturii însăşi.'

1039
01:24:40,156 --> 01:24:45,197
El a scris că: "Iniţial, 'Universulumul'
era un nemărginit,

1040
01:24:45,363 --> 01:24:49,715
de nepătruns şi de neconceput
ocean de foc lichid,

1041
01:24:49,869 --> 01:24:56,053
şi că, prin procesul evoluţiei, toate lucrurile
au ieşit din acest principiu de forţă."

1042
01:24:56,496 --> 01:25:01,531
Ca şi  M.B. Eddy, Davis a învăţat că
Dumnezeu nu este o persoană care a creat toate

1043
01:25:01,703 --> 01:25:07,671
în conformitate cu propria sa voinţă ci un
principiu sau o forţă ce poate fi accesată.

1044
01:25:09,031 --> 01:25:11,896
Descriind legile omului şi naturii
el a spus:

1045
01:25:12,053 --> 01:25:16,943
“N-ar fi mai bine dacă lumea
s-ar baza pe aceste legi imuabile?

1046
01:25:17,077 --> 01:25:21,861
Atunci existenţa ar fi emblema
splendoarei şi frumuseţii Edenului.

1047
01:25:22,281 --> 01:25:26,365
Apoi Pomul glorios, care mult
timp a fost ascuns de vederea minţii

1048
01:25:26,507 --> 01:25:30,279
ar creşte şi prospera în glorie,
frumuseţe şi perfecţiune.

1049
01:25:30,420 --> 01:25:33,081
Ramurile sale s-ar undui
peste lume.

1050
01:25:33,229 --> 01:25:39,737
...Astfel ar fi delicioasele
fructe ale marelui Pom al Cunoaşterii.”

1051
01:25:39,885 --> 01:25:43,916
Mai degrabă decât să recunoască
Pomul Cunoaşterii ca un blestem pentru om

1052
01:25:44,048 --> 01:25:46,763
Davis a căutat să-l îmbrăţişeze.

1053
01:25:47,143 --> 01:25:52,208
În loc de a lăsa Cuvântul lui Dumnezeu
să definească înţelegerea noastră despre natură,

1054
01:25:52,496 --> 01:25:59,053
Davis a sugerat că înţelegerea naturii de către om
ar trebui să determine înţelegerea lui despre Dumnezeu.

1055
01:25:59,214 --> 01:26:05,056
Davis a scris: “Este de domeniul ştiinţelor 
paleontologiei de a stabili adevăruri generale

1056
01:26:05,214 --> 01:26:10,391
în domeniile astronomiei,
geologiei, anatomiei, fiziologiei, etc

1057
01:26:10,526 --> 01:26:13,748
Toate sunt în perfectă armonie împreună.

1058
01:26:13,927 --> 01:26:20,029
În acestea îşi are temeliile adevărata teologie,
şi această învăţătură ar trebui să constituie

1059
01:26:20,160 --> 01:26:22,923
singurele studii ale teologului.”

1060
01:26:24,172 --> 01:26:29,217
Astfel, este normal că oamenii
de ştiinţă au devenit oracolele

1061
01:26:29,338 --> 01:26:32,747
etapei următoare în dezvoltarea
Gândului Nou.

1062
01:26:37,242 --> 01:26:41,928
In 1859 Charles Darwin  a publicat
Originea Speciilor.

1063
01:26:42,261 --> 01:26:45,172
Majoritatea studenţilor de astăzi
deşi familiarizaţi cu Darwin

1064
01:26:45,298 --> 01:26:48,065
nu cunosc titlul complet al cărţii sale,

1065
01:26:48,194 --> 01:26:52,667
care este: “Originea speciilor
prin selecţie naturală

1066
01:26:52,804 --> 01:26:57,680
sau păstrarea raselor favorizate
în lupta pentru existenţă”

1067
01:26:57,831 --> 01:27:02,297
În această lucrare, Darwin a contestat
originea speciilor de animale de pe planetă

1068
01:27:02,436 --> 01:27:07,558
şi a formalizat ideile evoluţioniste
care au fost gândite de secole.

1069
01:27:07,895 --> 01:27:11,856
In 1871 Darwin a publicat
Originea Omului,

1070
01:27:11,970 --> 01:27:16,507
în care a încorporat această gândire
asupra originii omenirii însăşi.

1071
01:27:17,168 --> 01:27:20,252
Mai mult de un secol mai târziu
Darwin este venerat ca

1072
01:27:20,414 --> 01:27:24,670
o voce profetică a umanismului
în comunitatea ştiinţifică.

1073
01:27:25,614 --> 01:27:30,991
Teoria sa despre evoluţie este
privită astăzi ca fapt ştiinţific.

1074
01:27:34,422 --> 01:27:40,676
Paternitatea vieţii însăşi, recunoscută
o dată ca aparţinând unui Creator Divin,

1075
01:27:40,838 --> 01:27:43,072
care a creat omul după chipul Său,

1076
01:27:43,199 --> 01:27:48,513
a fost acum atribuită
şansei şi coincidenţelor naturii.

1077
01:27:55,242 --> 01:27:58,175
Cu toate acestea, unii cercetători susţin
că teoria lui Darwin

1078
01:27:58,330 --> 01:28:01,405
nu se bazează pe ştiinţa reală.

1079
01:28:01,591 --> 01:28:06,607
Dar că este mai degrabă bazată pe
învăţăturile antice ale Misterelor:

1080
01:28:10,700 --> 01:28:13,697
"In primul rând aş zice că teoria
evoluţiei nu a început cu Darwin.

1081
01:28:13,741 --> 01:28:15,981
Începe cu mult înainte; de fapt,
a început în Grădina Edenului

1082
01:28:16,117 --> 01:28:18,676
cu satana atunci când a spus
Evei în al 3-lea capitol din Geneza:

1083
01:28:19,011 --> 01:28:23,286
'Eva, dacă mănânci din pomul acela
veţi fi ca Dumnezeu.'

1084
01:28:23,360 --> 01:28:27,082
Ideea că omul poate să
progreseze şi să devină mai bun,

1085
01:28:27,082 --> 01:28:29,737
a fost o idee care a venit de la Diavol
în Grădina Edenului.

1086
01:28:30,712 --> 01:28:36,894
Satana a început asta, şi de-a lungul istoriei
au fost mii de inşi care au promovat această idee.

1087
01:28:37,067 --> 01:28:41,666
Aristotel, Platon şi babilonienii
au învăţat un fel de evoluţie

1088
01:28:41,821 --> 01:28:44,840
precum şi mulţi alţii
de-a lungul istoriei.

1089
01:28:44,978 --> 01:28:47,870
Egiptenii au crezut că noi am
evoluat din noroi pe fluviul Nilului.

1090
01:28:49,222 --> 01:28:51,352
Darwin doar a făcut această idee
populară. Asta e tot ce a făcut el.

1091
01:28:51,500 --> 01:28:54,523
Nu a inventat teoria evoluţiei.

1092
01:28:54,671 --> 01:28:57,629
Bunicul său, Erasmus Darwin
a scris o carte numită Zoonomia,

1093
01:28:57,777 --> 01:29:00,033
în care el a arătat tot
ceea ce Darwin a scris.

1094
01:29:00,172 --> 01:29:04,913
Şi Darwin, nepotul său, i-a furat apoi
ideile şi nu i-a dat credit bunicului.

1095
01:29:05,648 --> 01:29:06,820
Un exemplu interesant
de plagiat pe atunci.

1096
01:29:07,761 --> 01:29:12,188
Dar aşa numita teorie a lui Darwin,

1097
01:29:12,370 --> 01:29:16,491
teoria evoluţiei, spune că
totul evoluează şi devine mai bun,

1098
01:29:16,491 --> 01:29:17,609
dar nu vedem nimic din toate astea,

1099
01:29:17,769 --> 01:29:20,788
nu vedem mutaţii producând
îmbunătăţiri în fondul genetic.

1100
01:29:20,946 --> 01:29:25,946
Mutaţia este o amestecare de informaţii,
al cărei rezultat este pierderea de gene.

1101
01:29:26,078 --> 01:29:28,498
Nimeni nu a dovedit
că există mutaţii benefice.

1102
01:29:28,660 --> 01:29:30,983
Unii oameni spun că bacteriile
devin rezistente la medicamente.

1103
01:29:31,399 --> 01:29:33,371
Asta este pentru că
au pierdut informaţii.

1104
01:29:33,522 --> 01:29:35,878
Antibioticele nu se pot
conecta la ribozom.

1105
01:29:38,338 --> 01:29:40,448
E ca şi cum cineva trece
prin oraş şi pune cătuşe la toţi,

1106
01:29:40,592 --> 01:29:42,286
îi pune în închisoare şi apoi îi ucide.

1107
01:29:42,452 --> 01:29:45,018
Dar tu nu ai mâini, astfel încât
pe tine nu te poate încătuşa.

1108
01:29:45,018 --> 01:29:46,936
Tu spui: Bun, asta e benefic!

1109
01:29:47,220 --> 01:29:50,377
Poate că este util în prezent,
dar nu pe termen lung.

1110
01:29:50,520 --> 01:29:53,601
Aceste bacterii sunt deformate
şi au pierdut informaţii

1111
01:29:53,769 --> 01:30:00,097
sunt acum rezistente la unele medicamente
pentru o perioadă scurtă de timp.

1112
01:30:00,238 --> 01:30:03,955
Când se vor întoarce la normal
populaţiile sunt mai puţin rezistente.

1113
01:30:04,106 --> 01:30:09,620
Nu există nici o dovadă care
susţine teoria evoluţiei.

1114
01:30:09,795 --> 01:30:12,268
Nimeni nu a văzut vreodată un câine
născut din ceva care nu este câine.

1115
01:30:12,417 --> 01:30:14,228
şi cu siguranţă nu am văzut
un câine ieşit dintr-o piatră,

1116
01:30:14,228 --> 01:30:18,169
deşi asta ne spune teoria evoluţiei dacă
avem răbdare milioane de ani.

1117
01:30:19,079 --> 01:30:21,686
Cei mai mulţi evoluţionişti
nu ştiu propria teorie.

1118
01:30:21,830 --> 01:30:24,994
Ei nu ştiu că ei cred că au venit dintr-o
piatră de acum 4,6 miliarde de ani."

1119
01:30:26,265 --> 01:30:29,317
Un manual tipic modern afirmă că

1120
01:30:29,451 --> 01:30:35,986
acum 18-20 miliarde de ani toată materia
din Univers era concentrată

1121
01:30:36,141 --> 01:30:42,139
intr-o zonă densă şi firebinte care putea fi
mult mai mică decât un punct pe o pagină.

1122
01:30:42,740 --> 01:30:45,595
Pentru un motiv necunoscut
această zonă a explodat.

1123
01:30:45,767 --> 01:30:49,087
Această explozie este numită Big Bang.

1124
01:30:49,362 --> 01:30:53,569
Din acest Big Bang o piatră
gigantică a apărut cumva,

1125
01:30:53,711 --> 01:30:57,738
fiind plouată de ploi spaţiale
timp de milioane de ani.

1126
01:30:58,038 --> 01:31:03,003
Oamenii de ştiinţă evoluţionişti învaţă
că din această rocă a venit, chipurile,

1127
01:31:03,048 --> 01:31:06,143
toată viaţa de pe planeta Pământ.

1128
01:31:06,522 --> 01:31:11,614
"Teoria evoluţiei învaţă că înainte cu 20
miliarde de ani, sau mai devreme,

1129
01:31:12,039 --> 01:31:14,006
nimic a explodat şi a creat totul.

1130
01:31:14,930 --> 01:31:18,576
Conform teoriei Big Bang, toată
materia s-a răspândit.

1131
01:31:18,789 --> 01:31:23,633
Apoi, încet, grupuri de materie au început să se
aproprie şi să se condenseze în planete,

1132
01:31:24,289 --> 01:31:27,103
stele, sateliţi, etc

1133
01:31:27,245 --> 01:31:31,174
Apoi foarte încet, timp de miliarde de
ani sau mai repede, dacă sunteţi de la Harvard,

1134
01:31:31,724 --> 01:31:34,169
o planetă, Pământul, a început
să dezvolte viaţă.

1135
01:31:34,327 --> 01:31:36,432
Asta prin pură întâmplare, 
după mai mult timp.

1136
01:31:36,766 --> 01:31:40,999
Apoi, acea primă formă de viaţă
care a evolutat în 'supa' din ocean,

1137
01:31:41,176 --> 01:31:43,099
a învăţat cum să se reproducă,

1138
01:31:43,203 --> 01:31:44,908
ceea ce este un truc destul de bun, desigur.

1139
01:31:45,105 --> 01:31:47,325
Apoi, încet s-a transformat în
tipuri diferite de animale.

1140
01:31:47,645 --> 01:31:51,132
Astfel, elefanţii, bananele, şi oamenii au
un strămoş comun conform teoriei evoluţiei.

1141
01:31:51,480 --> 01:31:53,354
Acestea sunt pure speculaţii.
E o religie.

1142
01:31:53,500 --> 01:31:56,193
Ei cred asta şi nu-mi pasă,
dar nu este ştiinţă."

1143
01:31:58,283 --> 01:32:04,444
Darwiniştii au încercat să explice
procesul evoluţiei ca o dezvoltare graduală,

1144
01:32:04,592 --> 01:32:07,517
care are loc în milioane de ani.

1145
01:32:07,787 --> 01:32:13,831
Totuşi unii cercetători susţin că pentru elementele
de bază ale vieţii acest lucru este imposibil.

1146
01:32:13,988 --> 01:32:15,713
Darwin însuşi a recunoscut că:

1147
01:32:15,853 --> 01:32:19,386
“Dacă s-ar putea demonstra că
orice organ complex

1148
01:32:20,538 --> 01:32:26,260
nu s-ar putea dezvolta prin
numeroase, mici modificări succesive,

1149
01:32:26,276 --> 01:32:29,948
teoria mea nu ar mai funcţiona."

1150
01:32:30,106 --> 01:32:36,617
În timpul sec. al 20-lea complexitatea organismelor
vii s-a dovedit a fi cu mult mai mare,

1151
01:32:36,617 --> 01:32:38,726
decât Darwin ar fi putut imagina.

1152
01:32:39,212 --> 01:32:42,753
La Consiliul Mileniului de la
Casa Albă, pentru anul 2000,

1153
01:32:42,899 --> 01:32:46,310
omul de ştiinţă de renume mondial,
Stephen Hawking, a comentat că:

1154
01:32:46,453 --> 01:32:51,263
“În prezent, calculatoarele noastre sunt mai puţin
complexe decât creierul unei râme,

1155
01:32:51,398 --> 01:32:55,292
o specie care nu este cunoscută pentru
abilităţile intelectuale."

1156
01:32:55,471 --> 01:32:58,524
Laureat al Premiului Nobel
Linus Pauling, a învăţat că:

1157
01:32:58,657 --> 01:33:04,175
"O singură celulă, cea mai mică unitate vie,
este mult mai complicată decât oraşul New York."

1158
01:33:12,824 --> 01:33:18,013
În cartea sa 'Cutia Neagră a lui Darwin',
scriitorul şi biochimistul Michael J. Behe susţine

1159
01:33:18,197 --> 01:33:24,598
că complexitatea structurii celulare
subminează ideea de evoluţie treptată.

1160
01:33:24,801 --> 01:33:29,770
În concluzie, el descoperă că maşini
moleculare foarte sofisticate,

1161
01:33:29,932 --> 01:33:31,993
controlează fiecare proces în celulă.

1162
01:33:32,296 --> 01:33:40,679
Astfel detaliile vieţii sunt fin reglate,
şi maşinăria vieţii este extrem de complexă.”

1163
01:33:40,883 --> 01:33:46,587
Behe scrie că "o singură celulă
are capacitatea de a crea

1164
01:33:46,641 --> 01:33:48,840
mii de proteine diferite şi alte molecule,

1165
01:33:49,161 --> 01:33:55,475
sinteză, degradare, producţie de energie, distribuţie,
întreţinerea arhitecturii celulei,

1166
01:33:55,519 --> 01:34:00,075
mobilitate, reglare,
reparare, comunicare,

1167
01:34:00,084 --> 01:34:04,696
toate aceste activităţi au loc
practic în fiecare celulă,

1168
01:34:04,853 --> 01:34:10,673
şi fiecare activitate separată depinde
de interacţiunea dintre mai multe părţi.”

1169
01:34:11,171 --> 01:34:15,566
“Un copil poate muri dintr-o singură
deficienţă într-una din multele maşini

1170
01:34:15,748 --> 01:34:19,134
necesare transmiterii
proteinelor către lizozomi.”

1171
01:34:19,285 --> 01:34:23,967
“O singură eroare pe calea de transfer
celular a proteinei este fatală."

1172
01:34:24,183 --> 01:34:30,647
“Dacă întregul sistem nu ar fi fost imediat
pe loc, strămoşii noştrii ar fi murit.”

1173
01:34:30,981 --> 01:34:37,034
El concluzionează că: “Încercările pentru o
evoluţie treptată sunt o reţetă pentru extincţie.”

1174
01:34:39,661 --> 01:34:43,884
Behe mustră comunitatea ştiinţifică
pentru ignorarea dovezilor.

1175
01:34:44,028 --> 01:34:50,480
El spune: “Impotenţa teoriei darwiniene
în explicarea bazei moleculare a a vieţii

1176
01:34:50,622 --> 01:34:54,308
este evidentă din absenţa completă din
literatura de specialitate profesionale

1177
01:34:54,437 --> 01:34:56,356
a oricăror modele detaliate

1178
01:34:56,847 --> 01:35:01,573
prin care sisteme biochimice
complexe ar fi putut apărea.”

1179
01:35:01,749 --> 01:35:05,784
In secolul 20 alţi oameni
de ştiinţă au fost de acord.

1180
01:35:05,939 --> 01:35:08,497
Astronomul de renume mondial,
Sir Fred Hoyle,

1181
01:35:08,654 --> 01:35:10,695
a respins teoria lui Darwin.

1182
01:35:10,695 --> 01:35:13,840
Hoyle a fost cel care a
a inventat denumirea de Big Bang.

1183
01:35:14,083 --> 01:35:20,210
Îşi bate joc, de fapt, prin ea, de ideea că toate 
lucrurile au provenit dintr-o explozie mare,

1184
01:35:20,338 --> 01:35:21,760
cu miliarde de ani în urmă.

1185
01:35:22,197 --> 01:35:28,753
Hoyle a calculat că şansa de a produce doar
enzimele de bază ale vieţii accidental,

1186
01:35:28,788 --> 01:35:33,036
sunt 1 pe 1 cu 40.000 de zerouri după, împotrivă.

1187
01:35:33,099 --> 01:35:36,206
Hoyle susţine că convingerea că prima
celulă a apărut din întâmplare,

1188
01:35:37,377 --> 01:35:41,744
“...este la fel cu convingerea că o tornadă
trecând peste o curte plină de piese de avion

1189
01:35:41,889 --> 01:35:45,638
poate să lase în urmă un avion 
Boeing 747 funcţional.”

1190
01:35:46,513 --> 01:35:53,079
El a spus: “Lumea ştiinţifică a fost păcălită
să creadă că evoluţia a fost dovedită.

1191
01:35:53,376 --> 01:35:56,176
Nimic nu poate fi mai departe de adevăr.”

1192
01:35:56,336 --> 01:36:00,471
Hoyle a zis: “Această situaţie este
binecunoscută de către geneticieni

1193
01:36:00,640 --> 01:36:04,428
dar totuşi nimeni nu pare să sune
alarma decisiv asupra teoriei.

1194
01:36:04,714 --> 01:36:08,466
Majoritatea oamenilor de ştiinţă se agaţă
încă de Darwinism datorită controlului

1195
01:36:08,624 --> 01:36:10,732
acestuia asupra sistemului de învăţământ.

1196
01:36:10,878 --> 01:36:16,267
Trebuie să  crezi ideea sau
sa fii marcat ca un eretic.”

1197
01:36:16,433 --> 01:36:22,170
Biologul australian M. Denton, autorul
cărţii: Evoluţia o Teorie în Criză,

1198
01:36:22,313 --> 01:36:26,410
a declarat că "ştiinţa a discreditat
atât de bine evoluţia darwinistă,

1199
01:36:26,547 --> 01:36:28,634
că aceasta ar trebui să fie respinsă.”

1200
01:36:28,804 --> 01:36:34,841
Profesorul de matematică, W. Smith,
spune că evoluţia este un mit metafizic

1201
01:36:34,980 --> 01:36:38,082
complet lipsit de confirmare ştiinţifică.

1202
01:36:39,059 --> 01:36:42,312
La Muzeul Britanic de Istorie
Naturală din Londra,

1203
01:36:42,346 --> 01:36:45,670
paleontologul C. Patterson a început
să întrebe alţi oameni de ştiinţă

1204
01:36:46,270 --> 01:36:50,567
să-i spună un lucru pe care
ei îl ştiu despre evoluţie.

1205
01:36:51,029 --> 01:36:56,269
Într-o cuvântare, la Muzeul American
de Istorie Naturală din New York, el a zis:

1206
01:36:56,449 --> 01:37:01,391
"Am întrebat geologii de la Muzeul de
Istorie naturală aceaşi întrebare

1207
01:37:01,522 --> 01:37:04,027
şi singurul răspuns primit
a fost tăcere.

1208
01:37:04,180 --> 01:37:10,044
Am întrebat pe membrii seminarului de evoluţia
morfologică de la Universitatea din Chicago,

1209
01:37:10,206 --> 01:37:16,389
un grup de evoluţionişti foarte prestigios şi tot
ce am primit a fost o lungă tăcere,

1210
01:37:16,545 --> 01:37:23,247
În cele din urmă cineva a spus, 'Eu ştiu un singur
lucru - că nu ar trebui să se înveţe în şcoală.'"

1211
01:37:23,927 --> 01:37:28,592
În ciuda dovezilor, Patterson
nu a respins evoluţia. El spune:

1212
01:37:28,725 --> 01:37:32,593
“Atunci m-am trezit şi mi-am dat seama
că toată viaţa am fost înşelat

1213
01:37:32,751 --> 01:37:36,556
să cred că evoluţia este un
adevăr revelat într-un fel.”

1214
01:37:36,894 --> 01:37:41,108
El a mai spus că: “a experimentat o transformare
de la evoluţie ca şi cunoaştere,

1215
01:37:41,256 --> 01:37:43,419
la evoluţie ca şi credinţă.”

1216
01:37:47,822 --> 01:37:51,905
Ceea ce a descris Patterson este propria lui
schimbare de la om de ştiinţă

1217
01:37:52,051 --> 01:37:54,475
la idolatru Darwinist.

1218
01:37:54,619 --> 01:37:58,205
Idolul lui:
Catedrala Gândirii Evoluţioniste.

1219
01:37:58,622 --> 01:38:04,093
Această tendinţă printre oamenii de ştiinţă a fost
recunoscută de alţii în comunitatea ştiinţifică.

1220
01:38:04,692 --> 01:38:07,349
"Clădirea din spatele meu este Muzeul
de Istorie Naturală din Londra.

1221
01:38:07,707 --> 01:38:11,101
Arată mai degrabă ca o catedrală sau
biserică, şi într-un fel asta este.

1222
01:38:11,241 --> 01:38:14,099
Acesta este un templu al
teoriei evoluţiei a lui Darwin.

1223
01:38:17,130 --> 01:38:21,077
Oamenii vin la muzee de acest gen
pentru a obţine răspunsuri la întrebări.

1224
01:38:21,234 --> 01:38:24,418
Am evoluat din maimute? Oamenii
şi maimuţele au un strămoş comun?

1225
01:38:24,597 --> 01:38:28,736
Când te uiţi la expozitii de acest gen
ai crede că răspunsul este hotărât: 'Da.'

1226
01:38:29,211 --> 01:38:31,617
Dar răspunsul este departe de a fi decisiv.

1227
01:38:31,770 --> 01:38:35,842
De fapt, această expunere este
numai o interpretare a fosilelor.

1228
01:38:36,034 --> 01:38:37,828
Interpretarea unui grup
de oameni de ştiinţă.

1229
01:38:37,983 --> 01:38:42,730
Există alte interpretări, dar nu le vom găsi
în acest muzeu sau orice alt muzeu din lume."

1230
01:38:43,144 --> 01:38:48,134
La începuturile Americii, fondatorii
aveau puţine îndoieli că omul

1231
01:38:48,287 --> 01:38:51,276
a fost mai degrabă creat decât evoluat.

1232
01:38:51,729 --> 01:38:54,560
Declaraţia de Independenţă spune în mod clar:

1233
01:38:54,686 --> 01:39:00,262
“Sustinem aceste adevăruri evidente prin
ele însele, că toţi oamenii sunt creaţi ...

1234
01:39:00,429 --> 01:39:06,448
şi că Creatorul lor le-a dăruit
anumite drepturi inalienabile...”

1235
01:39:06,574 --> 01:39:10,300
Fondatorii au sustinut că
drepturile şi libertăţile persoanelor

1236
01:39:10,499 --> 01:39:14,687
erau apărate de autoritatea
lui Dumnezeu, care le-a creat.

1237
01:39:15,253 --> 01:39:17,546
Dar dacă omenirea a evoluat doar,

1238
01:39:17,692 --> 01:39:21,943
atunci drepturile omului sunt
determinate doar de opinia omului.

1239
01:39:22,077 --> 01:39:26,736
Dacă acea opinie se schimbă, atunci
drepturile omului se pot schimba şi ele,

1240
01:39:26,883 --> 01:39:29,953
cum a fost cazul în Germania nazistă.

1241
01:39:30,086 --> 01:39:33,635
"Hitler credea că evoluţia este
adevărată şi că rasele inferioare

1242
01:39:33,695 --> 01:39:36,073
ar trebui să fie eliminate
şi el avea o listă."

1243
01:39:36,220 --> 01:39:40,999
Opinia lui Hitler era că evreii şi
oamenii consideraţi inferiori genetic,

1244
01:39:41,138 --> 01:39:44,185
ar trebui să fie
eliminaţi din societate.

1245
01:39:44,900 --> 01:39:49,333
Naziştii s-au bazat pe vederile
darwiniste ale selecţiei naturale

1246
01:39:49,507 --> 01:39:54,676
ale raselor favorizate, pentru a promova
ideile lor despre lupta pentru viaţă.

1247
01:39:54,886 --> 01:39:59,518
De fapt cartea lui Hitler, Mein Kampf ,
înseamnă Lupta Mea.

1248
01:39:59,800 --> 01:40:06,054
O luptă pe care naziştii au definit-o clar,
aşa cum se arată în acest film de propagandă:

1249
01:40:08,950 --> 01:40:12,543
'Victimele din trecut.'

1250
01:40:13,827 --> 01:40:17,503
În scena de deschidere, naratorul
face referire directă

1251
01:40:17,558 --> 01:40:20,479
la învăţăturile lui Darwin
despre selecţia naturală:

1252
01:40:20,704 --> 01:40:24,275
"Tot ce nu este viabil în natura
în mod invariabil dispare.

1253
01:40:24,714 --> 01:40:30,439
Noi, oamenii, am încălcat principiul
selecţiei naturale în ultimele decenii.

1254
01:40:30,840 --> 01:40:33,638
Nu numai că am suportat
forme inferioare de viaţă,

1255
01:40:34,094 --> 01:40:38,314
am incurajat propagarea lor.
Odraslele acestor oameni bolnavi...

1256
01:40:38,912 --> 01:40:41,363
arătau astfel.

1257
01:40:43,958 --> 01:40:49,999
Oameni normali sănătoşi trăiau în
alei întunecoase şi barăci şubrede .

1258
01:40:52,864 --> 01:40:56,096
Pentru idioţi şi nebuni erau
construite palate pentru gândire.

1259
01:40:56,240 --> 01:41:01,757
Dar aceşti oameni nu aveau nici un interes
pentru frumuseţea care-i înconjoară.

1260
01:41:01,912 --> 01:41:07,062
Poporul German abia cunoştea
extensia acestei pacoste.

1261
01:41:08,185 --> 01:41:11,947
Ei nu ştiu atmosfera apăsătoare
din aceste locuri...

1262
01:41:12,273 --> 01:41:18,626
unde mii de imbecili aiuriţi
trebuie hrăniţi şi îngrijiţi...

1263
01:41:18,780 --> 01:41:22,375
persoane mai josnice decât orice fiare.

1264
01:41:25,267 --> 01:41:30,718
De-a lungul ultimilor 70 de ani,
naţiunea noastră a crescut cu 50%,

1265
01:41:30,855 --> 01:41:38,257
şi cei cu boli ereditare cu 450%!

1266
01:41:38,631 --> 01:41:41,166
Dacă această tendinţă continuă,

1267
01:41:41,628 --> 01:41:46,085
în următorii 50 de ani, va fi unul
anormal la fiecare 4 persoane sănătoase

1268
01:41:46,362 --> 01:41:49,580
Un sir nesfârşit de orori
ar cuprinde ţara noastră, 

1269
01:41:50,996 --> 01:41:55,049
mizerie fără margini ar afecta
valoroasa noastră rasa

1270
01:41:55,382 --> 01:41:58,385
în marş drept spre propriul dezastrul!

1271
01:41:59,170 --> 01:42:02,208
'Populaţia  evreilor este adunată în lagăre.'

1272
01:42:03,422 --> 01:42:07,137
Acestea sunt tipuri de Evrei Estici,
care, după primul război mondial...

1273
01:42:07,413 --> 01:42:09,620
mişunau prin toate capitalele europene,

1274
01:42:09,783 --> 01:42:16,048
ca paraziţii pe gazdă, ameninţând distrugerea
culturilor vechi de 1000 de ani."

1275
01:42:24,740 --> 01:42:27,664
Influenţat de evoluţie,
Hitler a declarat:

1276
01:42:27,801 --> 01:42:36,113
“Am dreptul să extermin milioane de indivizi de
rasă inferioară, care se multiplică ca paraziţii.”

1277
01:42:38,134 --> 01:42:41,223
Deşi Germania a fost o societate democratică,

1278
01:42:41,488 --> 01:42:45,059
naziştii au “evoluat” legea
germană şi au schimbat-o

1279
01:42:45,203 --> 01:42:48,361
pentru a servi propriilor
lor dorinţe malefice.

1280
01:42:53,225 --> 01:42:57,903
În Biblie, Dumnezeu spune: “Eu sunt
Domnul, Eu nu Mă schimb.”

1281
01:42:58,063 --> 01:43:03,829
Iisus a spus: Cerul şi pământul  vor trece,
dar cuvintele Mele nu vor trece.”

1282
01:43:04,098 --> 01:43:07,592
Din acest motiv, principiile
şi învăţăturile din Biblie,

1283
01:43:07,739 --> 01:43:12,398
au fost considerate atât de importante
de primii americani.

1284
01:43:12,898 --> 01:43:16,086
Sir William Blackstone a
susţinut că: 'legile umane

1285
01:43:16,224 --> 01:43:19,711
nu ar trebui să se abată
de la legea lui Dumnezeu.'

1286
01:43:19,849 --> 01:43:22,569
Şi dacă legea omului se abate
de la legile lui Dumnezeu,

1287
01:43:22,738 --> 01:43:25,913
Blackstone a declarat
că: 'nu sunt valide.'

1288
01:43:26,166 --> 01:43:29,054
În Faptele Apostolilor 5:29
apostolul a învăţat:

1289
01:43:29,211 --> 01:43:32,423
“Trebuie să ascultăm de Dumnezeu
mai degrabă decât de oameni.”

1290
01:43:33,476 --> 01:43:37,747
În Biblie, Dumnezeu ne descoperă că, din cauza
că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu,

1291
01:43:37,884 --> 01:43:42,452
el are un loc special deasupra
oricărei vieţuitoare de pe Pământ.

1292
01:43:42,590 --> 01:43:45,110
Omul nu este egal cu
animalele pământului,

1293
01:43:45,248 --> 01:43:49,487
dar ar fi dacă toate vieţuitoarele ar fi
evoluat dintr-o singură sursă.

1294
01:43:49,641 --> 01:43:56,462
Daca acesta ar fi fost cazul uciderea unui om nu ar fi
diferită de uciderea unei insecte, o vacă sau un morcov.

1295
01:43:56,704 --> 01:44:01,385
Asta a fost gândirea ce i-a permis lui Hitler să
ucidă milioane în al II-lea Război Mondial.

1296
01:44:01,669 --> 01:44:04,846
Exterminarea evreilor şi a
nedoriţilor a fost comparată

1297
01:44:05,001 --> 01:44:07,373
cu scăparea de
şobolani şi insecte.

1298
01:44:07,551 --> 01:44:10,669
"Oriunde apar, şobolanii,
răspândesc distrugerea în jurul lor,

1299
01:44:10,825 --> 01:44:13,497
distrugând produsele
alimentare şi bunurile.

1300
01:44:13,532 --> 01:44:16,075
Astfel ei răspândesc şi boli:

1301
01:44:16,457 --> 01:44:20,251
ciuma, lepra, febra tifoida,
holera, dizenterie, etc

1302
01:44:26,449 --> 01:44:31,613
Viclean, laş şi crud,
preferă să alerge în mulţime.

1303
01:44:32,259 --> 01:44:37,817
Printre animale ei sunt elemente
distructive perfide şi subterane.

1304
01:44:38,282 --> 01:44:41,681
La fel sunt Evreii în mijlocul umanităţii."

1305
01:44:43,309 --> 01:44:45,381
Acest documentar nazist
arată lucrători

1306
01:44:45,521 --> 01:44:48,177
utilizând gaz otrăvitor ca pesticid:

1307
01:44:48,335 --> 01:44:53,446
"Cianura care este foarte toxică,
este deosebit de eficientă ca pesticid.

1308
01:44:53,585 --> 01:44:57,917
Iată cum se utilizează cel mai simplu.
Este absoarbit de fulgi de plastic poroşi,

1309
01:44:58,444 --> 01:45:02,054
care sunt apoi ambalate
în cutii etanşe."

1310
01:45:02,719 --> 01:45:06,273
In câţiva ani acelaşi pesticid va fi
folosit pentru uciderea evreilor

1311
01:45:06,553 --> 01:45:07,756
la Auschwitz.

1312
01:45:14,053 --> 01:45:15,606
Heinrich Himmler a declarat că:

1313
01:45:15,771 --> 01:45:18,880
“Anti-semitismul este
ca deparazitarea.

1314
01:45:19,021 --> 01:45:24,229
Scăparea de păduchi nu e o problemă
filosofică, este o chestiune de curăţenie.

1315
01:45:24,440 --> 01:45:31,475
Similar, anti-semitismul este o masură igienică
pe care am fost obligaţi să o îndurăm."

1316
01:45:31,631 --> 01:45:35,124
În timp ce evoluţia învaţă
ideea raselor favorizate

1317
01:45:35,779 --> 01:45:40,931
Biblia spune că Dumnezeu a creat
din acelaşi sânge toate naţiunile umane.

1318
01:45:41,085 --> 01:45:47,485
Şi că oamenii au primit autoritate asupra
fiinţelor vii de pe faţa Pământului.

1319
01:45:47,505 --> 01:45:51,963
Domnul a zis lui Noe: “Căci voi cere
înapoi sîngele vieţilor voastre;

1320
01:45:52,126 --> 01:45:56,351
îl voi cere înapoi de la orice
animal şi din mîna omului, ...

1321
01:45:56,600 --> 01:46:01,136
din mîna oricărui om voi cere 
sângele fratele lui.“

1322
01:46:01,592 --> 01:46:05,828
“Dacă varsă cineva sîngele omului,
şi sîngele lui să fie vărsat de om;

1323
01:46:06,258 --> 01:46:10,027
căci Dumnezeu a făcut
pe om după chipul Lui.“

1324
01:46:11,273 --> 01:46:18,872
Dar dacă Dumnezeu nu a creat omul, prin ce
autoritate ar trebui o persoană protejată?

1325
01:46:23,894 --> 01:46:25,901
"Am întrebat evoluţionişti în întreaga ţară:

1326
01:46:26,040 --> 01:46:30,577
Dacă evoluţia este adevarată
cum deosebim binele de rău?

1327
01:46:30,610 --> 01:46:35,414
Cum poate cineva să ştie ce este bine,
şi ce este greşit dacă evoluţia este adevărată?

1328
01:46:36,526 --> 01:46:41,023
Nu poţi şti. Nu există aşa ceva,
dacă evoluţia este adevarată.

1329
01:46:41,822 --> 01:46:45,908
Dacă cineva este mai puternic face ce vrea.
Leul mai mare câştigă zebra.

1330
01:46:45,974 --> 01:46:53,008
Astfel se conclude teoria evoluţiei.
Nu există nici un standard pentru bine sau rău.

1331
01:46:54,067 --> 01:46:57,173
Şi cred că teoria nu este numai
stupidă dar şi periculoasă."

1332
01:46:57,302 --> 01:46:59,739
La scurt timp după ce Teoria
lui Darwin a fost publicată,

1333
01:46:59,867 --> 01:47:04,994
un om numit C. C. Langdell a devenit
decanul secţiei de drept la Harvard.

1334
01:47:05,127 --> 01:47:09,645
Langdell credea din toată inima
în teoria lui Charles Darwin.

1335
01:47:09,775 --> 01:47:14,886
Credea de asemenea că deoarece omul
a evoluat şi legile trebuie să evolueze.

1336
01:47:15,057 --> 01:47:18,292
Langdell a introdus de acum faimoasa
Metodă a Jurisprudenţei

1337
01:47:18,429 --> 01:47:21,148
în sistemul juridic american.

1338
01:47:21,276 --> 01:47:24,099
În cartea sa despre istoria
Americană a educaţiei

1339
01:47:24,860 --> 01:47:27,962
scriitorul şi cercetătorul
Vaughn Shatzer scrie că:

1340
01:47:27,962 --> 01:47:33,701
“Jurisprudenţa înseamnă de fapt că judecătorii
pot interpreta Constituţia şi Lista Drepturilor

1341
01:47:33,881 --> 01:47:39,936
asa cum cred ei şi nu neapărat în
conformitate cu intenţiile fondatorilor.”

1342
01:47:40,675 --> 01:47:45,763
“In jurisprudenţă în cazul în care judecătorul sau
judecătorii nu cred în Dumnezeu sau Biblie,

1343
01:47:45,892 --> 01:47:49,251
nu se vor utiliza principii
şi valori creştine.”

1344
01:47:49,420 --> 01:47:54,209
“Dacă judecătorii nu cred că avortul
este crimă decid în consecinţă”.

1345
01:47:54,435 --> 01:47:59,843
“Dacă judecătorii nu cred că homosexualitatea
este ceva greşit, decid în consecinţă.”

1346
01:48:00,377 --> 01:48:03,986
Comentariile judiciare ale lui
Sir. William Blackstone

1347
01:48:04,131 --> 01:48:07,580
au fost utilizate timp de 160 ani
de avocaţi americani,

1348
01:48:07,705 --> 01:48:11,814
instanţe, Senatul SUA şi universităţi
juridice, pentru clarificarea litigiilori,

1349
01:48:12,138 --> 01:48:15,212
pentru a defini cuvinte şi a examina procedurile.

1350
01:48:15,840 --> 01:48:20,675
Thomas Jefferson a zis odată că influenţa
comentariilor lui Blackstone asupra legii

1351
01:48:20,953 --> 01:48:25,693
era atât de puternică asupra avocaţilor
americani că erau utilizate cu aceaşi dedicaţie

1352
01:48:25,845 --> 01:48:29,297
şi respect cum musulmanii
folosesc Coranul.

1353
01:48:29,452 --> 01:48:35,433
În anii 30 însă, comentariile lui Blackstone
care erau bazate pe principii Biblice,

1354
01:48:35,564 --> 01:48:40,247
au fost abandonate în favoarea metodei
evoluţioniste a jurisprudentei.

1355
01:48:40,446 --> 01:48:44,542
Prima decizie importantă
folosind metoda jurisprudenţei

1356
01:48:44,670 --> 01:48:49,382
a fost făcută în 1962, privind
eliminarea rugăciunii în şcoli.

1357
01:48:51,551 --> 01:48:57,427
Curtea Supremă a luat decizii
în 1962 şi 1963

1358
01:48:57,428 --> 01:49:03,169
declarând rugăciunea şi lectura Bibliei
în şcolile publice a fi neconstituţionale.

1359
01:49:03,503 --> 01:49:08,219
Asta este ironic, atunci când cineva ia în
considerare faptul că sistemul american şcolar

1360
01:49:08,220 --> 01:49:13,153
a fost iniţial conceput cu scopul de a
preda Biblia tuturor americanilor.

1361
01:49:14,215 --> 01:49:18,785
Poate că principalul motiv pentru care
fiecare copil american învaţă să citească

1362
01:49:18,786 --> 01:49:24,239
stă în vechea lege din america cunoscută ca
'Actul Vechiului Amăgitor Satana,'

1363
01:49:24,255 --> 01:49:26,580
care a fost promulgat în 1647.

1364
01:49:26,736 --> 01:49:28,353
Legea se deschide cu cuvintele:

1365
01:49:28,486 --> 01:49:32,369
“Deoarece scopul suprem al
vechiului amăgitor, Satana,

1366
01:49:32,405 --> 01:49:37,013
e să ţină oamenii de la cunoaşterea
Scripturii, ca în timpurile anterioare..."

1367
01:49:37,313 --> 01:49:41,623
Pentru acest motiv, zicea legea, copii
trebuie să înveţe să citească şi să scrie

1368
01:49:41,773 --> 01:49:49,581
pentru a putea citi Biblia ei înşişi şi
a evita erorile Evului Mediu Întunecat.

1369
01:49:49,858 --> 01:49:53,194
Mulţi cercetători de astăzi consideră
că este foarte semnificativ

1370
01:49:53,331 --> 01:49:58,196
că anii 1960 au adus sfârşitul unui
standard american de învăţământ,

1371
01:49:58,530 --> 01:50:02,090
care a existat pentru
mai mult de 300 de ani.

1372
01:50:03,399 --> 01:50:06,691
"La începutul anilor 60 rugăciunea
a fost eliminată din şcolile noastre.

1373
01:50:07,044 --> 01:50:10,289
Şi chiar de atunci se observă
o creştere mare

1374
01:50:10,290 --> 01:50:13,606
a bolilor cu transmisie sexuală,

1375
01:50:13,710 --> 01:50:18,768
consumului de droguri ilegale, abuzul
copilului, relaţii sexuale înainte de căsătorie.

1376
01:50:18,856 --> 01:50:26,241
America a început să se destrame
moral după anii 1960, în particular,

1377
01:50:26,316 --> 01:50:30,617
în mare măsură datorită introducerii
teoriei evoluţiei în manualele noastre,

1378
01:50:30,653 --> 01:50:35,523
care spune că nu există Dumnezeu, nu există
nici un mod de a determina ce e bine şi rău."

1379
01:50:37,295 --> 01:50:41,345
În timp ce învăţăturile biblice
despre creaţie s-au scos din şcoli,

1380
01:50:41,346 --> 01:50:45,756
doctrina păgână a evoluţiei
le-a  înlocuit în mod înşelător.

1381
01:50:45,900 --> 01:50:51,201
Evoluţia este cel mai clar vazută
în doctina Hindu a reîncarnării.

1382
01:50:51,364 --> 01:50:56,347
"Moarte şi viaţă, acest ciclu
nesfârşit de reîncarnări.

1383
01:50:56,530 --> 01:51:03,227
Aceasta este baza gândirii mistice
hinduse din est: evoluţie.

1384
01:51:03,393 --> 01:51:10,039
Moartea a fost în lume dar Dumnezeu
spune că a creat o lume perfectă.

1385
01:51:10,561 --> 01:51:14,187
Într-o lume perfectă,
nu există moarte.

1386
01:51:14,602 --> 01:51:17,913
Conform Bibliei moartea
a intrat în lume prin Adam,

1387
01:51:18,062 --> 01:51:20,439
atunci când a păcătuit
împreună cu Eva în grădină.

1388
01:51:21,163 --> 01:51:24,324
Înainte de păcatul lui
Adam nu era moarte.

1389
01:51:24,879 --> 01:51:27,266
Păcatul a adus moartea,

1390
01:51:27,425 --> 01:51:31,308
şi Dumnezeu a ucis
primul miel.

1391
01:51:31,807 --> 01:51:36,859
Acesta a fost primul sacrificiu animal,
Dumnezeu însuşi l-a comis,

1392
01:51:37,969 --> 01:51:43,339
care a acoperit păcătoşii
cu o acoperire pentru păcat.

1393
01:51:44,178 --> 01:51:49,225
Şi asta a fost o prefigurare a ceea
ce avea să facă prin Isus Hristos,

1394
01:51:49,375 --> 01:51:54,265
că va fi o moarte şi jertfă de sânge
pentru a acoperi păcatul.

1395
01:51:54,489 --> 01:52:01,972
A spune că a fost moarte şi acest
ciclu nesfârşit de reîncarnare şi evoluţie,

1396
01:52:02,142 --> 01:52:06,933
care sunt sinonime şi merg
împreună, nu este biblic.

1397
01:52:07,552 --> 01:52:13,051
Şi iată avem astăzi în şcoli o credinţă
care întăreşte păgânismul,

1398
01:52:13,388 --> 01:52:16,637
şi gândirea estică mistică
care este evoluţia,

1399
01:52:16,794 --> 01:52:20,931
care este în prezent predată în şcoli
ca parte a unui proces de condiţionare,

1400
01:52:21,402 --> 01:52:28,989
pe când creaţionismul este eliminat din şcoli,
deoarece este religios ca parte din Biblie.

1401
01:52:29,035 --> 01:52:35,410
Deci, aveţi o credinţă, Creaţionismul,
scos din sala de clasă,

1402
01:52:36,474 --> 01:52:38,807
pentru că nu este ştiinţific,

1403
01:52:38,961 --> 01:52:43,920
dar aveţi o altă religie, care întăreşte
misticismul estic: evoluţia,

1404
01:52:44,108 --> 01:52:48,490
introdusă în clasă,
numită ştiinţă."

1405
01:52:49,064 --> 01:52:52,708
Dar de ce a câştigat teoria evoluţiei
o astfel de tărie şi putere

1406
01:52:52,709 --> 01:52:56,428
într-o naţiune fondată pe
pe principii biblice?

1407
01:52:56,585 --> 01:53:01,950
Şi cum au ajuns aşa de mulţi să creadă că
evoluţia este un fapt, nu o teorie?

1408
01:53:02,047 --> 01:53:05,843
Curentul de opinie prevalent
oferă urmatoarea explicaţie tipică:

1409
01:53:07,278 --> 01:53:10,602
"Înainte de sec. 19 omul
din vest s-a uitat la Biblie

1410
01:53:10,750 --> 01:53:13,091
în căutarea unei explicaţii
a originii sale.

1411
01:53:13,142 --> 01:53:18,561
În povestea Genezei Dumnezeu la creat pe
om din ţărâna pământului acum 6000 de ani.

1412
01:53:19,713 --> 01:53:22,773
Dar când omul a săpat în
pământ pentru un răspuns,

1413
01:53:22,827 --> 01:53:26,875
a găsit dovezi care par să
spună o poveste diferită: Evoluţie!"

1414
01:53:26,875 --> 01:53:28,657
Dar este asta ceea ce
s-a întâmplat de fapt?

1415
01:53:28,716 --> 01:53:33,289
Au dat dovezile fizice omului motiv
să se îndoiască de relatarea biblică?

1416
01:53:33,671 --> 01:53:38,211
Sau omul a creat o teorie şi apoi
s-a dus să caute un mod de a o dovedi?

1417
01:53:38,593 --> 01:53:42,304
Surse moderne, cum ar fi acest documentar,
prezentat de Charlton Heston,

1418
01:53:42,444 --> 01:53:45,834
au început să recunoască că
acesta este de fapt cazul:

1419
01:53:46,083 --> 01:53:48,776
"Atunci când teoria lui Darwin
a evoluţiei a fost acceptată

1420
01:53:48,913 --> 01:53:53,365
s-a presupus că în următorul secol
se vor găsi suficiente dovezi fosile

1421
01:53:53,366 --> 01:53:56,091
pentru a dovedi că omul
a evoluat din maimuţe."

1422
01:53:56,618 --> 01:54:00,842
"Darwiniştii ne-au promis veriga lipsă
aşa ca trebuie s-o livreze.

1423
01:54:01,032 --> 01:54:05,469
Orice verigă lipsă
e bună se pare."

1424
01:54:08,233 --> 01:54:11,402
Darwin a publicat teoria sa în 1859.

1425
01:54:11,682 --> 01:54:16,034
Numai după o jumătate de secol
s-au găsit dovezi care să o susţină.

1426
01:54:16,351 --> 01:54:21,885
In 1912 omul de ştiinţă britanic
Charles Dawson a găsit Omul Piltdown

1427
01:54:22,038 --> 01:54:23,699
şi a schimbat lumea.

1428
01:54:23,904 --> 01:54:26,428
Omul Piltdown a fost
considerat veriga lipsă,

1429
01:54:26,587 --> 01:54:32,134
presupus craniu şi maxilar al unei mutaţii,
jumătate om şi jumătate-maimuţă.

1430
01:54:32,258 --> 01:54:36,980
A convins milioane că Teoria lui Darwin
a fost dovedită ştiinţific.

1431
01:54:37,190 --> 01:54:42,648
Dar în 1953, 40 de ani mai târziu,
Piltdown a fost declarat o farsă.

1432
01:54:42,807 --> 01:54:47,720
"Cineva a luat craniul unui om
şi maxilarul unei maimuţe

1433
01:54:47,867 --> 01:54:51,736
a rupt încheietura unde se lipeau împreună
pentru a se potrivi şi să nu fie detectat.

1434
01:54:51,823 --> 01:54:55,275
şi le-a făcut să pară foarte vechi,
le-au îngropat în pământ un timp.

1435
01:54:55,316 --> 01:54:56,875
A fost o farsă deliberată.

1436
01:54:57,001 --> 01:55:00,440
Fie o glumă despre care
nu au spus nimănui 40 ani,

1437
01:55:00,576 --> 01:55:03,603
sau o minciună, pentru a încerca
să dovedească teoria evoluţiei."

1438
01:55:04,763 --> 01:55:09,622
În orice caz, putem spune că nici o
descoperire din secolul 20

1439
01:55:09,623 --> 01:55:14,254
nu a avut un astfel de impact în
promovarea evoluţiei ca Piltdown.

1440
01:55:16,336 --> 01:55:21,736
S. J. Gould scrie că:”Piltdown a atras atenţia
profesională a mulţi oameni de ştiinţă buni.

1441
01:55:22,163 --> 01:55:25,809
A inşelat milioane de oameni
timp de 40 de ani.”

1442
01:55:26,091 --> 01:55:32,275
Cercetatorul R. Harter spune: “Mai mult de 500
articole şi memorii au fost scrise despre Piltdown

1443
01:55:32,448 --> 01:55:35,244
înainte ca farsa să fie demascată.

1444
01:55:35,385 --> 01:55:40,817
De asemenea şi articole în enciclopedii,
capitole în manuale şi cărţi populare de ştiinţă...

1445
01:55:41,516 --> 01:55:43,919
O cantitate uriaşă de lucrări derivate.

1446
01:55:44,094 --> 01:55:48,320
Pentru mulţi ani rămăşiţele Piltdown
au constituit un procent semnificativ

1447
01:55:48,481 --> 01:55:52,968
al fosilelor folosite pentru a
reconstrui ascendenţa umană.”

1448
01:55:54,640 --> 01:55:58,514
În cartea sa Contrafacerea Piltdown,
J. S. Weiner observă că:

1449
01:55:58,959 --> 01:56:03,786
“Această prost-lucrată formă de
om primitiv a primit tot atâta atenţie

1450
01:56:04,035 --> 01:56:08,806
ca toate specimenele legitime
din registrul de fosile puse împreună.”

1451
01:56:08,883 --> 01:56:14,326
Deşi odată ce farsa a fost demascată
comunitatea ştiinţifică nu s-a căit de greşeală,

1452
01:56:14,702 --> 01:56:20,875
prejudiciul era deja făcut şi o generaţie
cu gândire evolutivă a fost născută.

1453
01:56:21,221 --> 01:56:24,500
Dawson însuşi nu a
trăit să fie demascat.

1454
01:56:24,628 --> 01:56:28,863
A murit în 1916 la scurt timp
după descoperirea lui celebră.

1455
01:56:28,906 --> 01:56:32,482
In timp ce controversa
continuă şi astăzi

1456
01:56:32,583 --> 01:56:36,295
BBC-ul se referă la Dawson
numindu-l  falsificatorul Piltdown.

1457
01:56:36,742 --> 01:56:40,925
Ei scriu că, din descoperirile lui,
cel puţin 38 sunt false.

1458
01:56:41,046 --> 01:56:45,048
Singurul suspect în aceste fraude
este Charles Dawson însuşi

1459
01:56:45,093 --> 01:56:50,759
acelaşi om care a descoperit rămăşiţele
lui Eoanthropus Dawsoni, Omul de Piltdown.

1460
01:56:51,669 --> 01:56:54,701
BBC-ul conclude că
pentru Charles Dawson,

1461
01:56:55,012 --> 01:56:59,875
“Piltdown nu a fost o farsă singulară ci
punctul culminant al muncii de o viaţă.”

1462
01:57:02,014 --> 01:57:06,348
Totuşi Dawson nu a acţionat singur.
Partenerul lui în afacerea Piltdown

1463
01:57:06,564 --> 01:57:12,530
a fost un tânăr paleontolog şi preot iezuit:
Pierre Teilhard de Chardin.

1464
01:57:13,957 --> 01:57:18,093
"Eu tind să cred că a fost implicat şi
un preot catolic, Pierre de Chardin.

1465
01:57:18,221 --> 01:57:20,903
El chiar a introdus evoluţia
în Biserica Catolică.

1466
01:57:21,344 --> 01:57:24,740
El a spus: 'avem dovezi, avem acest
schelet jumătate om, jumătate maimuţă.'"

1467
01:57:25,354 --> 01:57:29,613
După moartea lui Dawson, Theilard, va
deveni mostenitorul descoperirii secolului,

1468
01:57:29,919 --> 01:57:35,690
şi poate că este omul cel mai responsabil
pentru normalizarea gândirii evolutioniste

1469
01:57:35,891 --> 01:57:38,261
în cultura occidentală de astăzi.

1470
01:57:38,896 --> 01:57:44,563
Teilhard va continua să lucreze în China şi
a participat la descoperirea Omului de Peking,

1471
01:57:44,692 --> 01:57:49,321
o colecţie de presuspuse verigi lipsă
care au dispărut misterios în 1941

1472
01:57:49,322 --> 01:57:52,688
înainte ca oricine să le
poată examina complet.

1473
01:57:53,149 --> 01:57:58,154
Din 175 de resturi fosile,
toate ar fi fost pierdute.

1474
01:57:58,491 --> 01:58:01,491
Doar însemnările şi fotografiile
făcute de Theilard

1475
01:58:01,492 --> 01:58:04,670
şi de echipa sa de oameni
de ştiinţă au rămas.

1476
01:58:04,718 --> 01:58:07,797
Criticii contemporani se îndoiesc de
autenticitatea descoperirilor

1477
01:58:07,798 --> 01:58:12,977
datorită asocierii lui Theilard cu
Dawson, falsificatorul Piltdown.

1478
01:58:13,709 --> 01:58:17,766
Dar înşelătoriile ştiinţifice ale lui Theilard
sunt nesemnificative în comparaţie

1479
01:58:17,767 --> 01:58:22,791
cu prăpastia teologică în care
a căutat să bage umanitatea.

1480
01:58:23,302 --> 01:58:30,124
El a scris:  “Este evoluţia o teorie, un
sistem sau o ipoteză? Este mult mai mult.

1481
01:58:30,269 --> 01:58:35,784
Este o condiţia generală în faţa căreia
toate teoriile, ipotezele şi sistemele

1482
01:58:35,785 --> 01:58:41,727
trebuie să îngenuncheze şi să îndeplinească
pentru a fi imaginabile şi adevărate.

1483
01:58:42,773 --> 01:58:46,638
Evoluţia  este o lumină care
iluminează toate faptele,

1484
01:58:46,639 --> 01:58:49,660
o curbă pe care toate liniile
trebuie să o urmeze.”

1485
01:58:50,231 --> 01:58:53,202
Tratat ca un apostat
de către Vatican

1486
01:58:53,203 --> 01:58:56,503
intersis de la catedră şi de la
publicarea scrierilor sale,

1487
01:58:56,960 --> 01:58:59,492
Theilard a devenit eroul
Protestanţilor sofisticaţi,

1488
01:58:59,654 --> 01:59:03,477
apoi a revenit în graţiile Romei,
26 de ani de la moartea sa.

1489
01:59:05,345 --> 01:59:09,260
Biserica Catolică, care odată
respingea doctrina evoluţiei,

1490
01:59:09,261 --> 01:59:13,235
pare a fi printre cei care au
îngenunchiat în faţa ipotezei ei,

1491
01:59:13,503 --> 01:59:16,129
în principal ca urmare
a influenţei lui Teilhard,

1492
01:59:16,310 --> 01:59:22,238
care va deveni un erou şi model pentru
o generaţie de preoţi şi teologi mai tineri.

1493
01:59:22,377 --> 01:59:24,769
El a pus bazele pentru
mişcările de reînnoire,

1494
01:59:24,931 --> 01:59:29,006
care au înflorit în cele din urmă
în timpul Vatican II.

1495
01:59:29,160 --> 01:59:33,586
Vatican II este documentul Catolic
care a lansat Mişcarea Ecumenică,

1496
01:59:33,726 --> 01:59:38,548
pentru scopul de a unii, în final,
toată omenirea într-o credinţă universală.

1497
01:59:38,743 --> 01:59:42,284
Evoluţia joacă un rol-cheie în
ecumenism deoarece

1498
01:59:42,435 --> 01:59:46,188
religiile păgâne ale lumii sunt
în mare bazate pe principiile ei.

1499
01:59:46,653 --> 01:59:49,804
Sub Papa Ioan Paul al II-lea.,
Roma consideră evoluţia

1500
01:59:50,005 --> 01:59:52,855
parte a adevărului Evangheliei.

1501
01:59:53,122 --> 01:59:57,801
Se relatează că Papa a pus autoritatea
Bisericii Romano-Catolice

1502
01:59:57,974 --> 02:00:05,054
ferm în sprijinul opiniei că omul este 
rezultatul unui proces treptat de evoluţie.

1503
02:00:05,463 --> 02:00:10,309
Dar influenţa acestui preot iezuit se va întinde
mult mai departe de zidurile Romei.

1504
02:00:10,442 --> 02:00:15,235
În 1985 autoarea Marilyn Ferguson
a publicat cartea ei controversată:

1505
02:00:15,413 --> 02:00:21,743
Conspiraţia Vărsătorului pe care USA Today
a numit-o 'manualul New Age.'

1506
02:00:21,882 --> 02:00:26,162
În ea, Ferguson descrie o conspiraţie
mondială a unor persoane care caută să

1507
02:00:26,163 --> 02:00:30,532
determine o schimbare a viziunii
despre lume în conştiinţa globală.

1508
02:00:30,996 --> 02:00:34,339
În  L. A. Times, Ferguson
a revelat că:

1509
02:00:34,519 --> 02:00:41,178
“Teilhard a fost numele cel mai adesea
menţionat de 185 de lideri în Mişcarea New Age,

1510
02:00:41,308 --> 02:00:46,165
atunci când Ferguson le-a cerut să numească
persoana cea mai influentă din viaţa lor.”

1511
02:00:46,406 --> 02:00:54,033
Până la sfârşitul sec. 20, Teilhard de Chardin
va fi cunoscut de mulţi ca tatăl New Age.

1512
02:00:55,135 --> 02:00:58,606
Teilhard a murit în 1955
dar moartea sa

1513
02:00:58,607 --> 02:01:02,076
a marcat doar începutul
meteoricei sale creşteri în faimă.

1514
02:01:02,222 --> 02:01:06,081
Tratatele sale, cenzurate pentru mult
timp, au fost publicate şi traduse rapid

1515
02:01:06,219 --> 02:01:08,163
în toate limbile majore.

1516
02:01:08,313 --> 02:01:13,277
Biblioteca Widener din Harvard conţine
acum un rând întreg de cărţi dedicate

1517
02:01:13,478 --> 02:01:16,355
scrierilor şi gândurilor lui Theilard.

1518
02:01:16,482 --> 02:01:20,932
Astăzi tot mai multe persoane,
atât creştini cat şi non-creştini,

1519
02:01:20,933 --> 02:01:25,090
acceptă vederile sale şi sunt foarte
interesaţi de studiul filosofiei sale.

1520
02:01:25,362 --> 02:01:29,378
El a devenit cunoscut pentru
teoria sa că omul evoluează

1521
02:01:29,379 --> 02:01:33,609
mental şi social către o
unitate spirituală finală.

1522
02:01:38,961 --> 02:01:43,281
A. J. Davis, cunoscut de unii
ca 'profetul noii revelaţii',

1523
02:01:43,431 --> 02:01:47,832
a primit un mesaj din lumea spiritelor
care solicita ca ştiinţele paleontologice

1524
02:01:47,964 --> 02:01:52,057
să  direcţioneze percepţia omului
despre Dumnezeu prin studiul naturii.

1525
02:01:52,393 --> 02:01:57,963
Este oare doar o coincidenţă faptul că
Teilhard, preot şi paleontolog,

1526
02:01:58,115 --> 02:02:01,975
va conduce lumea spre zorii
Noii Ere?

1527
02:02:02,126 --> 02:02:04,500
Cercetătorul Charles P. Henderson scrie:

1528
02:02:04,631 --> 02:02:08,710
“Acest paleontolog şi preot iezuit,
a luat ca misiune personală,

1529
02:02:08,821 --> 02:02:13,267
reconstrucţia celor mai elementare doctrine
creştine din punct de vedere ştiinţific.”

1530
02:02:14,054 --> 02:02:20,071
“Va face acest lucru prin eliminarea
tuturor obstacolelor dintre ştiinţă şi religie.”

1531
02:02:20,208 --> 02:02:22,965
“Va lua lecţiile învăţate din
studierea naturii,

1532
02:02:23,119 --> 02:02:27,450
ca bază pentru reconstruirea
credinţei Creştine.”

1533
02:02:30,789 --> 02:02:35,737
Ca şi exemplele similare ale lui
Swedenborg, Quimby şi M. B. Eddy,

1534
02:02:35,885 --> 02:02:39,211
Teilhard a încercat să nege
existenţa păcatului

1535
02:02:39,367 --> 02:02:42,163
şi a respins în mod deschis
Evanghelia biblică.

1536
02:02:42,305 --> 02:02:50,681
In 1947, Teilhard a spus: “Cu siguranţă nu au 
existat nici un Adam şi Eva sau un păcat originar.”

1537
02:02:51,444 --> 02:02:56,955
El a scris: “Păcatul original inhibă continuu
extinderea naturală a religiei noastre.

1538
02:02:57,097 --> 02:03:01,272
Acesta reprezintă niste lanţuri care împiedică
orice mişcări ale inimii sau capului.

1539
02:03:01,404 --> 02:03:04,989
Ne leagă de mâini şi de picioare,
şi stoarce tot sângele din noi

1540
02:03:04,989 --> 02:03:08,819
deoarece reprezintă
supravieţuirea unor idei fixe,

1541
02:03:08,945 --> 02:03:13,413
care sunt un anacronism în
sistemul nostru evolutiv de gândire.”

1542
02:03:14,068 --> 02:03:19,823
Un Buletin Catolic spune că: “în teologia lui
Teilhard, noi toţi devenim Hristos,

1543
02:03:20,073 --> 02:03:24,790
nu există nici un păcat originar şi,
prin urmare, nu este nevoie de răscumpărare.

1544
02:03:24,941 --> 02:03:31,162
Forţele evolutive ne transportă pe toţi către
dumnezeire şi toţi suntem creştini anonimi,

1545
02:03:31,162 --> 02:03:36,156
făcând credinţa în moartea literală
şi învierea lui Hristos inutilă."

1546
02:03:36,726 --> 02:03:41,885
Revista Ateul American înţelege
situaţia prea bine cînd scrie:

1547
02:03:42,035 --> 02:03:45,954
“Distrugeti-l pe Adam şi Eva şi păcatul
originar, şi în ruine veţi găsi

1548
02:03:46,088 --> 02:03:50,563
rămăşiţele patetice ale Fiului lui Dumnezeu
şi aţi înlăturat sensul morţii sale.”

1549
02:03:51,584 --> 02:03:55,831
Dar a intenţionat Teilhard
să submine Hristosul bibliei?

1550
02:03:55,967 --> 02:03:59,658
Unii au gândit astfel; deoarece
învăţăturile lui despre evoluţie

1551
02:03:59,659 --> 02:04:03,551
sunt similare cu misticismul
oriental şi teologia păgână:

1552
02:04:03,860 --> 02:04:12,643
"Întreaga teologie orientală păgână
subminează divinitatea lui Hristos

1553
02:04:12,853 --> 02:04:16,213
şi înaltă divinitatea umanităţii.

1554
02:04:17,381 --> 02:04:21,963
Misticismul oriental şi păgân vorbeşte
despre dumnezeul din interior,

1555
02:04:22,131 --> 02:04:25,794
Modul în care este creştinat este prin
a spune că Hristos este în mine.

1556
02:04:25,943 --> 02:04:30,661
Eu sunt Hristos sau Antihrist care
va veni este Hristos, sau Maitreya.

1557
02:04:30,974 --> 02:04:40,905
Totul, de fapt reduce lucrarea lui Hristos,
iar omul e înălţat la nivelul lui Hristos.

1558
02:04:41,697 --> 02:04:47,917
Veţi găsi că, în cele mai multe culte
Hristos nu primeşte poziţia de divinitate."

1559
02:04:48,215 --> 02:04:53,910
Un alt cercetător, scrie că: “Omul de ştiinţă
romano-catolic P.T. de Chardin învăţa că

1560
02:04:54,037 --> 02:05:01,116
dumnezeul care trebuie venerat este cel
care va apărea din evoluţia rasei umane.”

1561
02:05:02,330 --> 02:05:06,125
"Desigur, dorinţa omului este similară
cu lauda mândră a lui Lucifer.

1562
02:05:06,510 --> 02:05:12,140
Cartea lui Isaia spune despre el:
“Cum ai căzut din cer, Lucifer, fiu al zorilor!

1563
02:05:12,277 --> 02:05:15,623
Tu ziceai în inima ta:
'Mă voi sui în cer,

1564
02:05:15,795 --> 02:05:19,599
îmi voi ridica scaunul de domnie mai
sus de stelele lui Dumnezeu;

1565
02:05:19,765 --> 02:05:22,014
mă voi sui pe vârful norilor,

1566
02:05:22,405 --> 02:05:25,023
voi fi ca Cel Prea Înalt!'

1567
02:05:25,173 --> 02:05:28,585
Voi, voi, voi...
Tipul ăsta e un egoist!

1568
02:05:29,355 --> 02:05:33,744
Egocentrist auto-amăgit. Eu cred că el chiar
crede că va câştiga bătălia cu Dumnezeu

1569
02:05:34,244 --> 02:05:36,872
Oricum el a spus 'voi fi ca Cel Prea Înalt!'

1570
02:05:37,331 --> 02:05:39,758
Trebuie să fii foarte amăgit
doar să spui asta.

1571
02:05:39,856 --> 02:05:42,854
Acesta este visul imposibil.
Câţi 'Cel mai Înalt' pot fi?

1572
02:05:45,196 --> 02:05:47,953
De aceea Dumnezeu este numit
Dumnezeul Cel mai Înalt.

1573
02:05:49,110 --> 02:05:51,131
Există multi alţii care
se pretind dumnezei,

1574
02:05:52,220 --> 02:05:55,854
dar El le spune în Ieremia
cap. 10, versetele 10 şi 11:

1575
02:05:55,988 --> 02:05:58,471
Eu sunt Dumnezeul adevărat
care a creat universul.

1576
02:05:58,607 --> 02:06:08,823
Spune dumnezeilor care nu au făcut cerul şi
pământul ca vor dispărea de sub cer şi de pe pământ.

1577
02:06:10,215 --> 02:06:15,515
Cu această ambiţie 'voi fi ca Cel mai Înalt',
Lucifer anulează monoteismul,

1578
02:06:15,515 --> 02:06:20,741
adică un singur Dumnezeu adevărat,
şi introduce politeismul,

1579
02:06:21,286 --> 02:06:24,550
vor fi o mulţime de dumnezei!
'Iar eu voi fi unul dintre ei.'

1580
02:06:24,694 --> 02:06:26,927
De fapt, el ar fi cel suprem."

1581
02:06:27,053 --> 02:06:29,667
Dorinţa lui Lucifer de a fi
ca cel mai înalt Dumnezeu

1582
02:06:29,818 --> 02:06:33,033
l-a forţat să falsifice
lucrările lui Dumnezeu.

1583
02:06:33,183 --> 02:06:40,343
De aceea există atât de multe similitudini între
religiile păgâne ale lumii şi creştinism.

1584
02:06:41,108 --> 02:06:45,152
Cultul zeiţei mamă-fecioară este probabil
cel mai bun exemplu al acestui fapt.

1585
02:06:45,283 --> 02:06:48,608
Cercetatorii bibliei cred că promisiunea
lui Dumnezeu în Grădina Edenului

1586
02:06:48,609 --> 02:06:55,351
referitoare la sămânţa femeii în loc de cea a bărbatului
este cea mai veche referire la naşterea din fecioară.

1587
02:06:55,400 --> 02:07:00,790
Din acest motiv găsim atât de multe
fecioare false în religiile păgâne,

1588
02:07:01,095 --> 02:07:04,902
mame care arată foarte similar cu
picturile Fecioarei Maria,

1589
02:07:05,054 --> 02:07:08,378
ţinându-şi fii lor care sunt
numiţi adesea Mântuitori.

1590
02:07:08,518 --> 02:07:14,423
În păgânism, unul din numele date
zeiţei-mamă este: Împărăteasa Cerului,

1591
02:07:14,581 --> 02:07:18,786
titlu pe care, de asemenea, Roma l-a dat
Fecioarei Maria Catolice.

1592
02:07:19,103 --> 02:07:24,199
Dar În Biblie, Maria nu a fost niciodată
numită Împărăteasă şi nimeni nu i se ruga.

1593
02:07:24,340 --> 02:07:28,318
De fapt, în cartea lui Ieremia
Dumnezeu condamnă, în special,

1594
02:07:28,464 --> 02:07:32,073
rugăciunile şi darurile
la aşa zisa Împărăteasă a Cerului.

1595
02:07:33,006 --> 02:07:36,213
Această confuzie a determinat
pe unii New Age-ri să sugereze

1596
02:07:36,214 --> 02:07:39,355
că Creştinismul este bazat
pe doctrine păgâne.

1597
02:07:40,086 --> 02:07:44,257
Autorul New Age, David Icke scrie:
“Isus a fost născut dintr-o fecioară.

1598
02:07:44,426 --> 02:07:50,340
Dar la fel şi Krishna, Buddha, Lao-Tze,
Confucius, Horus, Ra, Zoroastru, Prometeus,

1599
02:07:50,474 --> 02:07:56,553
Perseus, Apolo, Mercur, Baldur, Quetzalcoal
şi prea mulţi alţii pentru ai menţiona."

1600
02:07:59,396 --> 02:08:03,182
Ce Icke şi New Age-rii nu reuşesc
să înţeleagă este că Satana

1601
02:08:03,450 --> 02:08:08,205
a falsificat de secole promisiunea lui
Dumnezeu în ceea ce priveşte un salvator,

1602
02:08:08,764 --> 02:08:13,573
adică ce Dumnezeu a promis în Grădina Edenului,
atunci când a vorbit de sămânţa femeii,

1603
02:08:13,716 --> 02:08:16,042
care va zdrobi capul şarpelui.

1604
02:08:16,093 --> 02:08:20,536
Aşa cum Dumnezeu a pus bazele
pentru Mesia prin profeţiile biblice,

1605
02:08:21,012 --> 02:08:22,909
şi le-a împlinit prin Isus Hristos,

1606
02:08:23,108 --> 02:08:30,211
la fel şi Satana a pregătit lumea  prin vechile
religii ale misterelor pentru venirea lui Antihrist.

1607
02:08:30,529 --> 02:08:33,713
Prefixul grec 'anti'
are două înţelesuri.

1608
02:08:33,840 --> 02:08:38,682
Inseamnă  'împotriva' dar şi
'alt' sau 'în locul'.

1609
02:08:38,884 --> 02:08:43,034
Prin urmare 'Antihrist' este
literalmente 'un alt Hristos'.

1610
02:08:44,272 --> 02:08:50,852
Teilhard de Chardin cunoscut ca cel mai citat
scriitor de către ocultiştii New Age principali,

1611
02:08:50,993 --> 02:08:57,397
defineşte poate mai bine decât oricine
antihrist-ul proorocit de mişcarea New Age.

1612
02:08:57,554 --> 02:09:01,876
Teihlard a spus: “Cred ca Mesia
pe care-l aşteptăm,

1613
02:09:02,198 --> 02:09:06,681
pe care toţi fără îndoială îl aşteapta,
este Hristosul universal.

1614
02:09:06,824 --> 02:09:10,203
Cu alte cuvinte, Hristos al evoluţiei.”

1615
02:09:10,485 --> 02:09:15,167
Teilhard a spus: “O convergenţă generală a
religiilor în jurul unui Hristos universal ,

1616
02:09:15,313 --> 02:09:18,788
care le satisface pe
toate în mod fundamental.

1617
02:09:18,789 --> 02:09:22,341
Asta mi se pare singura
convertire posibilă a lumii

1618
02:09:22,442 --> 02:09:27,307
şi singura formă în care o religie
a viitorului poate fi concepută.”

1619
02:09:29,335 --> 02:09:33,226
Vederile lui Teilhard au fost călduros
salutate de către Papa Ioan Paul al II-lea.,

1620
02:09:33,590 --> 02:09:37,915
care a lăudat repercursiunile minunate
ale cercetărilor şi investigaţiilor lui.

1621
02:09:38,240 --> 02:09:41,813
Papa a promovat viziunile lui Teilhard
prin intermediul mişcării ecumenice.

1622
02:09:42,440 --> 02:09:47,239
"Papa este liderul unei mişcări ecumenice
cum lumea nu a văzut vreodată.

1623
02:09:47,672 --> 02:09:51,989
El a adunat 160 de lideri a
12 religii majore acolo în Asisi.

1624
02:09:52,476 --> 02:09:56,444
Cine a fost acolo? Veneratori de şerpi,
literalmente, închinători la şerpi.

1625
02:09:56,980 --> 02:09:59,217
Adoratori ai focului,
spiritişti, animişti,

1626
02:09:59,741 --> 02:10:02,646
musulmani, Hinduşi, budişti,
şamanii din America de Sud,

1627
02:10:03,037 --> 02:10:08,456
pictaţi, cu pene, fetişuri şi zurgălăi,
mergând la microfon.

1628
02:10:08,928 --> 02:10:12,470
Şi el a spus: 'ne rugăm cu toţii
la acelaşi Dumnezeu,

1629
02:10:12,471 --> 02:10:16,011
rugăciunea noastră creează o energie
spirituală care aduce pacea.'

1630
02:10:17,361 --> 02:10:21,758
Este o mişcare ecumenică,
nu sunt doar catolicii.

1631
02:10:21,993 --> 02:10:25,679
Putem vedea cum toţi se alătură
Bisericii Catolice.

1632
02:10:25,918 --> 02:10:30,636
Capul ecleziastic al Bisericii Angliei,
arhiepiscopul de Cantenburi spune:

1633
02:10:30,672 --> 02:10:32,814
'trebuie să ne întoarcem
sub autoritatea papală.'

1634
02:10:32,844 --> 02:10:37,318
Robert Schuller întreabă:
'Cum ne întoarcem acasă?'

1635
02:10:37,547 --> 02:10:41,683
Toată lumea spune că ar trebui să
fie recunoscută conducerea Papei.

1636
02:10:41,748 --> 02:10:47,122
Deci avem această mişcare ecumenică
prin care toţi se vor uni sub Roma."

1637
02:10:47,271 --> 02:10:50,161
Mişcarea ecumenică l-a convins pe
Papa Ioan Paul al II-lea.

1638
02:10:50,162 --> 02:10:54,150
sa-şi pună un costum păgân
în sens literal şi figurativ.

1639
02:10:54,384 --> 02:11:00,240
Papa a sărutat Coranul, o carte care neagă
vehement pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu.

1640
02:11:00,416 --> 02:11:05,437
L-a lăsat pe prietenul său, Dalai Lama,
să înlocuie crucea, cu o statuie a lui Buddha

1641
02:11:05,568 --> 02:11:08,735
pe altarul Bisericii Sf. Petru din Asisi,

1642
02:11:08,766 --> 02:11:13,311
şi pe Dalai Lama şi călugării lui
să efectueze ritualul lor buddist acolo.

1643
02:11:13,745 --> 02:11:17,090
Papa a primit chiar şi semnul
lui Shiva pe frunte.

1644
02:11:17,240 --> 02:11:21,458
Shiva este zeul hindus care
este numit Domnul Morţii.

1645
02:11:21,796 --> 02:11:24,195
Tulburător pentru unii
cercetători este faptul că

1646
02:11:24,332 --> 02:11:28,889
Shiva, conform Bibliei Satanice,
este un sinonim pentru Satana.

1647
02:11:30,284 --> 02:11:33,120
Imboldul de a institui o religie universală

1648
02:11:33,221 --> 02:11:36,656
a influenţat şi unele dintre cele mai
înalte nivele ale bisericii Protestante.

1649
02:11:37,505 --> 02:11:41,090
Doi mari susţinători ai Papei
Ioan Paul sunt Robert Schuller,

1650
02:11:41,236 --> 02:11:44,868
care a călătorit la Roma special pentru a
cere binecuvântarea Papei

1651
02:11:45,018 --> 02:11:47,147
pentru construţia
Catedralei lui de Cristal,

1652
02:11:47,222 --> 02:11:53,500
şi reverendul Billy Graham care l-a numit pe Papa:
'cel mai mare lider religios al lumii moderne',

1653
02:11:53,648 --> 02:11:58,349
şi 'unul dintre cei mai morali şi
spirituali lideri ai secolului'.

1654
02:11:59,133 --> 02:12:03,824
Împreună Schuller şi Graham, care influenţează
milioane de oameni din întreaga lume,

1655
02:12:03,959 --> 02:12:07,581
par să susţină în mod deschis
mişcarea ecumenică a Papei.

1656
02:12:07,875 --> 02:12:10,402
Ascultă acum şi judecă singur dacă

1657
02:12:10,439 --> 02:12:16,976
Cristosul pe care îl predică este cel al Bibliei
sau Cristosul Universal al New Age:

1658
02:12:17,389 --> 02:12:21,161
"- Spune-mi care crezi că
este viitorul creştinismului?

1659
02:12:22,186 --> 02:12:25,986
- Ei bine Creştinismul, şi fiind
un credincios adevărat, ştii,

1660
02:12:26,018 --> 02:12:33,677
cred că e trupul lui Hristos, care e format
din toate grupurile creştine din lume,

1661
02:12:33,917 --> 02:12:36,969
sau din afara grupurilor creştine.

1662
02:12:37,259 --> 02:12:41,835
Eu cred că oricine iubeşte pe
Cristos sau îl ştie pe Cristos,

1663
02:12:42,364 --> 02:12:47,142
fie conştient sau nu,
sunt membrii ai trupului lui Hristos.

1664
02:12:47,227 --> 02:12:51,540
Şi eu nu cred că vom vedea
o mare renaştere,

1665
02:12:51,715 --> 02:12:54,687
care să întoarcă toată lumea
la Cristos vreodată.

1666
02:12:54,964 --> 02:12:59,709
Cred că apostolul Iacob a răspuns la aceasta
la primul Conciliu din Ierusalim,

1667
02:13:00,183 --> 02:13:04,783
când a spus că scopul lui Dumnezeu în acest veac
este de a chema un popor pentru numele Lui,

1668
02:13:05,309 --> 02:13:11,628
şi asta face Dumnezeu astăzi,
cheamă un popor pentru numele Lui,

1669
02:13:11,762 --> 02:13:19,016
indiferent că provin din lumea islamică,
budistă, creştină sau ateistă;

1670
02:13:20,381 --> 02:13:24,729
ei sunt membri ai trupului lui Cristos
deoarece au fost chemaţi de Dumnezeu.

1671
02:13:25,062 --> 02:13:29,564
Poate că ei nici nu cunosc numele
lui Isus, dar ştiu în inima lor

1672
02:13:29,736 --> 02:13:36,180
că au nevoie de ceva ce nu au şi se
îndreaptă spre singura lumină pe care o au,

1673
02:13:36,316 --> 02:13:40,148
şi cred că ei sunt mântuiţi
şi că vor fi cu noi în ceruri.

1674
02:13:40,719 --> 02:13:43,972
- Fantastic! Sunt atât de încântat
să te aud că spui asta!

1675
02:13:44,144 --> 02:13:46,624
Mila lui Dumnezeu este aşa de largă.

1676
02:13:46,649 --> 02:13:50,249
Mila lui Dumnezeu este aşa de LARGĂ."

1677
02:13:50,542 --> 02:13:53,784
Isus a spus: “... LARGĂ este poarta
şi lată este calea

1678
02:13:53,818 --> 02:13:57,499
care duce la pieire şi mulţi
sunt cei care o află.

1679
02:13:58,734 --> 02:14:04,984
Dar strîmtă este poarta, îngustă
este calea care duce la viaţă, şi
puţini sînt cei ce o află.

1680
02:14:05,303 --> 02:14:11,917
Feriţi-vă de proorocii mincinoşi,
care vin la voi în haine de oi, iar pe
dinăuntru sunt lupi răpitori. “ Matei 7:13-15

1681
02:14:12,723 --> 02:14:16,086
Conceptul New Age este că mulţii
Cristoşi ai păgânismului

1682
02:14:16,225 --> 02:14:19,898
se însumează cumva într-un singur
Cristos Universal.

1683
02:14:21,032 --> 02:14:24,089
Dar Isus a spus:
“Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.

1684
02:14:24,507 --> 02:14:27,788
Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.

1685
02:14:28,100 --> 02:14:30,203
El a spus: “Eu sunt uşa oilor.

1686
02:14:30,346 --> 02:14:33,892
Toţi câţi au venit mai înainte
de Mine sunt hoţi şi tâlhari, ...”

1687
02:14:34,714 --> 02:14:40,159
Biblia confirmă că: “este un singur Dumnezeu, şi
un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni:

1688
02:14:40,286 --> 02:14:43,008
Omul Isus Cristos,
Care S-a dat pe Sine

1689
02:14:43,167 --> 02:14:46,906
ca preţ de răscumpărare pentru toţi:
faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită,

1690
02:14:46,969 --> 02:14:51,845
În nimeni altul nu este mîntuire:
căci nu este sub cer nici un

1691
02:14:51,982 --> 02:14:55,979
alt Nume dat oamenilor,
în care trebuie să fim mîntuiţi.”

1692
02:14:56,256 --> 02:15:00,062
Isus a avertizat că: “...se vor scula Hristoşi
mincinoşi şi prooroci mincinoşi;

1693
02:15:00,528 --> 02:15:07,249
Dar Domnul spune: “Eu sînt Uşa. Dacă intră
cineva prin Mine, va fi mîntuit;

1694
02:15:08,856 --> 02:15:13,298
Când Domnul se va întoarce El va rezolva
conflictul despre cine este adevăratul Hristos.

1695
02:15:13,460 --> 02:15:16,924
Biblia spune că: “la arătarea Domnului
nostru Isus Hristos,

1696
02:15:17,107 --> 02:15:23,435
va arăta cine este Binecuvîntat şi
singur Stăpânitor, Împăratul împăraţilor
şi Domnul domnilor,

1697
02:15:23,828 --> 02:15:27,747
Scriptura spune că Dumnezeu l-a înălţat
pe Isus şi i-a dat un nume care este

1698
02:15:27,889 --> 02:15:32,077
mai presus de orice nume; Ca la numele lui
Iisus tot genunchiul să se plece,

1699
02:15:32,416 --> 02:15:36,146
al celor cereşti şi al celor pământeşti
şi al celor de dedesubt,

1700
02:15:36,295 --> 02:15:42,235
şi orice limbă să mărturisească,
spre slava lui Dumnezeu Tatăl,
că Isus Hristos este Domnul.

1701
02:15:42,372 --> 02:15:44,974
Dacă mărturiseşti deci cu
gura ta pe Isus ca Domn,

1702
02:15:45,115 --> 02:15:50,734
şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu
L-a înviat din morţi, vei fi mîntuit.”

1703
02:15:51,653 --> 02:15:55,829
Persoana şi caracterul lui Isus
stă în chiar inima Evangheliei.

1704
02:15:56,028 --> 02:16:01,473
Isus a spus: “Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat,

1705
02:16:01,632 --> 02:16:04,511
şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.“

1706
02:16:04,635 --> 02:16:08,476
Satana ştie acest lucru, şi prin mişcarea
New Age a învăţat milioane

1707
02:16:08,626 --> 02:16:12,737
să creadă în alt Isus şi în
alt Cristos - Anticrist.

1708
02:16:13,656 --> 02:16:18,461
Apostolul Ioan scrie: “Copilaşilor, este ceasul
cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că

1709
02:16:18,519 --> 02:16:22,351
are să vină anticrist, să ştiţi că
acum s-au ridicat mulţi anticrişti:

1710
02:16:22,652 --> 02:16:25,582
prin aceasta cunoaştem că
este ceasul de pe urmă.”

1711
02:16:26,407 --> 02:16:32,284
Antihrist va fi manifestarea dorintei Satanei
de a se înălţa mai presus de Dumnezeu.

1712
02:16:32,562 --> 02:16:39,397
Biblia spune că anticristul: “se înalţă mai
presus de tot ce se numeşte “Dumnezeu”,
sau de ce este vrednic de închinare,

1713
02:16:39,919 --> 02:16:45,909
aşa încât să se aşeze în templul lui Dumnezeu,
dându-se pe sine drept dumnezeu.

1714
02:16:46,057 --> 02:16:51,429
Şi toţi locuitorii pămîntului i se vor închina,
toţi aceia al căror nume n-a fost scris ...
în cartea vieţii ...”

1715
02:16:54,351 --> 02:16:56,893
Cei mai mulţi cercetători cred
că Mişcarea New Age,

1716
02:16:57,054 --> 02:17:01,067
combinată cu o Nouă Ordine Mondială
va uni în cele din urmă lumea

1717
02:17:01,068 --> 02:17:04,336
pentru a servi şi a se închina
acestui om al păcatului.

1718
02:17:54,414 --> 02:17:58,072
Mulţi cercetători cred că
momentul apariţiei lui Antihrist

1719
02:17:58,220 --> 02:18:02,489
este mai aproape acum decât oricând înainte,
în special deoarece Organizaţia Naţiunilor Unite

1720
02:18:02,636 --> 02:18:06,522
a lansat o iniţiativă globală de a
instituii o religie globală,

1721
02:18:06,672 --> 02:18:09,612
după cum reiese
din acest raport al CBN:

1722
02:18:09,672 --> 02:18:13,106
"Mai multe organizaţii liberale,
inclusiv Naţiunile Unite,

1723
02:18:13,206 --> 02:18:16,498
urmăresc dezvoltarea unei
organizaţii religioase globale.

1724
02:18:16,811 --> 02:18:21,335
Astăzi la a 55-a aniversare a Naţiunilor Unite,
reportera CBN Wendy Griffin

1725
02:18:21,484 --> 02:18:25,708
explorează ceea ce este în spatele acestei
presiuni pentru o voce globală religioasă:

1726
02:18:28,191 --> 02:18:33,496
'După un timp tobele, cântările şi rugăciunile,
reprezentând multe din religiile lumii,

1727
02:18:33,697 --> 02:18:35,791
au început să sune la fel.

1728
02:18:36,339 --> 02:18:39,910
cumva pierzăndu-şi 'aroma' într-un
cazan de supă spirituală.

1729
02:18:40,155 --> 02:18:43,676
Primul Congres de Pace al Milenniului
al liderilor religioşi şi spirituali

1730
02:18:43,818 --> 02:18:46,183
a avut loc la Naţiunile Unite în august,

1731
02:18:46,348 --> 02:18:50,502
şi unii cred că a marcat primul pas
important către o mişcare de a introduce

1732
02:18:50,603 --> 02:18:55,448
un Organism Spiritual Global care într-o zi
va putea vorbi pentru toate religiile.

1733
02:18:56,113 --> 02:18:58,205
Robert McGinnes, membru al
Consiliului de Cercetare Familială,

1734
02:18:58,274 --> 02:19:02,388
spune că se pare că există un plan care să unească
oamenii sub o singură organizaţie religioasă

1735
02:19:02,567 --> 02:19:06,440
în scopul de a  accepta
obiectivele ONU cum ar fi:

1736
02:19:06,597 --> 02:19:10,297
controlul populaţiei, dreptul la avort
şi un singur guvern mondial.

1737
02:19:10,776 --> 02:19:15,573
'- În loc de toţi aceşti dumnezei diferiţi,
poate că există un singur Dumnezeu,

1738
02:19:15,853 --> 02:19:21,909
care se manifestă şi se arată pe el însuşi
în moduri diferite pentru oameni diferiţi.

1739
02:19:22,002 --> 02:19:23,865
Ce ziceţi de asta?' 
Ted Turner

1740
02:19:24,027 --> 02:19:28,919
Fondatorul CNN şi miliardarul Ted Turner a fost
preşedintele de onoare al Congresului Religiior Lumii

1741
02:19:28,929 --> 02:19:32,339
Turner, care este cunoscut pentru vederile
Sale critice faţă de creştinătatea Biblică

1742
02:19:32,374 --> 02:19:36,767
a promovat conceptul New Age
că sunt multe căi care duc în Cer:

1743
02:19:36,811 --> 02:19:43,871
'- Lucrul care m-a deranjat e faptul că secta
mea religioasă creştină era foarte intolerantă.

1744
02:19:44,034 --> 02:19:47,417
Nu intolerantă faţă de
libertatea religioasă a altora,

1745
02:19:47,554 --> 02:19:52,269
ci ei gândeau că noi suntem
singurii care mergem în Cer.''

1746
02:19:52,650 --> 02:19:56,166
Suporterii unei Voci Globale Religioase
au criticat aspru

1747
02:19:56,167 --> 02:19:59,841
Creştinii Evanghelici, care refuză
să accepte obiectivele lor New Age.

1748
02:19:59,974 --> 02:20:04,577
Deşi ei spun că nu este o religie,
criticii susţin că predică o teologie.

1749
02:20:04,578 --> 02:20:08,982
Teologie care învaţă acceptarea şi
diversitatea dintre toate credinţele.

1750
02:20:09,015 --> 02:20:12,894
Cei care promovează  o Organizaţie
Religioasă  Globală cred că toate religiile,

1751
02:20:13,037 --> 02:20:17,391
deşi diferite la suprafaţă,
sunt fiecare căi valabile spre Dumnezeu."

1752
02:20:18,058 --> 02:20:24,322
"Naţiunilor Unite este un foarte interesant
şi complex organism compus din

1753
02:20:24,323 --> 02:20:29,258
sute şi sute de grupuri New Age
care formează o reţea.

1754
02:20:29,363 --> 02:20:37,111
Activişti politici care vor să introducă
o contopire de idei spirituale.

1755
02:20:37,598 --> 02:20:41,817
Şi suntem avertizati în Biblie că ceea ce
trebuie să aibă loc, pentru ca lumea

1756
02:20:41,818 --> 02:20:46,036
să înalţe această singură persoană,
care va fi lider mondial,

1757
02:20:46,143 --> 02:20:49,230
este ca ideile noastre spirituale
să se contopească,

1758
02:20:49,255 --> 02:20:54,555
pentru a înălţa această persoană
care va convinge omenirea

1759
02:20:54,735 --> 02:20:59,864
că el este Cristosul,
... că el este liderul lumii."

1760
02:21:00,229 --> 02:21:05,293
Naţiunile Unite sunt parte a acestui
proces de condiţionare.

1761
02:21:05,873 --> 02:21:09,321
Principalul motiv pentru
unificare spirituală

1762
02:21:09,446 --> 02:21:13,146
este de a globaliza un fel de
Religie Unică Mondială,

1763
02:21:14,448 --> 02:21:21,358
ideea ca printr-o Mentalitate Unificată,
o Conştiinţă Mentală asemănătoare,

1764
02:21:21,441 --> 02:21:26,538
omenirea poate evolua
către Conştiinţa Divină.

1765
02:21:27,973 --> 02:21:31,293
Dar ce reprezintă
această Conştiinţă Mentală,

1766
02:21:31,457 --> 02:21:35,043
această Mentalitate Unificată,
care va aduce lumea împreună?

1767
02:21:36,675 --> 02:21:40,985
Biblia prezice zece împăraţi
care intr-o zi vor conduce lumea,

1768
02:21:41,114 --> 02:21:47,953
zicând: “Aceştia au un singur cuget şi
puterea şi stăpânirea lor o dau fiarei.”

1769
02:21:48,300 --> 02:21:52,190
Cercetătorii susţin că influenţa principală
din spatele Naţiunilor Unite

1770
02:21:52,827 --> 02:21:56,426
este o organizaţie cunoscută
ca Societatea Teosofică,

1771
02:21:56,584 --> 02:22:02,494
considerată de unii a fi cea mai puternică
organizaţie ocultă din lumea modernă.

1772
02:22:02,674 --> 02:22:06,694
Societatea Teosofică a avut mai mult
impact asupra Naţiunilor Unite

1773
02:22:06,833 --> 02:22:11,564
decât orice altă instituţie religioasă
fie creştină sau ocultă.

1774
02:22:12,472 --> 02:22:18,888
Casa Teosofiei, după cum este cunoscută a fost
fondată de către Madame H.P. Blavatsky.

1775
02:22:19,915 --> 02:22:22,662
"Madame Blavatsky a fost un mistic,

1776
02:22:22,796 --> 02:22:27,600
şi ea avea cu adevarat puteri supranaturale,
a avut un impact enorm asupra oamenilor.

1777
02:22:27,778 --> 02:22:32,319
A reuşit să atragă mulţi din oamenii
de frunte ai lumii în organizaţia ei;

1778
02:22:32,445 --> 02:22:37,680
Oameni ca Arthur Collin Doyle, care
a scris poveştile cu Sherlock Holmes,

1779
02:22:37,825 --> 02:22:41,302
Thomas Edison a fost unul dintre
discipolii ei,

1780
02:22:41,446 --> 02:22:46,398
ca şi William Stead unul din cei mai
bogaţi membrii al societăţii secrete

1781
02:22:46,789 --> 02:22:50,062
creata de Cecil Rhodes, care a devenit
Consiliul pentru Relaţii Externe
[Council on Foreign Relations - CFR].

1782
02:22:50,396 --> 02:22:55,366
Mulţi oameni cheie din secolul 19
s-au alăturat Teosofiei.

1783
02:22:55,696 --> 02:23:00,346
În secolul 20, Margaret Sanger şi Adolf Hitler
au fost au fost discipoli ai Teosofiei,

1784
02:23:00,397 --> 02:23:09,755
ca şi oameni ca Robert Muller,
Adjunctul Secretarului General al ONU,

1785
02:23:09,917 --> 02:23:15,432
pentru că principala forţă motrice
din spatele ideii Naţiunilor Unite

1786
02:23:15,457 --> 02:23:18,057
şi a Guvernării Globale
este Ocultismul."

1787
02:23:21,150 --> 02:23:27,135
În 1888, Blavatsky a publicat faimoasa
ei lucrare: 'Doctrina Secretă'.

1788
02:23:27,282 --> 02:23:31,611
O carte venerată de practicanţii
ocultismului din întreaga lume.

1789
02:23:31,846 --> 02:23:36,988
Adolf Hitler ar fi dormit cu o copie
a acestei cărţi la marginea patului.

1790
02:23:37,163 --> 02:23:42,931
Blavatsky a subintitulat cartea:
'Sinteza ştiinţei, religiei şi filosofiei'.

1791
02:23:43,225 --> 02:23:46,865
Doctrina secretă este plină cu
înţelepciunea antică a misterelor,

1792
02:23:47,012 --> 02:23:52,155
care un secol mai târziu continuă
să ţină cititorii New Age vrăjiţi.

1793
02:23:53,202 --> 02:23:58,693
"Este imposibil pentru o fată cu 6,
7 clase să fi putut scrie asta.

1794
02:23:58,849 --> 02:24:05,588
Aceste cărţi au fost clar-audiate de la
un spirit demonic pe care ea îl numeşte Koot Humi.

1795
02:24:05,743 --> 02:24:13,105
Şi a călătorit în Tibet şi India, unde
chiar şi-a cunoscut Maestrul."

1796
02:24:15,617 --> 02:24:19,116
Koot Humi este numele dat unui
Spirit Maestru Tibetan,

1797
02:24:19,209 --> 02:24:22,405
care a fost profesorul lui
Blavatsky în timpul vieţii ei.

1798
02:24:22,927 --> 02:24:26,721
Blavatsky este înfăţişată aici împreună cu
unii dintre Maeştrii sau Fiinţe Spirituale,

1799
02:24:26,769 --> 02:24:28,685
cu care a comunicat şi
pe care i-a admirat:

1800
02:24:28,738 --> 02:24:32,081
Koot Humi, El Morya şi Saint Germain.

1801
02:24:32,531 --> 02:24:37,458
Sub ordinele unor asemenea spirite
misterioase misiunea lui Blavatsky

1802
02:24:37,558 --> 02:24:41,068
a fost să confere o înţelegere filosofică
a fenomenelor neexplicate

1803
02:24:41,169 --> 02:24:45,667
cum ar fi bătăile misterioase şi alte comunicări
cu spiritele care au avut loc în Occident.

1804
02:24:47,724 --> 02:24:51,466
Blavatsky a pretins că:
“Fenomenele spirituale,

1805
02:24:51,467 --> 02:24:55,463
fără filosofia ocultismului sunt
periculoase şi înşelătoare.”

1806
02:24:56,116 --> 02:24:59,825
Din acest motiv aparent,
fiinţele spirituale i-au comandat

1807
02:24:59,826 --> 02:25:03,298
lui Blavatsky să pornească
Societatea Teosofică.

1808
02:25:03,598 --> 02:25:07,590
Site-ul oficial al Societăţii din
Adyar, India, scrie:

1809
02:25:07,917 --> 02:25:14,261
“Se poate spune că societatea Teosofică
a început când H. P. Blavtasky,

1810
02:25:14,262 --> 02:25:20,518
din ordin de la Maestru s-a întors din India
în 1871 pentru ca să înfiinţeze o organizaţie

1811
02:25:20,728 --> 02:25:26,771
prin care Occidentul şi lumea în general,
vor fi instruite în adevărata spiritualitate.”

1812
02:25:27,245 --> 02:25:33,166
Ziua de naştere oficială a Societătii
a venit patru ani mai târziu în 1875,

1813
02:25:33,301 --> 02:25:40,271
cu anuntul formal al lui  H. S. Olcott,
preşedinte şi co-fondator al organizaţiei.

1814
02:25:40,449 --> 02:25:47,662
Blavatsky va converti ceea ce a început ca
'Mişcarea Noul Gând' într-un sistem religios,

1815
02:25:47,798 --> 02:25:51,029
care va schimba fundamental
înţelegerea occidentală a lui Dumnezeu

1816
02:25:51,145 --> 02:25:53,660
şi relaţia lui cu umanitatea.

1817
02:25:54,057 --> 02:25:58,212
În timp ce America timpurie a recunoscut
Evanghelia lui Isus Hristos

1818
02:25:58,362 --> 02:26:03,217
ca singura cale spre mântuire,
învăţăturile teosofice susţin

1819
02:26:03,218 --> 02:26:08,792
unitatea esenţială a tuturor religiilor
şi omniprezenţa spiritului divin.

1820
02:26:10,200 --> 02:26:17,317
Teosofia declară că a fost formată pe baza
unei “fraternitati universale a omenirii.”

1821
02:26:21,001 --> 02:26:24,945
Totuşi Blavatsky va învăţa mult mai mult
decât fraternitate universală.

1822
02:26:25,072 --> 02:26:28,543
Ea va duce Mişcarea Noua Gândire
la dimensiunea următoare,

1823
02:26:28,686 --> 02:26:33,312
dezvăluind pe deplin sursa puterii
acesteia în scrierile ei voluminoase.

1824
02:26:33,460 --> 02:26:36,894
"Aceste volume i-au fost comunicate ei
prin 'clar-audiţie' [channeling],

1825
02:26:36,929 --> 02:26:39,859
şi sunt foarte complexe,
foarte erudite.

1826
02:26:39,991 --> 02:26:46,723
Dar dacă le citiţi veţi descoperi că ea a respins
Dumnezeul Bibliei şi l-a îmbrăţişat pe Lucifer.

1827
02:26:46,814 --> 02:26:49,273
şi nu se ascunde."

1828
02:26:49,378 --> 02:26:52,178
"... a subliniat că Satana ar fi
Dumnezeul adevărat,

1829
02:26:53,560 --> 02:26:57,047
şi prin îndemnul lui către Adam şi Eva
de a se împărtăşi din fruct

1830
02:26:57,211 --> 02:27:00,538
el i-a întors spre
adevărata divinitate.

1831
02:27:00,731 --> 02:27:03,814
El e cel care într-adevăr a eliberat de fapt
omenirea, în învăţăturile lui Blavatsky."

1832
02:27:03,970 --> 02:27:09,936
Potrivit lui Blavatsky, Satana este de fapt,
Dumnezeu, iar Iehova (Dumnezeul Bibliei),

1833
02:27:10,037 --> 02:27:13,710
este diavolul adevărat
şi duşman al umanităţii.

1834
02:27:13,844 --> 02:27:18,975
Blavatsky a scris: “Denumirea
'Satana' aparţine de drept

1835
02:27:18,976 --> 02:27:22,854
primului şi celui mai crud adversar
al tuturor celorlalţi dumnezei,

1836
02:27:22,926 --> 02:27:28,821
lui Iehova, nu şarpelui care a spus numai
cuvinte de compătimire şi de înţelepciune."

1837
02:27:29,102 --> 02:27:34,085
În altă parte ea scrie:”Satana şarpele
din Geneza este adevăratul creator

1838
02:27:34,156 --> 02:27:37,961
şi binefăcător, tatăl
umanităţii spirituale,

1839
02:27:38,129 --> 02:27:43,498
pentru că el e cel care a deschis ochii
automatonului (Adam) creat de Iehova."

1840
02:27:45,187 --> 02:27:51,557
În Doctrina Secretă a zis: “În vechime
şi în realitate, Lucifer sau Luciferus,

1841
02:27:51,735 --> 02:27:58,741
este numele fiinţei angelice care prezidează
peste lumina adevărului ca peste lumina zilei.

1842
02:27:59,297 --> 02:28:06,994
Lucifer este lumină cerească şi pământească,
Duhul Sfânt şi Satana în acelaşi timp ...

1843
02:28:07,749 --> 02:28:12,919
Şi acum este dovedit, zice ea ,
ca Satana sau balaurul mare şi roşu,

1844
02:28:13,043 --> 02:28:17,594
'Domn al Fosforului' şi Lucifer,
sau 'Purtătorul-Luminii', este în noi...

1845
02:28:17,626 --> 02:28:22,271
...este mintea noastră, ispititorul nostru
şi Răscumpărătorul nostru,

1846
02:28:22,272 --> 02:28:26,739
înţeleptul nostru eliberator
şi Mântuitor din pur animalism.”

1847
02:28:28,486 --> 02:28:31,386
"Demonii i-au transmis
scrierile ei;

1848
02:28:31,514 --> 02:28:36,981
şi a scris desigur despre un
Guvern Mondial şi importanţa lui;

1849
02:28:37,119 --> 02:28:42,848
şi ideea că umanitatea, sau
cel puţin civilizaţia occidentală,

1850
02:28:42,998 --> 02:28:46,042
a început cu Arienii,
şi ei au venit din Tibet;

1851
02:28:46,990 --> 02:28:51,291
şi acesta este de fapt motivul pentru care
Adolf Hitler şi Heinrich Himmler

1852
02:28:51,439 --> 02:28:56,326
au trimis expediţii în Tibet
în căutarea originii omului Arian;

1853
02:28:56,635 --> 02:29:01,389
şi există legături puternice
între SS şi ideea de super-om

1854
02:29:01,390 --> 02:29:05,791
pe care au încercat să-l creeze
şi cărţile Madamei Blavatsky.

1855
02:29:06,566 --> 02:29:10,366
Întreaga bază a mişcarii naziste
a fost bazată

1856
02:29:10,488 --> 02:29:12,181
pe Teosofie şi pe scrierile ei;

1857
02:29:12,649 --> 02:29:15,786
şi desigur, simbolul pe care ea
l-a utilizat, zvastica, este ceea ce

1858
02:29:15,914 --> 02:29:18,493
Adolf Hitler a folosit ca simbol
pentru mişcarea nazistă.

1859
02:29:19,044 --> 02:29:23,991
Dar mulţi nu înţeleg conexiunea
între scrierile Madamei Blavatsky

1860
02:29:24,146 --> 02:29:28,239
şi venerarea lui Lucifer, între
comunicarea cu alte dimensiuni,

1861
02:29:28,383 --> 02:29:30,944
şi ceea ce s-a întâmplat
în Germania sub Adolf Hitler."

1862
02:29:33,904 --> 02:29:36,634
Revista Time a dedicat o întreagă
ediţie Mişcării New Age,

1863
02:29:36,782 --> 02:29:40,528
despre cristale şi privind diverse
fenomene New Age

1864
02:29:40,529 --> 02:29:44,416
care au devenit populare în
anii 80 şi sunt chiar şi astăzi.

1865
02:29:44,568 --> 02:29:47,265
"Shirley MacLaine era
pe copertă ţinând cristalele

1866
02:29:49,096 --> 02:29:57,634
şi în introducerea editiei scria că nu ştim de unde
a venit termenul 'New Age' sau încotro se merge;

1867
02:29:57,798 --> 02:30:02,842
Dar Isus ne spune că: in zilele din urmă
va fi această mişcare religioasă

1868
02:30:03,097 --> 02:30:07,694
care va spune “Timpul s-a apropiat”,
care va prezice o Nouă Eră - New Age

1869
02:30:07,729 --> 02:30:11,940
bazată pe minuni mincinoase sau satanice
care caracterizează New Age-ul.

1870
02:30:12,020 --> 02:30:14,131
Deci ştim încotro se merge."

1871
02:30:15,634 --> 02:30:20,583
În 1904 un om pe nume Aleister Crowley
a invocat un spirit care a inspirat

1872
02:30:20,584 --> 02:30:23,882
o serie de scrieri
cu  numele de Cartea Legii.

1873
02:30:24,113 --> 02:30:29,294
Conform introducerii lucrării,
cartea a fost dictată în Cairo, Egipt

1874
02:30:29,295 --> 02:30:32,547
între prânz şi ora unu,
trei zile la rând.

1875
02:30:32,707 --> 02:30:37,511
Autorul, un spirit demonic
s-a prezentat ca Aiwass,

1876
02:30:37,512 --> 02:30:41,960
mesager al forţelor care
conduc lumea în prezent.

1877
02:30:42,659 --> 02:30:45,442
Această descriere este destul
de revelatoare, deoarece Isus

1878
02:30:45,611 --> 02:30:49,801
s-a referit la Satana ca prinţul
sau conducătorul acestei lumi.

1879
02:30:49,992 --> 02:30:54,228
Satana este numit de asemenea
“dumnezeul acestei lumi' de Apostolul Pavel

1880
02:30:54,373 --> 02:30:57,074
În această Carte a Legii,
Crowley a stabilit

1881
02:30:57,098 --> 02:31:00,750
principiul cardinal pentru
ceea ce anumit Noul Aeon.

1882
02:31:00,832 --> 02:31:05,007
El a scris: “Fă ce vrei,
este toată legea...

1883
02:31:05,130 --> 02:31:09,110
Nu există nici o lege dincolo de:
Fă ceea ce vrei.”

1884
02:31:10,288 --> 02:31:14,831
Această declaraţie este în contradicţie
cu exemplul lui Cristos în Biblie.

1885
02:31:15,254 --> 02:31:21,393
În Ghetsimani Iisus S-a rugat: “Tată...
nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.”

1886
02:31:21,556 --> 02:31:23,643
din ascultare faţă de Dumnezeu.

1887
02:31:24,240 --> 02:31:28,674
Dar în Cartea Legii, Crowley
întoarce foaia şi învaţă:

1888
02:31:28,675 --> 02:31:33,107
nu ce vrea Dumnezeu ci: 
“Fă ceea ce voieşti tu.”

1889
02:31:33,853 --> 02:31:38,538
Această promoţie a vointei proprii care 
cu multe ocazii duce la auto-împuternicire

1890
02:31:38,939 --> 02:31:43,535
este probabil punctul culminant
al dorinţei omului de a fi propriul Dumnezeu,

1891
02:31:43,885 --> 02:31:49,607
de a se conduce singur mai degrabă decât să trăiască
în ascultare de Dumnezeu, care l-a creat.

1892
02:31:51,081 --> 02:31:56,151
Iisus a spus: “Dacă cineva vrea
să meargă cu mine, să se lepede de sine,

1893
02:31:56,300 --> 02:31:58,879
să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.

1894
02:31:59,034 --> 02:32:02,071
Pentru că oricine va vrea să-şi
scape viaţa, o va pierde;

1895
02:32:02,238 --> 02:32:06,327
dar oricine îşi va pierde viaţa
pentru Mine, o va cîştiga.”

1896
02:32:08,046 --> 02:32:11,188
După ce a respins pe deplin
Evanghelia lui Isus Hristos,

1897
02:32:11,323 --> 02:32:14,736
Aleister Crowley va câştiga
de la ziarele Londoneze

1898
02:32:14,761 --> 02:32:17,261
titlul de “cel mai
pervers om din lume.”

1899
02:32:17,270 --> 02:32:21,415
Mass-media britanica a expus
bizarele lui ritualuri satanice

1900
02:32:21,440 --> 02:32:24,240
în misterioasa
Abbey Thelema din Sicilia.

1901
02:32:24,326 --> 02:32:28,187
Cu o ocazie, un om pe nume
Raoul Loveday a murit

1902
02:32:28,188 --> 02:32:31,833
după ce a băut sânge de pisică
otrăvit la ordinul lui Crowley.

1903
02:32:32,167 --> 02:32:34,828
Văduva lui Loveday
a revenit la Londra

1904
02:32:34,853 --> 02:32:38,453
şi a destăinuit lumii comportarea
nelegiuită al lui Crowley.

1905
02:32:38,486 --> 02:32:42,991
In copilarie propria sa
mamă l-a numit “fiara”.

1906
02:32:43,190 --> 02:32:46,205
Potrivit biografului,
James. W. Revak:

1907
02:32:46,324 --> 02:32:50,760
“El s-a identificat rapid
cu numele şi pentru restul vieţii

1908
02:32:50,881 --> 02:32:55,455
s-a considerat fiara Apocalipsei,
duşmanul Creştinismului.

1909
02:32:57,405 --> 02:33:00,313
Ca toţi adepţii New Age,
din trecut şi prezent,

1910
02:33:00,314 --> 02:33:03,332
Crowley a venerat minciuna
şarpelui din Grădina Edenului.

1911
02:33:03,624 --> 02:33:07,491
El a scris: “Acest şarpe, Satan,
nu e duşman al omului,

1912
02:33:07,612 --> 02:33:11,441
ci cel care a facut dumnezei din rasa
noastră, cunoscând binele şi răul...

1913
02:33:11,570 --> 02:33:15,302
... a poruncit 'cunoaşte-te pe tine însuţi'
şi a învăţat Iniţierea.”

1914
02:33:17,182 --> 02:33:22,694
De-a lungul sec. 20 influenţa acestui
'magician negru' şi satanist declarat

1915
02:33:22,737 --> 02:33:26,765
asupra culturii populare, a determinat
pe unii cercetători să-l considere

1916
02:33:26,864 --> 02:33:30,314
adevaratul tată al mişcării
New Age moderne.

1917
02:33:34,717 --> 02:33:37,409
"Practic, nu e doar tatăl
satanismului modern,

1918
02:33:37,409 --> 02:33:39,845
şi cel mai stimat satanist
din ultimul secol,

1919
02:33:40,699 --> 02:33:44,466
dar, de asemenea, şi tatăl mişcării
New Age moderne,

1920
02:33:44,612 --> 02:33:48,335
care este acum larg răspândită
în lumea occidentală.

1921
02:33:48,823 --> 02:33:51,907
Nu aş spune că a inaugurat
Mişcarea New Age de unul singur,

1922
02:33:52,035 --> 02:33:58,025
dar el mai mult decât orice altă
persoană a popularizat Mişcarea New Age.

1923
02:33:58,357 --> 02:34:03,463
El a încercat să prezinte ştiinţific
stările alterate ale conştiinţei,

1924
02:34:03,864 --> 02:34:08,195
utilizând droguri halucinogene
pentru a vedea realitatea diferit,

1925
02:34:08,229 --> 02:34:11,887
comparându-le cu utilizarea
unui microscop,

1926
02:34:14,396 --> 02:34:17,878
uitându-se într-o realitate
diferită la nivel spiritual.

1927
02:34:17,916 --> 02:34:24,627
Fie prin droguri, astrologie,
magie rituală, magie sexuală,

1928
02:34:25,301 --> 02:34:30,539
fie ideea lui de unitate a
lumii prin magie etc.,

1929
02:34:31,668 --> 02:34:34,720
toate acestea au fost foarte
populare în ani '60 şi mai târziu,

1930
02:34:34,745 --> 02:34:38,545
şi au dus la inaugurarea
Mişcării New Age.

1931
02:34:38,707 --> 02:34:42,772
Dar el a fost foarte puternic,
mai puternic decât oricine.

1932
02:34:42,820 --> 02:34:48,998
Sataniştii vor admite că Aleister Crowley
a fost 'Satanistul secolului 20'.

1933
02:34:49,037 --> 02:34:51,149
Anton LaVey şi Biserica lui Satan,

1934
02:34:51,174 --> 02:34:55,174
care a fost un grup mai cunoscut
decât grupul lui Crowley,

1935
02:34:55,182 --> 02:34:59,322
a făcut satanismul o modă.

1936
02:35:00,595 --> 02:35:04,120
'Hail Satan!
Hail Satan!

1937
02:35:04,242 --> 02:35:07,671
Shemhamphorasch!
Shemhamphorasch!'

1938
02:35:13,642 --> 02:35:17,892
Biblioteca lui Anton Lavey era
plină cu cărţile lui Crowley.

1939
02:35:18,100 --> 02:35:21,538
Kenneth Anger, care, împreună cu
Lavey a fondat Biserica lui Satan,

1940
02:35:21,695 --> 02:35:25,359
a fost un satanist declarat,
şi adept al lui A. Crowley.

1941
02:35:25,986 --> 02:35:30,148
Multe din lucrările sale: 'Invocarea fratelui
meu demon', 'Lucifer Răsărind', etc

1942
02:35:30,518 --> 02:35:34,052
videoclipuri pe care le-a facut
în anii 60 glorificând satanismul,

1943
02:35:34,073 --> 02:35:41,473
dezvelind portretul lui Crowley
care este apoi venerat etc.

1944
02:35:42,462 --> 02:35:47,824
Apoi numele lui Crowley apare repetat
în muzica satanică,

1945
02:35:47,991 --> 02:35:50,854
Dar chiar mai important,
legat de Mişcarea New Age.

1946
02:35:51,528 --> 02:35:54,491
la începutul anilor 1900 A. Crowley
vorbea despre Noul Aeon.

1947
02:35:54,520 --> 02:35:59,385
(Aeon  este cuvântul grecesc pentru Eră,
Noul Aeon fiind Noua Eră [New Age])

1948
02:35:59,671 --> 02:36:03,930
Şi este interesant că accentul pus de el 
pe Noua Eră au avut de-a face

1949
02:36:04,076 --> 02:36:07,576
cu tot ce a devenit
popular în anii '60."

1950
02:36:07,837 --> 02:36:12,003
În şocantul său documentar de 10 ore:
'Şi-au vândut sufletul pentru Rock & Roll',

1951
02:36:12,259 --> 02:36:16,881
Pastorul Joe Schimmel, expune
rolul muzicii în promovarea New Age

1952
02:36:17,005 --> 02:36:19,589
prin Mişcarea Contra-Cultură
din anii 60

1953
02:36:19,661 --> 02:36:24,345
şi-l dezvăluie pe Crowley ca
'sfântul protector' al muzicienilor rock:

1954
02:36:25,053 --> 02:36:31,169
"Nimeni nu a influenţat mai mult
muzicienii rock ca Aleister Crowley

1955
02:36:32,323 --> 02:36:36,440
London Times l-a numit pe Crowley
eroul necunoscut al anilor '60.

1956
02:36:36,889 --> 02:36:42,267
Dacă te uiţi la liderii 
Contra-Cultură din anii '60: 
John Lennon

1957
02:36:42,405 --> 02:36:47,109
a zis că toată filosofia lui se rezuma
la axioma lui Crowley:  'Fă ce vrei!'

1958
02:36:47,182 --> 02:36:52,614
Într-un interviu înainte de moarte
a spus că aceasta este şi filosofia Beatles.

1959
02:36:52,634 --> 02:36:56,721
Şi-au pus eroii pe coperta albumului 
Sgt. Pepper. Şi pe cine vedem acolo?

1960
02:36:56,803 --> 02:36:58,727
Pe Aleister Crowley!

1961
02:36:58,988 --> 02:37:04,190
De fapt, tot albumul, este un tribut
adus Noului Aeon al lui Crowley,

1962
02:37:04,403 --> 02:37:09,089
Majestatea Satanică, pus acolo la
solicitarea celor de la Rolling Stones.

1963
02:37:09,585 --> 02:37:13,810
De fapt am demonstrat în mod clar că
Sgt. Pepper este Crowley.

1964
02:37:13,855 --> 02:37:17,191
Crowley a murit 20 ani
înainte de debutul albumului,

1965
02:37:17,237 --> 02:37:26,405
şi desigur cântecul spune: “Acum 20 de ani
Sgt. Pepper a învăţat trupa să cânte”

1966
02:37:27,343 --> 02:37:32,282
Este interesant pentru că nu numai Lennon
şi Beatles erau legaţi de Crowley

1967
02:37:32,558 --> 02:37:35,733
dar şi Rolling Stones.

1968
02:37:36,129 --> 02:37:41,197
Mick Jagger şi Keith Richards au
participat în filmele lui Kenneth Anger

1969
02:37:41,511 --> 02:37:46,720
care promovau satanismul lui Crowley
prin filmul Lucifer Răsărind etc.

1970
02:37:47,264 --> 02:37:51,762
Deci îi ai pe Stones şi Beatles, 
cele mai mari două formaţii din anii '60.

1971
02:37:51,922 --> 02:37:55,521
Apoi Jim Morrison, cel mai mare
idol rock American din '60,

1972
02:37:55,546 --> 02:37:57,946
cu bustul lui Crowley pe coperta albumlui,

1973
02:37:58,231 --> 02:37:59,487
Putem merge la nesfârşit.

1974
02:37:59,523 --> 02:38:02,613
Led Zeppelin,
cel mai mare grup din anii '70.

1975
02:38:02,631 --> 02:38:06,751
Jimmy Page care a cumpărat Vila
lui Crowley de lângă Loch Ness,

1976
02:38:06,793 --> 02:38:09,260
a fost un mare
admirator al lui Crowley,

1977
02:38:09,392 --> 02:38:14,039
şi a folosit obiectele din templul lui
pe coperta albumului Prezenţă,

1978
02:38:15,316 --> 02:38:19,006
despre care Crowley vorbeste în 
cărţile lui despre magie rituală.

1979
02:38:19,150 --> 02:38:23,497
Chiar şi simbolul lui
Jimmy Page şi Led Zeppelin: ZOSO.

1980
02:38:23,841 --> 02:38:29,106
care e de fapt Sol, scris înainte
şi înapoi adică zeul soare,

1981
02:38:29,262 --> 02:38:36,547
S-O-L este pentru Crowley
un alt simbol al lui Satan.

1982
02:38:36,748 --> 02:38:42,251
Simbolul ocult al lui Page
pe care nimeni nu-l putea descifra,

1983
02:38:42,999 --> 02:38:49,241
dezvăluit într-un interviu din
revista Rolling Stones în 2002,

1984
02:38:49,399 --> 02:38:51,462
de toţi cu excepţia lui Page.

1985
02:38:51,494 --> 02:38:53,606
Crowley învăţa să
scrii înainte şi înapoi.

1986
02:38:53,774 --> 02:38:57,598
Dacă te uiti cu atenţie este
Sol înainte şi înapoi.

1987
02:38:58,614 --> 02:39:02,537
Lumea rock nu ştia ce
înseamnă acest simbol.

1988
02:39:02,689 --> 02:39:05,644
Jimmy Paige este recunoscut ca
admirator al lui Crowley,

1989
02:39:05,772 --> 02:39:09,172
practica magia lui Crowley,
doi pentru putere, etc

1990
02:39:09,257 --> 02:39:11,436
şi au devenit foarte puternici.

1991
02:39:11,587 --> 02:39:18,257
Aceste trupe si-au vândut sufletul
pentru rock and roll, cum s-ar zice."

1992
02:39:22,964 --> 02:39:29,275
“D-le.  Crowley, ce era în capul tău?

1993
02:39:31,317 --> 02:39:37,657
Oh, D-le. Crowley ai vorbit cu morţii?

1994
02:39:41,272 --> 02:39:47,589
Stilul tău de viaţă îmi pare atât de tragic,
cu tot dramatismul lui.

1995
02:39:49,895 --> 02:39:56,841
Ai păcălit oamenii cu magia ta.
Da! Tu ai aşteptat chemarea lui Satan.

1996
02:39:57,286 --> 02:40:01,134
D-le Fermecător...”

1997
02:40:02,140 --> 02:40:05,890
Acest cântec înfiorător, cântat de către
adeptul lui Crowley, Ozzy Osbourne,

1998
02:40:06,176 --> 02:40:09,878
se spune că relevă probabil
cea mai întunecată parte a New Age.

1999
02:40:10,179 --> 02:40:15,607
Ascultă în a doua parte a cântecului,
cum Ozzy invită pe Crowley, 'Fiara Apocalipsei',

2000
02:40:15,736 --> 02:40:18,007
să 'încalece calul lui alb.'

2001
02:40:18,082 --> 02:40:21,957
Schimmel şi alţii cred că aceasta este
o metaforă pentru venirea lui Antihrist,

2002
02:40:22,089 --> 02:40:25,187
cunoscut ca primul
călăreţ al Apocalipsei.

2003
02:40:25,331 --> 02:40:29,327
În Apocalipsă citim:
“Şi m-am uitat şi iată un cal alb

2004
02:40:29,471 --> 02:40:36,451
şi cel care şedea pe el avea un arc;
şi i s-a dat o cunună şi a pornit
biruitor, ca să biruiască.”

2005
02:40:36,744 --> 02:40:44,527
În lucrările sale Crowley numeşte Anticristul:
“Copilul Încoronat şi Biruitor ... Domnul Aeonului.”

2006
02:40:50,407 --> 02:40:57,050
"D-le. Crowley nu vrei să 
încaleci calul meu alb?

2007
02:40:58,871 --> 02:41:05,090
Oh, D-le Crowley e simbolic desigur.

2008
02:41:08,255 --> 02:41:14,620
Apropiindu-ne de un timp care-i clasic...
aud strigătul fecioarelor.

2009
02:41:16,773 --> 02:41:24,959
Apropiindu-ne de un timp care-i drastic...
stând cu spatele la perete... Da!!!"

2010
02:41:27,027 --> 02:41:30,968
“stând cu spatele la perete”,
este fraza cheie în acest cântec.

2011
02:41:31,134 --> 02:41:33,897
Unii cercetători cred că
denotă genocidul în masă

2012
02:41:34,047 --> 02:41:37,450
al celor care refuză să
venereze Cristosul Noii Ere,

2013
02:41:37,869 --> 02:41:41,650
stând cu spatele lor la perete
în aşteptarea execuţiei.

2014
02:41:41,906 --> 02:41:44,298
"În cele din urmă
acolo duc toate astea.

2015
02:41:44,445 --> 02:41:47,528
Este vorba de dragoste şi
pace doar la exterior,

2016
02:41:47,587 --> 02:41:51,285
în cele din urmă va veni un
lider brutal care se va ridica,

2017
02:41:51,310 --> 02:41:54,610
despre care Crowley a scris 
în mod deschis, 


2018
02:41:54,616 --> 02:41:58,341
şi vorbeşte despre această baie
de sânge care va veni,

2019
02:41:58,466 --> 02:42:01,266
când creştinii vor fi ucişi la
întemeierea Noii Ordini Mondiale."

2020
02:42:01,375 --> 02:42:06,291
Dar este aceasta doar opinia unui
drogat nebun ca Aleister Crowley?

2021
02:42:06,832 --> 02:42:11,191
Sau este, după cum mulţi sugerează,
un efort global?

2022
02:42:11,847 --> 02:42:17,734
Amintim spectatorilor că secolul 20 este fără
îndoială cel mai sângeros din istoria omenirii.

2023
02:42:17,953 --> 02:42:22,618
170 de milioane de vieţi pierdute
pentru nazism, comunism,

2024
02:42:22,769 --> 02:42:27,609
şi în diferite câmpuri criminale ale lumii,
din cauza întunericului din inimile oamenilor.

2025
02:42:27,805 --> 02:42:35,233
Biblia avertizează că: “Inima omului este
mai înşelătoare decât orice şi foarte stricată!
Cine o poate cunoaşte!”

2026
02:42:35,784 --> 02:42:40,408
“Căci din inimă ies gîndurile rele...”
... inclusiv crima.

2027
02:42:44,758 --> 02:42:49,741
Ne-am dus în oraşul Elberton, Giorgia,
capitala granitului a lumii.

2028
02:42:50,845 --> 02:42:54,093
Elberton este faimos pentru
producţia de pietre funerare,

2029
02:42:54,231 --> 02:42:58,754
exportând aproximativ 250 000
pietre funerare anual.

2030
02:42:58,885 --> 02:43:04,837
Ciudat este că oraşul care trăieşte din moarte
e de asemenea casa a ceea ce unii consideră

2031
02:43:04,965 --> 02:43:07,765
cel mai ameninţător
monument din America,

2032
02:43:07,830 --> 02:43:12,076
un monument care unii cred că este
simbol al Holocaustului care va venii,

2033
02:43:12,212 --> 02:43:15,926
promovând o depopulare
de proporţii uriaşe.

2034
02:43:17,388 --> 02:43:22,148
"Era în 1979 când un străin a venit
în Elberton, Giorgia.

2035
02:43:22,299 --> 02:43:27,740
Elberton este în partea de est a Georgiei,
foarte aproape de graniţa cu Carolina de Sud.

2036
02:43:27,740 --> 02:43:32,514
Şi acest străin a spus că el
era membru al unui grup secret

2037
02:43:32,769 --> 02:43:36,447
care vrea să construiască
un mare monument de granit.

2038
02:43:36,591 --> 02:43:41,806
Acest lucru a fost făcut de un tip anonim
care a plătit în numerar în 1980,

2039
02:43:42,230 --> 02:43:46,277
El şi-a zis R.C. Cristian, dar ăsta nu
e numele lui real ci un pseudonim,

2040
02:43:46,805 --> 02:43:49,392
Nimeni nu ştie
numele lui real.

2041
02:43:50,251 --> 02:43:54,547
Nimeni nu ştie cine a dat banii,
în afară de acest individ fictiv.

2042
02:43:54,572 --> 02:43:57,672
Nimeni nu ştie ce grup
secret reprezintă.

2043
02:43:58,171 --> 02:44:03,101
Fireşte Elberton extrage granit,
acolo se fac pietre funerare,

2044
02:44:03,247 --> 02:44:05,744
şi au instalaţii pentru
extracţia de granit.

2045
02:44:05,870 --> 02:44:09,791
Dar el a dat instrucţiuni foarte precise
cum ar trebui să fie construit,

2046
02:44:09,872 --> 02:44:14,343
aliniat într-un anumit fel astfel încât
întotdeauna să se vadă Steaua Nordului,

2047
02:44:14,376 --> 02:44:16,879
şi trebuia să fie aliniat cu luna,

2048
02:44:17,018 --> 02:44:19,170
şi cu diferite faze ale soarelui.

2049
02:44:20,546 --> 02:44:24,000
Este foarte similar cu
Stonehange din Anglia.

2050
02:44:24,397 --> 02:44:28,591
Stonehange este un monument druidic,
Acesta trebuia să fie Stonehange-ul American,

2051
02:44:28,735 --> 02:44:31,286
şi este cunoscut sub numele de
Ghidul de Piatră din Georgia.
[Georgia Guide Stones]

2052
02:44:32,716 --> 02:44:36,396
Pe fiecare dintre pietre este
acest mesaj în mai multe limbi.

2053
02:44:36,396 --> 02:44:38,393
De fapt opt limbi diferite.

2054
02:44:39,412 --> 02:44:42,345
Sunt cele 10 porunci care
vin din 'partea întunecată'.

2055
02:44:43,469 --> 02:44:48,712
Prima este: 'Menţineţi populaţia lumii sub
500 milioane în echilibru constant cu natura.'

2056
02:44:49,182 --> 02:44:54,277
Care nu sună prea rău, până când vă amintiţi
că avem peste 6 miliarde de oameni în lume,

2057
02:44:54,498 --> 02:44:59,235
şi dacă vom menţine o populaţie de 500 de milioane 
de oameni în echilibru constant cu natura,

2058
02:44:59,485 --> 02:45:04,546
vom trebui să ucidem 90% sau
mai mult din populaţia lumii."

2059
02:45:04,870 --> 02:45:08,314
"M-am dus acolo şi m-am uitat la
lucrurile alea şi am zis stai un pic!

2060
02:45:08,383 --> 02:45:12,891
Acum avem 6 miliarde de oameni,
şi ei doresc să menţină umanitatea

2061
02:45:12,940 --> 02:45:15,586
mai jos de o jumătate
de miliard?

2062
02:45:16,290 --> 02:45:19,052
Se pare că o mulţime de
oameni trebuie să moară

2063
02:45:19,096 --> 02:45:21,351
şi chiar ăsta este planul.

2064
02:45:21,395 --> 02:45:27,182
Jacques Cousteau a a zis: 'trebuie
să eliminăm 350 000 de oameni pe zi,

2065
02:45:27,253 --> 02:45:29,971
pentru a salva Mama Pământ.'

2066
02:45:30,051 --> 02:45:33,428
Bill Clinton a spus că trebuie să
reducem populaţia lumii la un miliard.

2067
02:45:33,879 --> 02:45:37,379
Există o mulţime de tipi care
ar dori să reducă populaţia Pământului."

2068
02:45:37,939 --> 02:45:43,130
Aleister Crowley a crezut că un masacru global
va fi necesar pentru a aduce Noua Eră.

2069
02:45:43,390 --> 02:45:49,702
El a scris: “Este o operaţie magică de
maximă importanţă: Iniţierea Noului Aeon.

2070
02:45:49,853 --> 02:45:55,222
Când va fi necesar a rosti un Cuvânt
întreaga planetă trebuie să fie scăldată în sânge.

2071
02:45:55,783 --> 02:45:58,678
Înainte ca omul să fie
gata să accepte Legea Thelemei,

2072
02:45:58,822 --> 02:46:01,479
Marele Război trebuie luptat.

2073
02:46:01,604 --> 02:46:05,976
Acest sacrificiu sângeros este
punctul critic al Ceremoniei Mondiale

2074
02:46:06,130 --> 02:46:10,322
a Copilului Încununat şi
Biruitor - Domn al Aeonului.”

2075
02:46:11,593 --> 02:46:16,653
Iniţierea aceasta are loc pentru a elimina
creştinii, care sunt consideraţi

2076
02:46:16,795 --> 02:46:19,898
principalul obstacol în calea
unităţii lumii sub Antihrist.

2077
02:46:22,279 --> 02:46:24,827
O revistă numită Litera Omega scrie:

2078
02:46:25,031 --> 02:46:29,389
“Există un singur obstacol
pentru unitatea lumii - Creştinismul.”

2079
02:46:29,962 --> 02:46:33,365
În plus mai scrie: “Creştinismului
pretinde cunoaştere supranaturală

2080
02:46:33,399 --> 02:46:37,780
şi revelaţie divină şi de accea
nu trebuie tolerat.”

2081
02:46:39,895 --> 02:46:43,303
Gus Hall, fostul lider al
comuniştilor Americani a spus:

2082
02:46:43,339 --> 02:46:47,704
“Visez momentul când ultimul
Congresman este strangulat

2083
02:46:47,883 --> 02:46:49,893
de intestinele ultimului preot.

2084
02:46:50,025 --> 02:46:55,023
...şi dacă creştinilor le place să cânte
despre sânge, de ce să nu le dăm un pic."

2085
02:46:56,307 --> 02:46:59,846
Un grup New Age numit
Căutători Solari, scrie:

2086
02:47:00,161 --> 02:47:05,003
“Acestea sunt vremuri minunate, deoarece
lumea a trecut prin această experienţă teribilă,

2087
02:47:05,149 --> 02:47:10,430
revenind la orbita ei adevărată,
în poziţia în care ar trebui să fie în ceruri ...

2088
02:47:10,562 --> 02:47:16,019
şi pe masură ce se întâmplă, mai mult comfort
şi bunăstare va veni în această lume ...

2089
02:47:16,199 --> 02:47:23,348
Şi cei ce împiedică vor fi îndepărtaţi
 ... lichidaţi ... [ei] trebuie sterşi 
complet de pe faţa pământului.”

2090
02:47:24,816 --> 02:47:29,510
Ruth Montgomery, care e numită
uneori vestitoarea Noii Ere, a spus:

2091
02:47:29,679 --> 02:47:32,605
“Milioane vor supravieţui
şi alte milioane nu.

2092
02:47:32,830 --> 02:47:38,322
Ei vor trece în starea de spirit,
pentru că într-adevăr nu există moarte.”

2093
02:47:39,623 --> 02:47:43,159
Autorii pamfletului New Age,
'Numărătoarea Inversă Cosmică'

2094
02:47:43,284 --> 02:47:46,196
pretind că au primit mesaje
de la o inteligenţă superioară.

2095
02:47:46,197 --> 02:47:53,029
Pamfletul spune: “Lumea trebuie avertizată
să se aştepte la decimarea de populaţii...

2096
02:47:53,537 --> 02:47:57,323
Aceste persoane vor fi în cele din urmă
înlocuite de noua bază rasială

2097
02:47:57,447 --> 02:48:00,947
care va apărea în lumea nou purificată ...”

2098
02:48:02,296 --> 02:48:07,091
Dar poate cea mai tulburatoare afirmaţie
vine de la autoarea New Age, B.M. Hubbard.

2099
02:48:07,245 --> 02:48:10,423
Cercetătorii J. Ankerberg şi
J. Weldon au declarat:

2100
02:48:10,571 --> 02:48:14,890
“...datorită  vastei sale averi
şi influenţe între politicieni 

2101
02:48:15,038 --> 02:48:19,562
şi industrialişti, are un impact
considerabil în spatele scenei.

2102
02:48:19,639 --> 02:48:23,870
Ea a fost influenţată de spirite
de aproape 2 decenii.”

2103
02:48:25,343 --> 02:48:28,948
În cartea sa 'La mulţi ani Planetă Pământ', 
Hubbard a scris:

2104
02:48:29,096 --> 02:48:32,420
“Alegerea este: doreşti să
devii un Cristos natural,

2105
02:48:32,569 --> 02:48:35,960
un om universal sau vrei să mori?

2106
02:48:36,360 --> 02:48:40,917
Oamenii se vor schimba sau
vor muri. Asta este alegerea.”

2107
02:48:41,362 --> 02:48:44,823
Hubbard spune: “Au existat
întotdeauna seminţe stricate.

2108
02:48:44,964 --> 02:48:48,444
În trecut li se permitea
să moară de 'moarte naturală'.

2109
02:48:48,653 --> 02:48:53,022
Noi bătrânii am aşteptat cu
rabdare... pentru a acţiona

2110
02:48:53,164 --> 02:48:57,574
pentru eliminarea acestui element corupt
şi corupător din corpul umanităţii.”

2111
02:48:57,660 --> 02:49:01,085
Ghizii spirituali i-au dat lui Hubbard
o viziune a ceea ce va veni.

2112
02:49:01,736 --> 02:49:06,577
Ei i-au spus că: “Din întregul
spectru al personalităţii umane

2113
02:49:06,729 --> 02:49:12,251
1/4 vrea să transceandă, 1/4 este
distructivă, şi este o sămânţă stricată.

2114
02:49:12,700 --> 02:49:16,410
Acum că ne apropiem de schimbarea
cuantică de la omul-creatură

2115
02:49:16,603 --> 02:49:21,757
la omul co-creator -- omul care este
moştenitoul puterii divine, 

2116
02:49:22,002 --> 02:49:26,304
pătrimea distructivă trebuie să fie
eliminată din organismul social ...

2117
02:49:26,470 --> 02:49:30,851
Din fericire, voi nu sunteţi responsabili
pentru acest act. Noi suntem.

2118
02:49:30,932 --> 02:49:35,065
Noi gestionăm procesul de selecţie
al lui Dumnezeu pentru planeta Pământ.

2119
02:49:35,218 --> 02:49:38,064
El selectează, noi distrugem.

2120
02:49:38,559 --> 02:49:45,272
Noi suntem călăreţii
calului gălbui, Moartea.”

2121
02:49:47,126 --> 02:49:53,616
Isus a spus: “...va veni vremea cînd,
oricine vă va ucide, va creade că aduce
o slujbă lui Dumnezeu.

2122
02:49:53,799 --> 02:49:58,573
Şi acestea le vor face,
pentru că n-au cunoscut
nici pe Tatăl, nici pe Mine.

2123
02:49:58,716 --> 02:50:05,575
Iar acestea vi le-am spus, ca să vă
aduceţi aminte de ele, când va veni
ceasul lor, că Eu vi le-am spus."

2124
02:50:06,817 --> 02:50:11,137
Dar dacă toate acestea ar fi aşa
ce ar trebui să facem?

2125
02:50:11,266 --> 02:50:14,884
Am pus această întrebare
pastorului Joe Schimmel,

2126
02:50:14,910 --> 02:50:18,353
pastor senior al Blessed Hope Chapel,
din Simi Valley, California:

2127
02:50:19,705 --> 02:50:22,743
"Iisus a spus: 'Cine nu este cu mine
este împotriva mea.'

2128
02:50:22,861 --> 02:50:25,278
Deci ai putea fi de partea
Noii Ordini Mondiale,

2129
02:50:25,356 --> 02:50:30,630
magician negru, satanist sau cineva
care e prins în această minciună,

2130
02:50:31,431 --> 02:50:33,277
şi nu esti pentru sau
împotriva lui Cristos.

2131
02:50:33,351 --> 02:50:35,956
dar ai putea să fii cineva care
luptă împotriva Noii Ordini Mondiale

2132
02:50:36,041 --> 02:50:40,052
şi crezi că faci bine, dar refuzi
să te închini Domnului Isus Hristos,

2133
02:50:40,570 --> 02:50:43,558
refuzi să accepţi Evanghelia
şi să te pocăiesti de păcatele tale,

2134
02:50:43,696 --> 02:50:45,964
şi să te întorci la Hristos ca
Domn şi Mântuitor al tău.

2135
02:50:46,016 --> 02:50:50,777
Atunci esti sub aceeaşi judecată
ca şi Antihristul şi Noua Ordine Mondială.

2136
02:50:50,943 --> 02:50:55,473
Şi din păcate, există mulţi oameni azi
care înţeleg ce se întâmplă în parte,

2137
02:50:55,646 --> 02:51:00,435
dar sunt în revoltă împotriva lui Dumnezeu la fel
de mult ca cei din Noua Ordine Mondială.

2138
02:51:00,593 --> 02:51:05,689
Şi mă rog şi sper că oamenii care văd ceea ce
se întâmplă să nu cadă în capcana Satanei,

2139
02:51:05,855 --> 02:51:09,872
pentru că la urmă mulţi oameni vor
lupta împotriva Noii Ordini Mondiale,

2140
02:51:10,637 --> 02:51:15,903
şi ei vor gândi că fac bine, iar Satana
va folosi asta ca propagandă:

2141
02:51:16,266 --> 02:51:19,508
'Vezi ce fac creştinii?
Aceşti oameni nebuni.'

2142
02:51:20,783 --> 02:51:23,203
Satana va folosi asta împotriva
creştinilor la sfârşit.

2143
02:51:23,498 --> 02:51:27,220
Deci noi creştinii adevăraţi care cunosc
pe Hristos, trebuie să ne supunem Scripturii,

2144
02:51:27,601 --> 02:51:30,672
trebuie să ne dăm seama că dacă
Dumnezeu vrea să murim ca martiri,

2145
02:51:30,818 --> 02:51:31,723
asa să fie,

2146
02:51:31,866 --> 02:51:35,606
dacă Dumnezeu ne face să scăpăm
cu familia în munţi, aşa trebuie să facem.

2147
02:51:35,773 --> 02:51:37,573
Un lucru trebuie
să nu-l facem,

2148
02:51:37,721 --> 02:51:40,416
trebuie să ne asigurăm
că nu vom fi noi cei

2149
02:51:40,441 --> 02:51:43,041
care vor încerca să arunce
în aer Pentagonul sau ONU,

2150
02:51:43,048 --> 02:51:45,886
pentru că atunci eşti
direct în capcana Satanei.

2151
02:51:46,309 --> 02:51:49,517
Deci, speranţa şi rugăciunea
mea pentru toţi,

2152
02:51:49,542 --> 02:51:54,142
mai ales aceia dintre voi care
nu cunosc pe Isus Hristos,

2153
02:51:54,234 --> 02:51:58,298
este de a realiza că sunteţi păcătoşi,
lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

2154
02:51:58,450 --> 02:52:03,213
Sunt sigur că ai minţit câteodată în viaţa ta,
ai insultat pe tatăl sau pe mama ta.

2155
02:52:03,397 --> 02:52:05,480
Sunt sigur că ai luat
Numele lui Dumnezeu în deşert.

2156
02:52:05,628 --> 02:52:07,930
Sau sigur ai luat ceva
ce nu-ţi aparţinea.

2157
02:52:08,106 --> 02:52:09,942
Biblia spune că toţi au păcătuit.
Eşti un păcătos omule!

2158
02:52:10,115 --> 02:52:12,499
Esti pierdut, esti sub condamnarea
lui Dumnezeu datorită neascultării.

2159
02:52:12,655 --> 02:52:16,872
Dar Dumnezeu te-a iubit zice Biblia,
şi a trimis pe Fiul Său să plătească pedeapsa

2160
02:52:17,032 --> 02:52:18,793
pe care o meriţi,
să moară în locul tău.

2161
02:52:19,843 --> 02:52:24,450
El a plătit acest preţ. Scriptura spune
dacă l-ai primit pe Isus Hristos în viaţa ta,

2162
02:52:24,473 --> 02:52:28,370
'câţi L-au primit Dumnezeu le-a dat
dreptul să se facă fii ai lui Dumnezeu.'

2163
02:52:28,925 --> 02:52:30,892
Iisus a spus: 'Iată, Eu stau
la uşă şi bat.

2164
02:52:31,150 --> 02:52:34,876
cine deschide uşa, voi intra la el,
voi cina cu el, şi el cu Mine.'

2165
02:52:35,023 --> 02:52:36,753
Biblia spune că 'poţi
avea viaţă veşnică.'

2166
02:52:36,923 --> 02:52:39,636
Biblia spune că 'oricine va chema
Numele Domnului, va fi mântuit.'

2167
02:52:39,812 --> 02:52:42,152
Chiar acum, dacă chemi numele
Domnului Isus Hristos,

2168
02:52:42,284 --> 02:52:46,603
strigă la El şi spune 'salvează-mă,
eu cred că ai murit pentru mine',

2169
02:52:46,751 --> 02:52:51,772
şi vei fi mântuit. Nu contează ceea ce
omul sau Noua Ordine Mondială îţi face.

2170
02:52:52,078 --> 02:52:54,515
'Leul iţi poate înghiţi corpul,
dar nu sufletul.'

2171
02:52:54,658 --> 02:52:57,687
Biblia spune că să fii absent din corp
înseamnă a fi cu Domnul.

2172
02:52:58,068 --> 02:53:01,370
Biblia spune că dacă vei
mărturisi pe Isus înaintea oamenilor,

2173
02:53:01,513 --> 02:53:03,786
El te va mărturişi înaintea
Tatălui şi îngerilor din ceruri.

2174
02:53:03,926 --> 02:53:07,750
Dar dacă tu te lepezi de El în faţa oamenilor,
se va lepăda şi El înaintea Tatălui ceresc.

2175
02:53:08,318 --> 02:53:11,932
Deci, să  mărturisim pe Hristos ca
Domn şi Mântuitor din inimă. Să citim Biblia.

2176
02:53:11,956 --> 02:53:13,803
Să-l urmăm în felul biblic!

2177
02:53:13,858 --> 02:53:17,871
Sfatul meu este: întoarce-te
la Scriptură şi la Isus."

2178
02:53:19,323 --> 02:53:21,961
În a doua epistolă,
Apostolul Petru a scris:

2179
02:53:22,469 --> 02:53:31,415
“Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru:
că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani,
şi o mie de ani sunt ca o zi.

2180
02:53:32,043 --> 02:53:39,185
“Domnul nu întârzie în împlinirea
făgăduinţei Lui, cum cred unii;
ci are o îndelungă răbdare pentru voi,

2181
02:53:39,273 --> 02:53:44,584
şi doreşte ca nici unul să nu piară,
ci toţi să vină la pocăinţă.

2182
02:53:45,887 --> 02:53:48,548
Ziua Domnului însă
va veni ca un hoţ noaptea.

2183
02:53:48,573 --> 02:53:50,573
când cerurile vor pieri
cu vuiet mare,

2184
02:53:52,245 --> 02:53:59,498
trupurile cereşti se vor topi de mare căldură,
şi pămîntul, cu tot ce este pe el, va arde.

2185
02:53:59,635 --> 02:54:07,473
Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice,
ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi,

2186
02:54:07,613 --> 02:54:13,594
printr-o purtare sfîntă şi evlavioasă,
aşteptînd şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu,

2187
02:54:14,794 --> 02:54:19,799
Deci voi, iubiţilor, cunoscând acestea
de mai înainte, păziţi-vă,

2188
02:54:19,953 --> 02:54:26,515
ca nu cumva, lăsându-vă târâţi de
rătăcirea celor fără de lege, să cădeţi
din întărirea voastră,

2189
02:54:26,662 --> 02:54:32,397
ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa
Domnului şi Mîntuitorului nostru
Isus Hristos.

2190
02:54:32,592 --> 02:54:37,438
A Lui să fie slava,
acum şi în ziua veşniciei!
Amin"

2191
02:54:42,217 --> 02:54:49,599
"Şi veţi fi urâţi de toţi pentru
numele Meu; iar cel ce va răbda
până la sfârşit, acela se va mântui."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu